הדף היומי מסכת סנהדרין דף פו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מורה גנב את תלמידו ומכר אותו לעבד?

מי מכריע כשיש מחלוקת בין הדיינים?
מה הדין כשהעדים רומזים במקום לדבר?
ומה הדין כשמורה גנב את תלמידו ומכר אותו לעבד?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בסנהדרין דף פ"ו.

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים