מהי הדרך הראויה להודות לקב"ה על נס שנעשה לך?

הדף היומי בהלכה כ' באייר סימן רי"ח מסעיף ט' עד סימן רי"ט

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א



סימן רי"ח סעיף ט'

- ברכות הנעשים על הניסים -

על מה מברכים "שעשה לי נס במקום הזה"? | האם מברך ברכה זו כאשר נתקע ברזל ליד עינו? | אדם שנעשה לו נס ורוצה להודות להקב"ה, כיצד יעשה?

י"א שברכת "שעשה לי נס במקום הזה" מברכים רק על נס שיוצא ממנהג העולם, כגון אדם צמא במדבר ולא מוצא מים, ונבקע מעין במקום שהוא עומד, כיוון שזה נס שהוא שינוי מטבע העולם, מברך שעשה לי נס במקום הזה, אבל נס שהוא ממנהג העולם, כגון שבאו לסטים ושודדים וצעק לעזרה והם נמלטו, לא מברך על זה ברכה זו, אלא מברך על זה ,הגומל, ויש מי שחולק וסובר שגם על זה מברך שעשה לי נס במקום הזה, ופסק השו"ע פשרה בין השיטות, שמברך בלי שם ומלכות.

המ"ב מביא, שכאשר נפל על אדם אבן על ראשו וניצל, או כאשר הלך בכביש ועברה עליו עגלה טעונה, או בזמננו שעברה עליו מכונית, וניצל, בזה גם לפי השיטה הראשונה מברך, כי הוא היה בסכנה גמורה, והוי נס גמור, אבל אם נפלה עליו אבן ולא פגעה בראשו, או נתקע לו ברזל ליד העין, לדעה הראשונה מברכים, ולדעה השניה לא מברכים.

המ"ב אומר, שאדם שנעשה לו נס ורוצה להודות להקב"ה, יפריש מעות לצדקה ויתנם ללומדי תורה, ויאמר שזה במקום קרבן תודה שצריך להביא להקב"ה, וראוי שיאמר פרשת תודה, וטוב וראוי לו לתקן איזה צרכי רבים בעיר, ובכל שנה ביום הזה יתבודד להודות להי"ת ולשמוח ולספר חסדו.

בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים. לבו התמלא פחד. מי יודע מה הם זממו לעשות לו?
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים