שכרו מפועליו של הגוי את רשותו והגוי פיטר את פועליו

ח' סיון תשע"ט - סימן שפ"ב- סעיף י"ד- סעיף ט"ו
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה הטעם שאפשר לשכור את רשות הגוי ממושל העיר?באופן ששכרו מהגזבר של מושל העיר מה הדין כאשר לקח הגזבר את הכסף לעצמו? ולכמה זמן צריך לשכור ממושל העיר? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שפ"ב סעיף י"ד – סעיף ט"ו במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כפי שמבואר בסעיף י"א, אפשר לשכור את הרשות לא רק מהגוי עצמו, אלא גם מהפועלים של הגוי, ואפילו כאשר הגוי מתנגד לכך, ומבואר בסעיף י"ד, שכאשר יהודים גרים בחצר אחת עם גוי, ושכרו את רשותו של הגוי מהפועלים שלו, והגוי פיטר את פועליו, הדבר תלוי, אם היהודים שכרו מהם לזמן קצוב, ועדיין לא הגיע אותו זמן, השכירות ממשיכה, אבל אם שכרו היהודים מהם בסתמא, כאשר הגוי פיטר אותם, השכירות גם מתבטלת, ומבאר המ"ב, שכאשר שוכרים מהפועלים, זה כמו ששוכרים מבעה"ב, וגם בעה"ב לא יכול לחזור בו בתוך הזמן, אז גם כאשר הוא פיטר את הפועלים, השכירות לא מתבטלת, אבל אם שכרו בסתמא ללא קצבת זמן, אז כאשר בעה"ב הגוי יכול לחזור, כאשר הוא מפטר את הפועלים, השכירות מתבטלת.

אפשר לשכור גם ממושל העיר, שהוא בעה"ב על כל בתי העיר, ולכן יהודים שגרים בחצר אחת עם הגוי, במקום שישכרו מהגוי שגר איתם בחצר, הם יכולים לשכור ממושל העיר, וכן יכולים לשכור מהגזבר של מושל העיר, שהגזבר מוגדר כשכירו ולקיטו של מושל העיר, וכן מכל עבד שלו, ואפילו מהעבדים הקטנים אפשר לשכור, וכאשר מושל העיר פיטר את הגזבר, הדבר תלוי, אם שכרו ממנו עם קצבת זמן ועדיין לא הגיע אותו הזמן, השכירות לא מתבטלת, אבל אם שכרו אותו בסתמא, כאשר פיטרו אותו השכירות מתבטלת.

המ"ב מוסיף, שגם אם הגזבר של המלך נוטל את דמי השכירות לעצמו, ולא מכניס אותם לאוצר המלך, השכירות חלה, כי מסתמא המלך מסכים לזה, ומביא המ"ב בשם הא"ר, שאפילו בשכירו ולקיטו, אם לוקח את דמי השכירות לעצמו ולא מביא לבעה"ב הגוי, השכירות חלה.

כאשר שוכרים ממושל העיר, צריך לשכור עם קצבת זמן, שאז גם כאשר הוא יפטר את אחד מהעבדים שלו, השכירות קיימת, וישכרו להרבה זמן, אבל לכתחילה רק עד עשרים שנה, והשעה"צ מביא בשם תשובת בית שלמה, ששם מביא בשם תשובת הב"ח החדשות, שלא לשכור יותר מחמשים שנה, כי זה נראה כחוכא ואיטלולא.

אם המלך סילק את הגזבר רק מעבודת הגזברות, אבל עדיין סמוך על השולחן המלך, הוא נקרא עדיין שכירו ולקיטו, והשכירות לא מתבטלת, ואפשר גם לשכור ממנו, ומבאר המ"ב, שהוא נקרא עדיין ממשרתי המלך.

למדנו לעיל בסעיף י"ב, שכאשר אחד מבני החצר שואל מקום בבית הגוי, הדין הוא שהוא מוגדר כשכירו ולקיטו, ואפשר לשכור ממנו את רשותו, אבל זה הכל כאשר הוא באמת שאל מקום בבית הגוי, אבל ישראל ויהודי שגרים יחד בבית אחד, ולכל אחד יש חדר בפני עצמו, ואינם קשורים אחד לשני, היהודי לא מוגדר כשכירו ולקיטו של הגוי, וכן שני גויים שגרים יחד בבית אחד, ולכל אחד יש חדר בפני עצמו, צריך לשכור רשות משניהם, כיוון שאין קשר ביניהם, ואומר המ"ב, משמע מזה, שאם הם שותפים בכל הבית, אפשר לשכור רק מגוי אחד, וכן היהודי מוגדר כשכירו ולקיטו של הגוי, ואפשר לשכור גם מהיהודי, אבל האחרונים חולקים על זה וסוברים, ששכירו ולקיטו זה רק בגלל שהוא נטפל לבעה"ב, אבל כאשר יש  ליהודי ולגוי רשות משותפת בבית אחד, היהודי לא מוגדר כשכירו ולקיטו, וא"א לשכור את רשות הגוי מהיהודי, שהרי הוא לא נטפל לגוי, וכן בשני גויים שגרים יחד בבית אחד, כיוון שאף אחד לא טפל לשני, צריך לשכור רשות משניהם, ואף אחד לא מוגדר כשכירו ולקיטו של השני.

"אין לראש הממשלה עיסוקים,חוץ מלדאוג לבחורי ישיבת פונביז'?"
לא חולפות 24 שעות, והרב פינקוס מתקשר לבקש את הכסף...
סיפורו המיוחד של ז'אן קלוד, האיש שכל יהדותו המאוחרת הסתכמה בטלית אחת
"החלטתי להיכנס דרך המרפסת, ואז התנפלו עלי שני כלבים. אחד מהם נשך אותי.."
הבטתי בדף של מס הכנסה בחוסר אמון. האם יתכן שהחתימה נתנה בלי שום בדיקה?
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
המלמדים סיכמו ביניהם שכאשר הישועה תבוא הם יערכו סעודת הודיה בקבר שמואל הנביא.
כמה נבחנו ב'דרשו' מאז היווסדו? כמה דפי גמרא נלמדו? – סקירה מרתקת וראשונית מסוגה
"הרב שך אמר לי: אתה חייב להמשיך לצייר! לצד הלימוד - תעסוק באומנות!"
''אני לא אשכח את זה כל חיי, ברגע מסוים אבא חיבק אותי בבכי עצום וצעק: 'יוסי, אני אוהב אותך!'"
"לך יש יראת שמים?! – כשתהיה לך יראת שמים, גם לילדים תהיה!"...
"הבן שלכם אכן מאד חשוב, אולם בתי גם היא חשובה!"
האם יש להימנע מלאכול "נגיסי חזיר"?
הנכד של הרבנית קנייבסקי שאל :"את אישה מבוגרת מדוע את צריכה להתייעץ עם סבא אם לנסוע לברית של הנכד שלך?"
זמני כניסת שבת ויציאת החג
מדוע קוראים מגילת רות בחג השבועות?
למה התורה גילתה לו את סודותיה?
כשנהיה בערך בן שבעים איזה מקובל ספרדי, אמר לו שכבר הגיע זמנו למות , אבל יתנו לו אריכות ימים
אבל איך הוא יבקש ממנו סליחה? כבר עדיף להבלע באדמה מלשאת את הבושה ...
''עבודה נהדרת'' • המעסיקים המוכשרים שיודעים לחשוב על הפרטים הקטנים
ואז, הם שולפים מהתיק אקדח. "תרוקן את הכיסים בבקשה!"
כדאי שתרעננו קודם כל את הידע שלכם בהלכות שמירת הלשון...
מרן הגר''ח קנייבסקי: "עת סכנה לכל תושבי ישראל"
"כששמעתי את העצה הזו שנתן הת"ח לאבא הזקן", אמר הגר"י זילברשטיין, "שפשפתי ידיי בהנאה גדולה..."
"שבעזה ייצרו טילים עם חשמל מהמדינה?! להוריד להם ת'שאלטר!"
"מנהלים מלחמה על כל אחד ואחד": הרה"ג ר' אהרן ידלר מבכירי פעילי 'אחינו', מספר על נערים חסרי רקע תורני שהופכים בתוך זמן קצר לבחורי ישיבות מן המניין
נוסעים עם אגד למירון? כל המידע על מספרי הקווים, תחנות ירידה ועליה, אמצעי רכישה ועוד.
כל הפרטים: תחבורה ציבורית למירון תשע''ט
כל המידע על הכבישים שייסגרו, והנחיות לתושבי מירון ואורחיהם
במשטרה נערכים להיללות הרשב"י במירון- תחבורה, מפות ,חניונים, כל המידע כאן בפנים
ברוכים העולים: אושר עד תרמו 120,000 מארזי עוגות בוקר אישיות, תורם החפץ בעילום שמו תרם 17 מבנים המחוברים לביוב מים וחשמל
בידי מי היתה זכות ההדלקה המרכזית במירון עד לפני כ-200 שנה?
"סעודות השבת מתנהלות אצלו בפשטות נפלאה, והוא דואג שלא יחסר דבר לכולם"
"דמעה סוררת הרטיבה את אפי, אך עיני נשארו פתוחות לרווחה..." -- עדות אישית מהרב ח. ל. מקרית גת, כשקולו הרוגש מעביר גם את הלא נאמר...
"יש פה רגבי אדמה מאתרא קדישא מירון!"
מרן הסטייפלר וזוגתו סחבו את המזרן, ומרן החזו"א הולך לפניהם להנחותם
"כמה זמן נותר עד הטיסה?" ענו: "כשעתיים" מיד הוסיף ושאל: "קניתם מתנה לנשותיכם?"
"הרי בבית חם, אז למה יושב הרב בבית הכנסת כאשר הקור כה נורא?!"
הבעלזר רב'ה, ר' אהרן, בקש מהגבאי שלו: "תכין לי כוס קפה הכי טעים"
הגרש''ז איערבאך זצ''ל: ''אני נהנה לשמוע כשבני משפחתי קיבלו קנס משוטר על אי זהירות בדרכים''
אולי נזכה שתגלה לנו את הסוד?- אתה מוכרח לענות לי את התשובה האמיתית לאמיתה!
"למה נכנסתם לכאן?" "בגלל ההפצצות! ידוע שהמקום הזה מוגן!"
"גם בטיסות אפשר להספיק", סח הוא באושר. "באחת השנים בנסיעה בתשרי הספקתי בטיסה לניו יורק לחזור על כל מסכת 'בבא קמא' כשבחזור לארץ ישראל סיימתי את 'בבא מציעא'"...
"שנה שלימה שאני שומר את הסוד הזה, ואף אחד בעולם לא יודע את זה!!! אפילו בני המשפחה הכי קרובים... ולמה?? עשיתי חשבון, שאם אני כעת אגלה את זה למשפחה שלי, הם ירעישו עולמות"...
"השעון הדיגיטלי על הקיר הראה 6:16. כשנכנסתי לבית הכנסת, ציפה לי השוק של חיי..."
"מאז שהצטרפתי למבחנים, הלימוד קיבל מימד אחר! לימוד על מנת לעשות, על מנת לזכור!"
"עכשיו לא תתבייש, כי הגארטל והבעקיטשע הם באותו צבע"...
"אמרתי להם שהתורה מגנה עלינו, ולכן נישאר כאן ונמשיך בלימוד. לאחר דקות ספורות שמענו 'בום' אדיר..."
הבחור הרגיש מאוד לא נוח בישיבה שבה הוא לומד. חש שהוא מוכרח לעבור למקום אחר!
ניגש האדמו"ר מקאליב אל הנער באושוויץ ושאלו: "מה אתה ממלמל בפיך כל העת?"
הם מסתובבים בינינו, לומדים איתנו בכוללים, מתפללים איתנו בבית הכנסת, עורכים קניות לצידנו. אבל הם מרוממים, דרגה אחת מעל...
לא בה' באייר תש"ח נהיינו לעם – אלא במעמד הר סיני!
ה'מהפך' שחוללה המדינה בדמותו של היהודי ה'גלותי' שהפך ל'צבר מערבי'
96 שנים של גבורה: הכל על אדמו"ר השואה, האדמור מקאליב זצ"ל. ההלוויה. מסכת חייו בשנות הזעם ועד אחרון ימיו. צפו עכשיו!
'והיא שעמדה' שייך לשנה הנוכחית, ואילו הקטע השני שייך לשנה הבאה!
"פניתי לדייל בחנות ושאלתי אותו אם זה בטעות. הוא אפילו לא התבלבל. 'כאן אנחנו מוכרים הכל', הצהיר בפניי בעזות''...
"אם רבש"ע לא ירצה, אז לא תירה בי!"
כשהמחלוקת בוערת - אם אבלום את פי, אזכה לסגולה?
הוא יהודי שהגיע מאיראן, שאלתי אותו: מה אתה אומר על האיראנים? הוא היה כל כך רגוע. 'שטויות', הוא אמר...
"מה יש לי ללכת? הרי לא תהיה שום תועלת בהשתתפותי!"
כשמרן הגראי"ל שטיינמן רצה לעמוד ב'איצקוביץ' עם קופת צדקה...
היכן מברכים ברכת האילנות באייר או בתחילת סיון?
"מה יש לי ביד?" - פרפר! "אבל הוא חי או מת?"
הבחור הצטדק וענה שלא נשאר תפקיד בשבילו. אמר לו ראש החבורה: "אז לפחות תהיה עצבני!"...
"אני צריך לרכוש דירה ויש לי רק חצי מיליון שקלים"
"אני שומע את השיר ברמקול, אך לא מצליח להבין את המילים!"
בירר מרן שליט"א אצל האברך: "על איזה סכום התחייבת?"
"אני אוהב את האברכים ושמח להשתתף בשמחתם"...
"אתה רוצה לתת לנו את הכסף בחיים או לאחר המוות?"
"תאמר לו שהתור מבוטל – אבל באמת תשמור עבורו את התאריך"
באחד הימים הוא הפתיע והגיע ל'ועד' עם עגבניה, סכין וצלחת...
חלף במקום ילד בן 12 שהבחין ב'קוביה' המהלכת, ונתקף בזעם בלתי מוסבר. הוא החל בועט בה בחזקה...
"כנופיית משוגעים! רוסיה איננה מעוניינת במשוגעים!!"
"אבל הבטחתי לקב"ה שיותר לא אבקש ממנו!"
"נדהמנו לראות כי הבחור לבוש בציצית ומגבעת"...
"פרויקֶה אל תמצמץ, היידֶה, תעשה זכרון דברים, אנחנו מאחוריך!"
"הוא רוצה שאשתו תוותר, העיקר שהוא לא יוותר!"
לאחר שנרדמה הג'ירפה לחלוטין, הורשה צוות החוקרים לחלוב אותה. המתח בקרבם גאה...
אמרתי לעצמי: "אם השי"ת קיים, שהכוס תתפוצץ, ושכל השברים יישארו מקובצים". עוד לא סיימתי בקשתי, והנה הכוס התפוצצה...
לפתע,מצאתי את עצמי פונה אל גדול הדור: יש לי שאלה...
"למרות חגיגת בר המצוה של בני, היה לי קשה לוותר על השיעור היומי"
הבכי שבכית ימנע ממך מלבכות על ענייני פרנסה, שידוכין ובריאות
יום אחד בהיותי בביתי, דופקים בדלת. קמתי ופתחתי, והנה מולי עומד אותו בחור...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים