מדוע עיסה שנילושה ביין עם מים אינה מחמיצה ?

כ' אדר תש"פ - סימן תס"ב - סעיף ג'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה זה 'ניצוק'?ומה הטעם שאמר המ"ב בשונה מהשו"ע? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תס"ב סעיף ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

עיסה שנילושה עם מי פירות בתערובת מים, העיסה ממהרת להחמיץ, אבל עיסה שנילושה ביין עם מים, הדין הוא, שהיא נחשבת כעיסה שנילושה במי פירות, ואינה מחמיצה, ואפילו לכתחילה נותנים מים בשעת הבציר כדי להתיר 'ניצוק', ומבאר המ"ב, שכאשר מערים את היין מהכד של היהודי לכד של הגוי, בעוד שהיין נשפך, הוא מחבר את הכד של הגוי עם הכד של היהודי, ואוסר את הכד של היהודי, וזה הכל כאשר אין מים ביין של היהודי, אבל אם יש מים ביין של היהודי, ויש בהם שיעור כדי לבטל את היין של הגוי שבכד התחתון של הגוי, הם מבטלים את היין של הגוי, וממילא הוא לא אוסר את היין של היהודי, וא"כ רואים, שרגילים לשפוך מים ביין כדי שלא ייאסר בניצוק, ולכן אם לש עיסה ביין עם מים, העיסה מותרת, והטעם מבאר השו"ע, כיוון שהתבטלו המים ביין לפני שלשו את העיסה, ואומר המ"ב, שאין זה הטעם, שהרי אסור ללוש במי פירות בתערובת מים, גם אם המים התערבו במי פירות לפני הלישה, אלא סיבת ההיתר כאן, הוא משום שהמים התערבו ביין לפני שהיין תסס, והיין תסס עם המים יחד, והמים נהפכו לחלק מהיין, וא"כ יש כאן לישה במי פירות גמורים.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/119
דילוג לתוכן