הדף היומי מסכת סנהדרין דף צא

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כיצד נצחו ישראל את המצרים בבית המשפט הבינלאומי?

מה לומדים מן החלזונות?
מה שאל הקיסר אנטונינוס את רבי יהודה הנשיא?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בסנהדרין דף צ"א.

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים