האם מותר בשבת ללכת מעיר לעיר ?

י"ד תמוז תשע"ט - סימן שצ"ח- מאמצע סעיף ו' "ומערה שיש בנין"- סעיף ז'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמתי שתי ערים נחשבות כעיר אחת? האם יתכן שעיר אחת נחשבת לשתיים?וכמה בתים צריך שיהיו כדי שיהיה להם דין של עיר?ומדוע בית הבנוי בספינה לא נחשב בית דירה?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שצ"ח סעיף ז' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

שתי ערים הסמוכות אחת לשנייה, אם המרחק בין שתיהם הוא עד קמ"א אמות ושליש, שתיהם נחשבות כעיר אחת, ומותר בשבת ללכת מעיר אחת לשנייה, ומודדים את תחום שבת מסוף העיר השנייה ואילך, ומספר זה של קמ"א אמות ושליש, הוא מספר של שבעים אמה ושני שליש לעיר זו, ושבעים אמה ושני שליש לעיר השנייה, וכאשר שניהם נפגשים האמות יחד, נחשבות כעיר אחת.

המ"ב מוסיף, שלדברי הרמ"א בסעיף ה' שקודם כל מודדים שבעים אמה ושיריים, ואח"כ מודדים את האלפיים אמה, כך גם כאן, שתי הערים הסמוכות אחת לשנייה, נחשבות כעיר אחת, ומודדים לבני העיר הזאת מסוף העיר השנייה קודם כל שבעים אמה ושיריים, ומשם ואילך אלפיים אמה.

מביא הרמ"א, עיר אחת שבאמצע נחרבה, ומכח זה נחלקה לשתיים, חצי מצד זה וחצי מצד זה, אם המרחק בין שתי חלקי העיר הוא עד קמ"א אמות ושליש, נחשבות כעיר אחת, אבל אם המרחק ביניהם יותר מזה, נחשבות כשתי ערים שונות.

אומר הרמ"א, כל מה שנותנים שבעים אמות זה רק לעיר, ונפק"מ לשני דברים, גם שמודדים את תחום האלפיים משבעים ואילך, וגם אם שני הערים סמוכות אחת לשנייה, תוך שבעים אמה לזו ותוך שבעים אמה לזו, הם נחשבות להיות אחת, אבל בית בודד שנמצא מחוץ לעיר, גם אם הוא נמצא בתוך קמ"א אמות ושליש, אם הוא אחרי שבעים אמה ושני שלישים, אינו נחשב כחלק מהעיר, ומודדים את התחום מסוף הבית, וכמה בתים צריך להיות בשביל שיהיה להם דין עיר? אומר המ"ב, שלשה חצרות ובכל חצר שני בתים.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים