הדף היומי מסכת בבא קמא דף מד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

הדף היומי מסכת בבא קמא דף מד - דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אלמסקנא, מה למדנו היום בדף היומי? | מסכת בבא קמא דף מד

עמוד א'

א. שור תם או מועד, שהרג איש או אשה, קטן או גדול, חייב סקילה. וכן אם הזיק אחד מאלו, חייב בתשלומין.

ב. אדם קטן שהרג, פטור ממיתה. שור קטן שהרג, חייב סקילה (ש'שור בן יומו' קרוי שור).

ג. שור שהיה מתחכך בכותל ונפל על האדם, פטור ממיתה. ואם היה מועד להתחכך בכתלים ולדחוף את הכותל בגופו ולהפילו על האדם, ולא התכוין להרגו אלא להנאתו (שהתחכך גם לאחר שנפל הכותל), לשמואל חייב בכופר אע"פ שאינו נסקל, ולרב פטור.

ד. ואם נפל הכותל על האדם מכוחו, פטור מכופר לדברי הכל, שאין חיוב כופר בצרורות.

עמוד ב'

א. שור מועד שהרג בכוונה, חייב במיתה ובכופר. הרג שלא בכוונה, חייב בכופר (וי"א שפטור), ופטור ממיתה. תם שהרג בכוונה, חייב במיתה ופטור מכופר, שלא בכוונה פטור מזה ומזה.

ב. שור שהזיק שלא בכוונה, י"א שחייב לשלם, שתשלומי נזיקין נלמד מתשלומי כופר. וי"א שהוא פטור, שלמדים חיוב תשלומין שבא מחמת השור, מחיוב מיתה שבא מחמת השור, ולא מכופר שבא לכפרת בעלים.

ג. שור שנתכוין להרוג את הבהמה והרג את האדם, לכנעני והרג בן ישראל, לנפלים והרג בן קיימא, פטור ממיתה.

ד. אדם שנתכוין להרוג את זה והרג את זה, לרבי שמעון פטור ממיתה, שנאמר 'וארב לו', ולחכמים חייב. וכן שור שנתכוין להרוג ישראל זה והרג ישראל אחר, דינו כאדם, שלחכמים נסקל ולרבי שמעון לא, שנאמר 'השור יסקל וגם בעליו יומת', כמיתת הבעלים כך מיתת השור.

ה. הזורק אבן לתוך חבורת אנשים שיש בה כנענים וישראלים, אפילו אם תשעה ישראלים ואחד כנעני פטור ממיתה, אע"פ שהרוב ישראל, כל קבוע כמחצה על מחצה, וספק נפשות להקל.

ו. שור האשה, ושור של יתומים שאין להם אפוטרופוס, ושור של יתומים שיש להם אפוטרופוס, שור המדבר שהוא הפקר, ושור של הקדש, ושור הגר שמת ואין לו יורשים, שהרגו, חייבין מיתה. ולרבי יהודה שור המדבר ושל הקדש ושל גר שמת בלא יורשין, פטורים ממיתה, לפי שאין להם בעלים. וגם אם היה לשור בעלים בשעה שנגח, ולאחר מכן הפקירו או הקדישו, פטור. שנאמר והועד בבעליו והמית וגו', עד שתהא מיתה והעמדה בדין וגמר דין שוין כאחד.

סיכומי הדינים העולים ממסקנת הגמרא באדיבות מערכת ה'דף היומי למסקנא' | מאת הרב אלימלך בריזל שליט''א

מדוע שינה האדמו"ר מטאהש את נוסח התפילה למשך שבוע?
טענתו של עורך הדין, שגררה פרץ צחוק אדיר מפיות כל הנוכחים...
"את האכפתיות שהרגשתי לא אשכח לעולם!"
"החלק הקשה ביותר בכל הסיפור זה שסגרו את בתי הכנסת!"
צפו: הרה"ק מ'שומרי אמונים' במצווה טאנץ
מה קורה כשמישהו תוקע סיכה בבלון תדמיתך?
"יום שבתון אין לשכוח"
"בחיוך הזה דקרת אותו בכל רמ"ח איבריו!"
"אבא, אל תחזור הביתה! המצב בניו-יורק מזעזע!"
"זה הרב שטיינמן?!", הוא שאלני בתמיהה...
בזכות מצוות כיבוד אב ואם - לא נצטרך להיטלטל...
אלף ארבע מאות פרנק, בזכות קריאת שמע בזמנה...
"מה עם חברותות?", שאל ראש הישיבה. ענה הבחור: "יש לי מספיק חברה גם בלי חברותות!"
"בסיום הנסיעה הוצאתי את הארנק ושילמתי לנהג על הנסיעה. עבר זמן, ואני מגלה שהארנק איננו!"
לא תאמינו: מי היו 2 הבחורים שכמעט ועזבו את הישיבה ולבסוף הצמיחו את עולם הישיבות?
צפו: חתונה אצל אדמור מזוטשקא זצוק"ל
הרים הרבי את קולו ואמר: "מי אמר לך שאתה בן אדם?!"
"אני רואה שכל הקיר כולו נפל. אין מדרגות, אין קיר. וה'כף החיים' יושב בעליה וכותב. כולם פחדו..."
"כל פעם שעמדתי לפני נישואי צאצאיי, הקב"ה הזמין לי עסקאות בדרכים שאינן דרכים!"
הנוכל נמלט עם הכסף! - קלטו מיידית השניים. הם מיהרו לתחנת הרכבת והגיעו בשנייה האחרונה...
"שמחה של תורה" • ריקודי סיום הש"ס העולמי של 'דרשו' תש"פ
הפתק שהופך אותי למאושר
"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

תגובה אחת

  1. עבדיאל יעקובס הגב

    אם אפשר בבקשה להכניס את כל רשי בדף, ולא שתחילת השורה תהיה קטועה. מאד נהנה מהדף היומי

פוסטים נוספים