באיזה אופן שיכור נחשב כאנוס לענין קריאת שמע?

הדף היומי בהלכה ג' בתמוז סימן רל"ה סעיף ג' עד סימן רל"ו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רל"ה סעיף ג'

- זמן קריאת שמע של ערבית - 

עד מתי זמן ק"ש של ערבית? | קרא אחר עמוד השחר, האם יצא יד"ח? | באיזה אופן שיכור נחשב כאנוס לעניין ק"ש?

מן התורה אפשר לקרוא ק"ש של ערבית כל הלילה, שנאמר "בשכבך" וכל הלילה זמן שכיבה הוא, אבל חששו חז"ל שמא אדם יפשע ויראה שיש לו זמן לקרוא כל הלילה, ולא יקרא, לכן גזרו שזמנה עד חצות בלבד, עבר חצות, יקרא ק"ש, אבל נחשב כעובר על דברי חכמים.

סעיף ד'

לאחרי עה"ש יכול לקרוא כי יש אנשים ששוכבים על מיטתם עדיין, וזה בכלל "בשכבך" וזה הכל מן התורה, אבל מדרבנן ביטלו ק"ש שלאחר עה"ש, אא"כ היה אנוס, אבל לא יאמר השכיבנו, כיוון שזה לא זמן שאנשים הולכים לישון.

שיכור שהשתכר בעוד שהיה זמן שיפוג יינו, נחשב כאנוס, אבל באופן אחר נקרא פושע.

שאר ברכות ק"ש אומר אחר עה"ש.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים