הדינים והמנהגים השונים בכוס של ברכת המזון

הדף היומי בהלכה ה' בטבת סימן קפ"ג סעיף ב' עד סעיף ה'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן קפ"ג סעיף ב'

- המברך איך יתנהג בכוס של ברכת המזון -

מתי מוזגים במים את הכוס של בהמ"ז? | מדוע דווקא שם? | האם מוזגים כל יין? | האם צריך למוזגו עד שישפך? | מה הדין בכוס פגום? | סדר נטילת הכוס | מה החיסרון בכוס שפיו צר? | מה טעם המנהג לשגר מהכוס לאשתו ולמסובים?

השו"ע עוסק בכוס של ברכה, ומבואר, שראוי לברך בהמ"ז על כוס של יין, ויש נידון האם דווקא בשלשה או אפילו ביחיד, ויש נידון, האם זה ממש חיוב או רק מצוה מן המובחר, עכ"פ ודאי שזה מצוה מן המובחר לברך בהמ"ז על כוס של יין.

כאשר צריך למזוג את הכוס של בהמ"ז במים, מוזגים אותו בברכת הארץ, דהיינו, כאשר מגיעים ל"נודה לך ה' אלקינו וכו' ארץ חמדה טובה ורחבה", והטעם, כיון שמודים להקב"ה על הארץ שנתן לנו, והנה זה היין כזה חזק שצריך למזוג אותו, ובזה הזמן ראוי למזוג את היין.

המ"ב מביא, שאפילו אם היין לא כ"כ במצב שא"א לשתות אותו, בכ"א גם ראוי למזוג אותו.

הרמ"א מביא, שי"א שאם היין אינו חזק א"צ למוזגו, וכן נוהגים באלו הארצות, ויוציא את היין מהחבית לשם ברכת המזון, ומוסיף המ"ב, שיוציאנו סמוך לבהמ"ז, וממשיך הרמ"א, שחבית לאו דווקא, כי היום אין לנו חביות, אין לנו כ"כ הרבה יין אלא יש לנו קנקן, לכן ישפוך מהקנקן סמוך לבהמ"ז, וכוס של ברכה ימלא אותו על גדותיו, וי"א באופן שישפך, וי"א מלא אבל לא שישפך, ובכ"א אין זה מעכב בדיעבד.


סעיף ג'
צריך לחזור אחר כוס שלם, ומבאר המ"ב, שזה לא ענין של עיכוב, אלא רק לכתחילה, וכוס שלם הכוונה, שהכוס לא יהיה שבור, ולא יהיה פגום במקצתו, ואפילו אם הבסיס נשבר גם לא טוב.


סעיף ד'
מקבל הכוס בשתי ידיו, אבל כשמתחיל לברך, נוטל בימינו בלבד ולא יסייע בשמאל, שלא יראה עליו כמשאוי, ואם יושב על הקרקע, מגביה אותו מהקרקע טפח, ואם הוא על השולחן, מגביהו מעל השולחן טפח, כדי שכולם יראו, ונותן בו עיניו כדי שיתרכז בהמ"ז, ולכן אומר הרמ"א, שלא יקח כוס שפיו צר, כי לא יראה את היין, אבל המ"ב אומר, שאין עניין לראות את היין, ולכן יש שדוחים את דברי הרמ"א, ואומרים שגם על כוס צר אפשר לברך, וישגר הכוס לאשתו, שתשתה ממנו, כיון שאשה מתברכת אם היא שותה מכוס של ברכה אפילו שלא אכלה איתם, ואפילו אדם אחר השותה מכוס של ברכה, מתברך, ולכן משגרו גם לאחרים שתחול הברכה גם עליהם.

לא מוצאים את המפתחות, אולי את הכרטיס?
"מי זה היה 'ראביי נאקמאן פראם ברסלב'?..."
מפתיע: האשה נכנסה לחדרי ודרשה: "אתה מחזיר עכשיו את הכסף למי שהעביר אותו!"
מאיפה נחתו אצלי אלף שקלים?
מי לא רוצה להצליח בכל מעשי ידיו?
מהו סוד ההצלחה?
הזוג מניו יורק היו מוכנים לחיות על לחם צר ומים לחץ, רק לא לעזוב את הכולל...
מדוע לא מתחילים את זמן חורף מיד אחרי החגים?
צפו: באמצע ההקפות נפל ספר התורה. המתפללים לא ידעו את נפשם...
הנהג לא מגיע בשעה שנקבעה, עורך הדין נרדם והכל נראה חסר סיכוי...
לפתע אני שומע רחש מאחד החדרים. זה היה קצת מוזר...
הופיע! לקראת שבת - פרשת וירא
''הכל שווה כדי שלאבא יהיה קשר טוב עם הילד!''
טענתו של עורך הדין, גררה פרץ צחוק אדיר מפיות כל הנוכחים...
"הסיפור התפרסם והכה גלים..."
"תקשיב חבוב, סידרו אותך וקנית אופניים גנובים, אבל עכשיו פתחת חשבון עם בורא עולם..."
מה תעשו היום לסימן טוב לכל השנה?
"הצרור נעלם ובתוכו המפתח היחיד לרכב שלי"
רוצה לפתוח חלון? שלם 10 ש''ח
"אצלי הדלת פתוחה כל היום!"
"לא התפלאתי כשהרופא הסתכל עלי כמי שאיבד את דעתו..."
כמה דבש מייצרת דבורה משך כל ימי חייה?
ברגע אבוד, כשאין מה למרוח בסנדוויץ' של הילד...
הבחורים שניצחו את הפוליגרף המשטרתי
מה עשה הטייס הגרמני בבית הכנסת לפני שהפציץ אותו?
צפו: שיעור המחשה מיוחד על יצור השופר וכשרותו
מדהים: הבקשה הקטנה של מרן הגראי"ל זצוק"ל
הימים הללו הם שעת כושר. אל תחמיץ אותם!
"באמצע בין הזמנים אני מקבל מכתב נוסף ממס-הכנסה. פתחתי. אני קורא ולא מאמין!"...
מה היה דחוף כ"כ לאינסטלטור, לפצח גרעינים באמצע הדרשה?

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים