האם צריך לבער חמץ הדבוק בקירות ?

ו' חשון תש"פ - סימן תמ"ב- סעיף ח'- סעיף ט'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אשני חצאי זיתים של חמץ המחוברים בחוט האם מצטרפים לכזית?מה הדין כאשר חצי זית בבית וחצי זית בקומת גג? ואיך ייתכן שמותר לאדם להשתמש בגוש של חמץ לצורך ישיבה עליו?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תמ"ב סעיף ח' – סעיף ט' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

שני חצאי זיתים בשני מקומות, וחוט של ברזל מחבר ביניהם, אם כאשר נוטלים את החוט, חלקי הבצק ניטלים יחד עימו, הם מצטרפים יחד לכזית, וחייבים בביעור, ולכן גם אם אותם חצאי זיתים נמצאים בתוך העריבה כדי לחזק את העריבה, הדין הוא שהם נחשבים כמו שיש בהם כזית מחמת החוט שמחבר אותם, והם חייבים בביעור, אבל אם החוט שמחבר אותם הוא לא כ"כ עבה באופן שחלקי הבצק ינטלו עימו יחד, הם לא מצטרפים וא"צ לבער, ואומר המ"ב, דווקא אם הם נתונים בתוך העריבה כדי לחזק את העריבה, אבל אם לא כך, גם אם אין קשר בין שני חלקי חצאי הזיתים, הם מצטרפים יחד ע"י הכלי.

במה דברים אמורים שבכדי לצרף את חצאי הזיתים צריך שהחוט שמצרף אותם יהיה מספיק עבה בכדי שאם הוא ינטל הם ינטלו עימו, זה רק כאשר חלקי החמץ נמצאים בעריבה, אבל חצאי חמץ המפוזרים בבית, אפילו אם כשינטל החוט אין ניטלים עימו, חייב לבער, כיוון שלפעמים מקבץ אותם יחד, ומבאר המ"ב, שכאשר מכבדים ומנקים את הבית, הם מתקבצים יחד, ולכן הם נחשבים כאחד.

חצי זית בבית וחצי זית בעלייה, או חצי זית בבית זה וחצי באכסדרה, וכן חצי זית בבית זה וחצי בבית שלפנים ממנו, מבואר בשו"ע, שבאופן עקרוני הם מצטרפים, והטעם שהם לא חייבים בביעור, זה משום שהם דבוקים בקורות בקרקעות ובכתלים, ומביא המ"ב י"א, שאפילו אם הם לא דבוקים, אין צריך לבער, כיוון שזה פחות מכזית, וכל אחד ואחד במקומו, ולא חוששים שהם יצטרפו יחד, כי הם בבתים שונים.

א"כ יוצא, שיש כאן מחלוקת לעניין חצאי זיתים שמפוזרים בבית, האם חוששים שהם יצטרפו וממילא חייבים בביעור, או לא, שיטת השו"ע, שרק כאשר הם דבוקים בקורות, בקרקעות או בכתלים, אז לא חוששים שהם יצטרפו יחד, אבל המ"ב מביא, שיש אומרים שאפילו אם הם לא דבוקים, הם לא חייבים בביעור, כיוון שלא חוששים שמא הם יצטרפו יחד.

חצאי כזית של חמץ שמפוזרים בבית, ודבוקים בכתלים בקורות ובקרקעות, שיטת השו"ע, שא"צ לבער אותם, אלא מבטל וא"צ לבדוק.

חמץ שנתעפש קודם זמן איסורו ונפסל מאכילת כלב, או חמץ שנשרף באש קודם זמנו ונחרך עד שאין ראוי לכלב, מותר לקיימו בפסח, ודווקא בזה שנפסל לפני פסח, אבל חמץ שלפני פסח היה ראוי לאכילת כלב, אע"פ שבמשך חג הפסח הוא נפסל מאכילת כלב, חייבים לבער אותו, כיוון שחל עליו חובת ביעור.

גוש חמץ שייחד אותו לכך שישמש לו לכיסא, וגם טח אותו בטיט מכל הכיוונים, מותר לקיים אותו בפסח, ואע"פ שהוא לא נפסל מאכילה, בכ"ז בזה שטח אותו בטיט, הוא ביטל אותו משם אוכל ומותר לקיימו בפסח, וכן להנות ממנו, אבל אסור לאכול אותו, כיוון שאם הוא יאכל אותו הוא 'אחשביה', ויש בזה איסור מדרבנן, ואם החמץ נפל לתוך מאכל, מותר לאכול את המאכל, כי אין אחשביה, שהרי הוא לא התכוון לאכול את החמץ הזה, אלא הוא התכוון לאכול את המאכל.  

"יום שבתון אין לשכוח"
"בחיוך הזה דקרת אותו בכל רמ"ח איבריו!"
"אבא, אל תחזור הביתה! המצב בניו-יורק מזעזע!"
"זה הרב שטיינמן?!", הוא שאלני בתמיהה...
בזכות מצוות כיבוד אב ואם - לא נצטרך להיטלטל...
אלף ארבע מאות פרנק, בזכות קריאת שמע בזמנה...
"מה עם חברותות?", שאל ראש הישיבה. ענה הבחור: "יש לי מספיק חברה גם בלי חברותות!"
"בסיום הנסיעה הוצאתי את הארנק ושילמתי לנהג על הנסיעה. עבר זמן, ואני מגלה שהארנק איננו!"
לא תאמינו: מי היו 2 הבחורים שכמעט ועזבו את הישיבה ולבסוף הצמיחו את עולם הישיבות?
צפו: חתונה אצל אדמור מזוטשקא זצוק"ל
הרים הרבי את קולו ואמר: "מי אמר לך שאתה בן אדם?!"
"אני רואה שכל הקיר כולו נפל. אין מדרגות, אין קיר. וה'כף החיים' יושב בעליה וכותב. כולם פחדו..."
"כל פעם שעמדתי לפני נישואי צאצאיי, הקב"ה הזמין לי עסקאות בדרכים שאינן דרכים!"
הנוכל נמלט עם הכסף! - קלטו מיידית השניים. הם מיהרו לתחנת הרכבת והגיעו בשנייה האחרונה...
"שמחה של תורה" • ריקודי סיום הש"ס העולמי של 'דרשו' תש"פ
הפתק שהופך אותי למאושר
"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים