הדף היומי מסכת זבחים דף קטו

מאת הרב מאיר שפרכר
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מתי היה מותר להקריב בעלי מומים?
במה התקדשו הכהנים קודם מתן תורה? ומדוע קיבל אהרן שכר על שתיקתו? דף קטו עמוד א * פסח בשאר ימות השנה נחשב לקרבן שלמים, ולכן כשר אם הקריבו בשאר ימות השנה שלא לשם קרבן פסח. * הגמרא מביאה 3 ראיות לשיטת רבי חלקיה בר טובי (הסובר שמצורע ששחט את אשמו בחוץ קודם זמנו שלא לשמו חייב כרת), ודוחה ראיות אלו. * מדברי רב אשי מוכח שהוא סובר כרבי חלקיה בר טובי (ולא כרב הונא החולק עליו). דף קטו עמוד ב * נחלקו התנאים אם הבכורות שמשו עד קודם מתן תורה או עד הקמת המשכן. * "עת לחשות ועת לדבר" - פעמים ששותק ומקבל שכר על השתיקה, פעמים מדבר ומקבל שכר על הדבור. * "נורא אלהים ממקדשך" - אל תיקרי ממקדשך אלא ממקודשיך, בשעה שעושה הקב"ה דין בקדושיו מתיירא ומתעלה ומתהלל. * נחלקו התנאים אם עולה שהקריבו ישראל במדבר טעונה הפשט וניתוח. על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת זבחים דף קטו

השיעור המרתק בדף היומי בעברית
מאת הרב מאיר שפרכר שליט"א


כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

תגובה אחת

  1. חיים הגב

    נהנה מצורת העברת הדף. לדעתי חשוב לדייק במספרים בין זכר לנקבה:
    שלוש או שלושה. שניים או שתיים וכולי

פוסטים נוספים