טלטול ברחבה שמאחורי הבית

כ"א באדר א' תשע"ט - סימן שנ"ט

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע אסרו חז"ל לטלטל בקרפף?באיזה אופן מותר לטלטל ברחבה שמאחורי הבית? ומה ההיתר בימינו לטלטל בחצר שמאחורי הבית? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שנ"ט סעיף א'  במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כהמשך לסימן שנ"ח שקרפף אסור בטלטול, דהיינו, מקום גדול יותר מבית סאתיים שלא גרים בו, אע"פ שהוא מוקף במחיצות כשרות, ומדאורייתא הוא נחשב לרה"י גמור ומותר בטלטול, בכ"ז מדרבנן גזרו, שכיוון שהמקום גדול מבית סאתיים, וגם אין בו דיורין, חששו חז"ל, שיחליפו את אותו מקום ברה"ר, ויאמרו שגם ברה"ר מותר לטלטל, ולכן אסרו בו טלטול ביותר מד' אמות, וכמו ברה"ר וכרמלית, ולכן שמו 'קרפף', כיוון שבזמנם זה היה מקום מחוץ לעיר ששימש לאחסנת עצים.

רחבה שאחורי הבתים המוקפת במחיצות וסמוכה לבתים, יש לה דין קרפף, והיא אסורה בטלטול ביותר מד' אמות, כיוון שאותה רחבה אע"פ שהיא סמוכה לבתים, היא לא הייתה משמשת לתשמישי דירה (ודלא כחצר שהיא לפני הבתים, והחצר הייתה חלק מהבית, ומשמשת לתשמישי הבית, שאם היא מוקפת במחיצות, אפילו אם החצר גדולה מבית סאתיים, היא מותרת בטלטול, כיוון שיש בה דיורין ומחיצות)  ומבאר המ"ב, שאם היה פותח פתח מהבית לתוך הרחבה כדי שיהיו בה תשמישי דירה, ואח"כ הקיפה, בוודאי שהיא הייתה נעשית כחצר, ומותרת בטלטול.

אפילו אם ברחבה יש גורן של תבואה, והיינו חושבים לומר, שהפתח שהוא פתח אליה מהבית הוא לצורך הגורן ולא בשביל שיהיו ברחבה תשמישי דירה, קמ"ל שהרחבה נחשבת לתשמישי דירה, ולא לצורך הגורן.

לפי מה שלמדנו עכשיו, בחצרות שאחורי הבתים היה צריך להיות שאסור לטלטל בהם, כי יש להם דין של קרפף, ואומר הרמ"א, זה הכל בזמן חז"ל, אבל בזמן הזה, סתמן של חצרות שאחורי הבתים, הם מוקפים לדירה, ומותר לטלטל בהם.

המלמד קרא את הפתק שוב ושוב, ולא האמין למראה עיניו!
"סליחה, אדוני... זה נפל לך מהכיס...", אמר אבא. האיש התרגש ושפתיו רעדו
"היה לך סיפור עם קרואסונים?", שאל האברך. "כן", עניתי בקצרה. "אז תשמע משהו מעניין!"
מתפללים לשידוך הגון בקרוב?
"יש לי בית יותר יפה מבוש נשיא ארצות הברית!"
לא מוצאים את המפתחות, אולי את הכרטיס?
"מי זה היה 'ראביי נאקמאן פראם ברסלב'?..."
מפתיע: האשה נכנסה לחדרי ודרשה: "אתה מחזיר עכשיו את הכסף למי שהעביר אותו!"
מאיפה נחתו אצלי אלף שקלים?
מי לא רוצה להצליח בכל מעשי ידיו?
מהו סוד ההצלחה?
הזוג מניו יורק היו מוכנים לחיות על לחם צר ומים לחץ, רק לא לעזוב את הכולל...
מדוע לא מתחילים את זמן חורף מיד אחרי החגים?
צפו: באמצע ההקפות נפל ספר התורה. המתפללים לא ידעו את נפשם...
הנהג לא מגיע בשעה שנקבעה, עורך הדין נרדם והכל נראה חסר סיכוי...
לפתע אני שומע רחש מאחד החדרים. זה היה קצת מוזר...
הופיע! לקראת שבת - פרשת חיי שרה
''הכל שווה כדי שלאבא יהיה קשר טוב עם הילד!''
טענתו של עורך הדין, גררה פרץ צחוק אדיר מפיות כל הנוכחים...
"הסיפור התפרסם והכה גלים..."
"תקשיב חבוב, סידרו אותך וקנית אופניים גנובים, אבל עכשיו פתחת חשבון עם בורא עולם..."
מה תעשו היום לסימן טוב לכל השנה?
"הצרור נעלם ובתוכו המפתח היחיד לרכב שלי"
רוצה לפתוח חלון? שלם 10 ש''ח
"אצלי הדלת פתוחה כל היום!"
"לא התפלאתי כשהרופא הסתכל עלי כמי שאיבד את דעתו..."
כמה דבש מייצרת דבורה משך כל ימי חייה?
ברגע אבוד, כשאין מה למרוח בסנדוויץ' של הילד...
הבחורים שניצחו את הפוליגרף המשטרתי
מה עשה הטייס הגרמני בבית הכנסת לפני שהפציץ אותו?
צפו: שיעור המחשה מיוחד על יצור השופר וכשרותו
מדהים: הבקשה הקטנה של מרן הגראי"ל זצוק"ל
הימים הללו הם שעת כושר. אל תחמיץ אותם!
"באמצע בין הזמנים אני מקבל מכתב נוסף ממס-הכנסה. פתחתי. אני קורא ולא מאמין!"...
מה היה דחוף כ"כ לאינסטלטור, לפצח גרעינים באמצע הדרשה?

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים