הדף היומי מסכת הוריות דף י

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם צרעת עלולה להגרם על ידי כישוף?

מהו הכוכב שעולה אחת לשבעים שנה?
וכיצד ידע רבי יהושע שהמזון עומד לאזול בלב ים?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת הוריות דף י

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים