האם אפשר להשתמש במעות שגבו לצורך בניית בית הכנסת לדברים אחרים?

הדף היומי בהלכה י"ז באב סימן קנ"ג אמצע סעיף י"א 'אבל אסור' עד סעיף י"ד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


האם מי שרכש את הזכות לבנות את בית הכנסת האם יכול להעביר את הזכות למישהו אחר?
האם אפשר להשתמש במעות שגבו לצורך בניית בית הכנסת לדברים אחרים?
ומה דינם של חומרי בניין שנקנו לצורך בניית בית הכנסת?
כל זה ועוד בשיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א


סימן קנ"ג סעיף י"ב

- דיני בנין בית הכנסת -

אדם שזכה בבניית בהכנ"ס האם יכול להעביר הזכות לאחר? | גבו מעות לבניית בהכנ"ס ונזדמנה להם מצוה אחרת | קנו קורות וכו' ונזדמנה מצוה אחרת | בנו את בהכנ"ס ונזדמנה מצוה אחרת | באיזה אופן לא מוכרים אפילו לצורך פדיון שבויים?

אדם שהקהל נתנו לו זכות שרק הוא בונה את בהכנ"ס, וכמו שהיום מוכרים את העליות בתשלום, אינו יכול להעביר את הזכות למישהו אחר, אלא הוא בונה, ואם לא הוא, זה חוזר לקהל, ואומר המ"ב, שזה דוקא כשנתנו לו בחינם, אבל אדם שקנה מהציבור את הזכות לבניית בהכנ"ס, באופן כזה המצוה היא שלו וקניינו הפרטי, ויכול למכור את זה למי שהוא חפץ, ובתנאי שהקונה יהיה אדם הגון וישר.


סעיף י"ג
קהל שגבו מעות לצורך בניית בהכנ"ס, ופתאום נזדמנה להם מצוה אחרת, הדין הוא, שיוציאו את הכסף לאותה מצוה, ואין נפק"מ אם המצוה הזאת קדושתה פחותה או מרובה יותר מבהכנ"ס, המ"ב אומר, שזה דוקא ע"י ז' טובי העיר, אבל אם כבר קנו עצים וקורות לצורך בניית בהכנ"ס, ואז נזדמנה להם מצוה אחרת, לא יכולים להוציא את המעות למצוה זו, אא"כ מדובר במצוה גדולה כגון פדיון שבויים, שאז מוכרים הקורות ופודים את השבויים, אבל אם כבר בנו את בהכנ"ס, לא מוכרים את בהכנ"ס לשום מצוה שהיא, אלא יעשו גבייה נוספת מהקהל לצורך פדיון שבויים, המ"ב אומר, שבאופן עקרוני גם מוכרים בהכנ"ס לצורך פדיון שבויים, אבל לא ראוי לעשות כך, אלא יעשו מגבית נוספת לצורך כך.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים