השיעור המינמלי של כמות המים הנדרשת לנטילת ידים

הדף היומי בהלכה ב' בתשרי סימן ק"ס מאמצע סעיף י"ג 'ויש מתירים' עד סימן קס"א
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

השיעור המינמלי של כמות המים הנדרשת לנטילת ידים
האם כשנוטלים לכמה אנשים יחד שיעור המים שונה?
ומה הדין אם נוטל משני כלים יחד ובכל כלי יש חצי שיעור?
כל זה ועוד בשיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א


סימן ק"ס סעיף י"ג [באמצעו]

– איזו מים כשרים ואיזו פסולים לנטילה –

הכמות המינימלית לנט"י | מהו השיעור לנטילת יד אחת? | באיזה אופן מועילה נטילה אחת לשני בנ"א? | מהו השיעור לנט"י לג' או ד' בנ"א? | היכן צריך שיהיה שיעור הרביעית?

הכמות המינימלית המועילה לנט"י היא רביעית, בין באדם גדול בגופו, ובין באדם קטן, ואפשר ליטול שני הידיים ברביעית אחת, אבל אפילו אם רוצה ליטול יד אחת בלבד, צריך שיעור רביעית, כגון שיד אחת טהורה והיד השנייה צריכה נטילה.
מבואר בשו"ע, שכמה בנ"א יכולים ליטול את ידיהם אפילו מרביעית אחת, אלא שבזה גופא נח' השיטות:
השיטה הראשונה סוברת, שזה מועיל באופן שהראשון מניח את ידיו, ומישהו אחר שופך עליו רביעית מים, ובא השני ומניח ידיו מתחתיו, באופן שעדיין לא נפסק הקילוח של המים, כך שהנטילה פועלת על שניהם בבת אחת, אבל אם זה אחד אחרי השני, לא מועיל.

השיטה השנייה מקילה ואומרת, שא"צ ששניהם יניחו את ידיהם בבת אחת ויישפך על שניהם רביעית, אלא גם אם האדם הראשון הניח את ידיו ונשפך עליו פחות מרביעית, השני שבא אחריו, יכול ליטול את ידיו מהשיריים של הרביעית שהטיל הראשון, ונמצא שיש כאן רביעית על ארבע ידיים, המ"ב מסביר, שמדובר באופן שדעתם הייתה ליטול ידיים יחד, אלא שהשני המתין עד שהראשון גמר, ואז השני מניח את ידיו, ואז מועילה הנט"י לשניהם, וכן מדובר באופן שהשני מניח את ידיו מיד בסיום נט"י הראשון, א"כ יוצא חידוש, שרביעית מים מצומצמת, הראשון יכול ליטול את ידיו בחלק מן הרביעית, ומיד השני אחריו יטול את ידיו בשיריים מהרביעית, ועולה לשניהם.

השו"ע אומר, שאם מדובר בג' או ד' בנ"א, הם צריכים חצי לוג, וביותר מזה, צריך לוג שלם, והמ"ב מק', שהרי זה צריך להיות לפי יחס, ואם לב' בנ"א מספיק רביעית, אז לג' בנ"א מספיק רביעית וחצי, ומדוע מצריך השו"ע חצי לוג? ומבאר המ"ב, שבאמת אה"נ וגם לג' בנ"א היה מספיק רביעית ומחצה, אבל כיון שמדובר בהרבה בנ"א, אנחנו חוששים שמא לא ישאר מספיק כמות מים לאדם הג', לכן חז"ל הצריכו לא באופן יחסי, אלא להכפיל ולשלש את כמות המים לג' וד' בנ"א.

סעיף י"ד
צריך שיהיה בכלי רביעית מים, ונ"מ, באדם שיש לו ב' כלים, שבכל אחד יש חצי רביעית, לא יוכל ליטול ידיו משני הכלים, אלא צריך מכלי אחד שיש בו רביעית, ורק אז מועילה הנט"י.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן