ברכת על מאכל שנמצא בחדר אחר האם אתה צריך לברך שוב?

הדף היומי בהלכה כ"ד באדר סימן ר"ו סעיף ד' עד סעיף ו'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן ר"ו סעיף ה'

- דיני הפסק וטעות בברכת הפירות -

בירך על מאכל והמאכל בחדר אחר | בירך על מאכל הנמצא בבית חברו | בירך על פרי ואכלו, והגישו לפניו פירות נוספים, האם צריך לברך עליהם?

לכתחילה כאשר אדם מברך ברכה על מאכל או פרי וכיוצא בזה, צריך שאותו מאכל יהיה לפניו, ויותר מזה, גם צריך להחזיק אותו בידיו, וראוי להחזיק ביד ימין, ובדיעבד אם זה לא נמצא לפניו ולא אוחזו בידו, ואפילו כשזה בחדר אחר, הברכה עולה, אבל אם בירך על מאכל שנמצא ברשותו של אדם אחר, והוא תלוי בדעה של אנשים אחרים ומתי שירצו יביאו לו את המאכל, כיוון שהוא תלוי בדעתם, אם בירך על אותו מאכל, אע"פ שלאחר מכן הביאו לו את אותו מאכל, הברכה לא עלתה לו, והברכה חלה רק על דבר שברשותו.

אדם שבירך על פרי, ואח"כ מגישים לפניו פירות נוספים, נחלקו השיטות האם מברך שוב, דעת השו"ע, שהברכה שבירך על הפרי הראשון עולה לו ופוטרת גם את הפירות הנוספים שיאכל אח"כ ואפילו שהם מין אחר, כיוון שזה דעתו של אדם לברך ולאכול עוד פירות, אא"כ לא הייתה דעתו לכך, והמ"ב מביא, שיש פוסקים שחולקים על זה וסוברים, שצריך לברך שוב על הפירות האחרים, ויש ב' אופנים שלא צריך לברך על הפירות האחרים, כגון שהפירות האחרים הם מאותו מין, וכן אם מגישים לפניו את הפירות הנוספים בעוד שהוא עסוק באכילת הפרי הראשון שעליו בירך, שאז א"צ לברך, ויש אופן נוסף, באם קבע עצמו לאכילת פירות, והרמ"א מחמיר כהפוסקים הנ"ל שיברך שוב, מלבד האופנים שביארנו.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים