הדף היומי מסכת עבודה זרה דף לח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

את מי רצחו אנשי ריש גלותא?

מה דינו של שניצל דגים שטוגן על ידי גוי?
ומהו המתכון הסודי להצמיח צמחים בתוך דקות?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בעבודה זרה דף לח

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים