הדף היומי מסכת סנהדרין דף צב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה אירע למתים שהחיה יחזקאל?

האם יש להשאיר פירורי לחם על השולחן?
על מי אסור לרחם?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בסנהדרין דף צ"ב.

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים