שפיכת מי שופכין לתוך בור הביוב בשבת

ז' באדר א' תשע"ט - סימן שנ"ז- סעיף ב'- סוף הסימן
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אבאלו תנאים מותר לשפוך מים לבור ביוב הנמשך מחצרו לעבר רה"ר?מהי שיטת הרמב"ם בזה? האם מותר לשפוך מים לביוב הממשיך מחצרו לכרמלית? ומה הנפק"מ לנו לפי השיטה שאין חילוק בין אם הביוב נמשך לכרמלית לבין אם הוא נמשך לרה"ר? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שנ"ז סעיף ב' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

ביוב בחפירה בתוך האדמה שעשוי לקלוט לתוכו מי שופכין, שהקצה של אותו ביוב בתוך החצר, וההמשך של החפירה יוצאת לרה"ר, בכדי שיהיה מותר לשפוך אליו מי שופכין, צריך שיתקיימו ב' תנאים:

א. ד' אמות של הביוב הסמוכות לחצר יהיו מכוסות בכיסוי כל שהוא.

ב. שאותם ד' אמות יהיו ראויות לבלוע לתוכם את מי השופכין.

ובזה הם קובעים מקום לעצמם ונחשבים למקום פטור, וממילא, כאשר הוא שופך את המים לתוך קצה הביוב הנמצא בחצר, המים יכולים להיספג בד' אמות הראשונות הסמוכות לחצר, ואין הכרח שהם ימשיכו הלאה לכיוון רה"ר.

הרמב"ם חולק, ולשיטתו, אסור לשפוך לתוך הביוב גם אם מדובר בביוב שבוודאי המים יבלעו בהיתר, ואפילו אם אורך הביוב בתוך החצר הוא מאה אמה כך שכאשר הוא שופך בתוך החצר וודאי הם יבלעו בתוך החצר ולא ימשיכו הלאה, ויש גם מאה אמה שממשיכים לרה"ר, בכ"ז אסור לשפוך להדיא לתוך הביוב, אלא ישפוך לחצר, ומאליהם הם נשפכים לתוך הביוב.

כל מה שאסר הרמב"ם, הוא רק כאשר המשכו של הביוב יוצא לרה"ר, אבל אם הביוב ממשיך לכרמלית, מותר לשפוך לתוכו אפילו להדיא, שהרי כרמלית הוא איסור דרבנן, ולא גזרו בזה, ומק' המ"ב, מה הנ"מ לנו הרי אנחנו לא פוסקים כהרמב"ם אלא כהשיטה הראשונה, שכאשר יש ד' אמות מכוסות, מותר לשפוך להדיא לתוך הביוב, ומאי נ"מ אם המשך הביוב יוצא לרה"ר או לכרמלית? ומת', שיש נ"מ, באופן שאותם ד' אמות לא ראויות לבלוע אלא מצופות בעצים, שאם המשכו של הביוב הוא לרה"ר, אסור לשפוך להדיא לתוך הביוב, אבל אם הביוב ממשיך לכרמלית, מותר.

י"א, שאין חילוק בין כרמלית לרה"ר, ונ"מ לנו בזה היא, באופן שהביוב לא ראוי לקלוט, או שהביוב אינו מכוסה, או שהחצר קטנה, שלאותם י"א, אסור לשפוך מי שופכין לחצר קטנה גם כאשר היא סמוכה לכרמלית, וכן אסור לשפוך לתוך ביוב כאשר הד' אמות לא מכוסות, וגם כאשר הוא ממשיך לכרמלית, וכל החומרא של הי"א, היא דווקא בכרמלית שהיא בתוך העיר, שאנשים יחליפו בינה לבין רה"ר, ואפילו בזמן הזה שאין לנו רה"ר, אבל אם הביוב ממשיך לחצר שאינה מעורבת שזה רק איסור דרבנן, מותר לשפוך סאתיים של מים לחצר שאין בה ד' על ד' אם היא סמוכה לחצר שאינה מעורבת, ואפילו אם הוא יכוון שהמים יצאו לחצר השנייה, הוא יעבור רק על איסור דרבנן.

אם הצינור למעלה מי', שהמים עוברים לכרמלית דרך מקום פטור, יש להקל אפילו לשפוך לתוך החצר, כי גם אם המים יגיעו לכרמלית, אבל הם עוברים דרך מקום פטור.

"אם רבש"ע לא ירצה, אז לא תירה בי!"
כשאש המחלוקת בוערת - אם אבלום את פי, האם אזכה לסגולה?
"מה יש לי ללכת? הרי לא תהיה שום תועלת בהשתתפותי!"
כשמרן הגראי"ל שטיינמן רצה לעמוד ב'איצקוביץ' עם קופת צדקה...
היכן מברכים ברכת האילנות באייר או בתחילת סיון?
הבחור הצטדק וענה שלא נשאר תפקיד בשבילו. אמר לו ראש החבורה: "אז לפחות תהיה עצבני!"...
"אני שומע את השיר ברמקול, אך לא מצליח להבין את המילים!"
בירר מרן שליט"א אצל האברך: "על איזה סכום התחייבת?"
"אני אוהב את האברכים ושמח להשתתף בשמחתם"...
"אתה רוצה לתת לנו את הכסף בחיים או לאחר המוות?"
"תאמר לו שהתור מבוטל – אבל באמת תשמור עבורו את התאריך"
באחד הימים הוא הפתיע והגיע ל'ועד' עם עגבניה, סכין וצלחת...
חלף במקום ילד בן 12 שהבחין ב'קוביה' המהלכת, ונתקף בזעם בלתי מוסבר. הוא החל בועט בה בחזקה...
"כנופיית משוגעים! רוסיה איננה מעוניינת במשוגעים!!"
"אבל הבטחתי לקב"ה שיותר לא אבקש ממנו!"
"נדהמנו לראות כי הבחור לבוש בציצית ומגבעת"...
"פרויקֶה אל תמצמץ, היידֶה, תעשה זכרון דברים, אנחנו מאחוריך!"
"הוא רוצה שאשתו תוותר, העיקר שהוא לא יוותר!"
לאחר שנרדמה הג'ירפה לחלוטין, הורשה צוות החוקרים לחלוב אותה. המתח בקרבם גאה...
''אני לא אשכח את זה כל חיי, ברגע מסוים אבא חיבק אותי בבכי עצום וצעק: 'יוסי, אני אוהב אותך!'"
"השעון הדיגיטלי על הקיר הראה 6:16. כשנכנסתי לבית הכנסת, ציפה לי השוק של חיי..."
אמרתי לעצמי: "אם השי"ת קיים, שהכוס תתפוצץ, ושכל השברים יישארו מקובצים". עוד לא סיימתי בקשתי, והנה הכוס התפוצצה...
"לך יש יראת שמים?! – כשתהיה לך יראת שמים, גם לילדים תהיה!"...
"אני צריך לרכוש דירה ויש לי רק חצי מיליון שקלים"
"עכשיו לא תתבייש, כי הגארטל והבעקיטשע הם באותו צבע"...
מה באמת צריכים לנקות לפסח? ואלו מוצרים לא אמורים לשרוף בשרפת חמץ?
האם יש להימנע מלאכול "נגיסי חזיר"?
"הבן שלכם אכן מאד חשוב, אולם בתי גם היא חשובה!"
"הרב שך אמר לי: אתה חייב להמשיך לצייר! לצד הלימוד - תעסוק באומנות!"
"מאז שהצטרפתי למבחנים, הלימוד קיבל מימד אחר! לימוד על מנת לעשות, על מנת לזכור!"
"רבש"ע, נשארתי לבדי חסר כל, ועוד אלך לאכול טריפות?!"
מעשה בשדכן בן חמש...
"ידוע לך על חוק צבאי האוסר להכנס למבנה סגור עם כיסוי ראש?"
גיבש עורך הדין במוחו רעיון שטני: כאשר התכונן היהודי לעלות באחד הדיונים אל הדוכן, צבט אותו עורך הדין צביטה עזה...
כשחזרתי למקום הבחנתי באברך צעיר שעומד שם עם עגלת ילדים. נזכרתי שגם לפני שעה ורבע ראיתי אותו עומד כך...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה