תינוק שנולד בחודש השמיני האם מחללים עליו שבת?

כ' חשון תשע"ט- סימן ש"ל- סעיף ו'- סעיף ז'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם יש אופן שיולדת מוגדרת כחולה שיש בו סכנה גם לאחר שבעה ימים מהלידה?אלו דברים מותר לעשות לצורך התינוק הנולד? ומדוע אסור לחלל שבת על תינוק שהוא ספק בן ז' ספק בן ח' והרי זה ספק פיקו"נ? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"ל סעיף ו' – סעיף ז' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

יולדת מוגדרת כחולה שיש בו סכנה עד שבעה ימים מהלידה ומותר לחלל עליה את השבת, ועד שלשה ימים מותר לחלל עליה את השבת גם כאשר היא אומרת איני צריכה, ומשלשה ועד שבעה, בסתמא, מותר לחלל עליה את השבת, ואם היא אומרת שאינה צריכה, אסור לחלל עליה שבת, ומשבעה ועד שלשים יום היא מוגדרת כחולה שאין בו סכנה וצרכיה נעשים ע"י גוי, ואסור ע"י יהודי, כיוון שהיא כחולה שאין בו סכנה.

כהמשך להנ"ל, מבואר בסעיף ו' שישנו דבר מסוים, שלשיטת השו"ע היולדת מוגדרת כחולה שיש בו סכנה עד שלשים יום, והוא, לצורך עשיית מדורה, כלומר, כאשר היולדת מתלוננת שקר לה, אפילו בתקופת תמוז, הקור מסכן אותה, ומותר לחלל שבת גם ע"י יהודי כדי להדליק עבורה מדורה, ואומר המ"ב בבה"ל, ששיש אומרים שעדין היא מוגדרת כשאר חולה שאין בו סכנה ומותר להדליק רק ע"י גוי.

מותר לחלל שבת לצורך הוולד, ומביא השו"ע רשימת דברים שמותר לחלל שבת לצורך הוולד, ומביא המ"ב מח', האם באותם רשימת דברים שגם אם לא יעשו אותם, הוולד לא יסתכן, האם מותר לחלל שבת גם באיסור דאורייתא, או רק באיסור דרבנן בלבד.

הדברים שעושים לוולד הם, רוחצים אותו, ומולחים אותו, ומביא המ"ב, כדי שיתקשה הבשר, וטומנים השליא כדי שיחם הוולד, ואומר המ"ב, שהיה הדבר הזה סגולה אצלם, וכן חותכים את הטבור, סה"כ ארבעה דברים, ולעניין הטמנת השליא, אסור לעבור על איסור דאורייתא לצורך כך, ולכן אסור להטמין את השליא בקרקע, ולעניין שלשת הדברים האחרים, נחלקו הפוסקים, י"א שאסור לעבור על איסור דאורייתא לצורך כך, כיוון שגם בלי זה לא יבואו לידי סכנה, וי"א שמותר לצורך כך לעבור גם על איסור דאורייתא, וכגון, להביא את הסכין ברה"ר, מותר.

בן ח', דהיינו תינוק שנולד בחודש השמיני להריון, הוא מוגדר כמת, אא"כ צורתו החיצונית הושלמה, דהיינו, שנגמרו שערו וציפורניו, ואם לא נגמרו שערו וציפורניו, אסור לטלטל אותו כיוון שהוא מוקצה, ותינוק בן ז' יחיה, ואם הוא ספק בן ז' או ח', לא מחללים עליו את השבת אא"כ גמרו שערו וציפורניו, ומביא המ"ב נידון, האם גמרו שערו וציפורניו הולך רק על ספק בן ז' ספק בן ח' ואם נגמרו, מותר לחלל עליו שבת, או שכאשר נגמרו שערו וציפורניו מותר לחלל שבת גם על בן ח', ולעניין טלטול, אם נגמרו שערו וציפורניו, מותר לטלטל גם בוודאי בן ח', אבל לעניין לחלל שבת, נחלקו הפוסקים האם מותר לחלל עליו שבת.

לכאורה קשה, מדוע אסור לחלל שבת על ספק בן ז' ספק בן ח', והרי זה ספק פיקו"נ, אולי הוא בן ז' ואז הוא חי והוא בן קיימא? ומבאר המ"ב, מכיוון שמעולם הוא לא היה חי, לא נאמר הדין שבספק אנחנו מחללים שבת עבורו.

"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים