מדוע לא מקדשין הלבנה בליל שבת ?

י"ז אלול תשע"ט - סימן תכ"ו- מאמצע סעיף ב' בהגה "אין מקדשין הלבנה קודם"- אמצע סעיף ב' בהגה "ורוקד"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אלשיטת הסוברים שלא מקדשין הלבנה במוצאי תשעה באב מדוע במוצאי יוה"כ כן מקדשין אותה?למנהגנו שמקדשים הלבנה במוצאי תשעה באב ובמוצאי יוה"כ האם צריכים לטעום משהו קודם לכן? ממה צריך להיזהר כשמקדשין הלבנה במוצאי תשעה באב?ומתי צריך להביט על הלבנה?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן תכ"ו סעיף ב' בדברי הרמ"א במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אומר הרמ"א, לא מקדשים את הלבנה בתשעה באב, וטעם הדבר מבאר המ"ב, כיוון ששרויין באבלות, וכן לא קודם יוה"כ, כיוון שמאויימים מכח הדין ואין שרויים בשמחה, וכפי שלמדנו לעיל שמצוה לכתחילה לקדש את הלבנה במוצ"ש כשהוא מבושם ובגדיו נאים, כי זמן קידוש לבנה הוא כמו קבלת פני השכינה, ואין מקבלין את השכינה אלא מתוך שמחה, אבל במוצאי יוה"כ מקדשין אותה שאז שרויין בשמחה, אבל במוצאי ט"ב או שאר תעניות לא מקדשין אותה כיוון שאין שרויין בשמחה, וידחו אותה לימים שאחריה.

אם ט"ב חל ביום חמישי, יש לו להמתין עד מוצ"ש שהוא שנים עשר לחודש, ואם בחודש אדר לא קידשו עד תענית אסתר, כתב הט"ז, שיש לקדש אחרי התענית, כיוון שהשעה עוברת, שהרי תענית אסתר היא בי"ג לחודש, וכל זה דעת הרמ"א, אבל דעת האחרונים, שמקדשים גם במוצאי ט"ב, וכ"ש שמקדשין את הלבנה במוצאי שאר תעניות, אבל לא יקדש אותה כשהוא מעונה, אלא יטעם קודם, אבל במוצאי יוה"כ, מתוך ששמחים שיצאו בדימוס מהדין, מקדשין אותה אפילו קודם שיטעמו.

במוצאי ט"ב יש להיזהר שלא יקדשו אותה בלי נעליים.

עוד אומר הרמ"א, יו"ט שחל להיות ביום ראשון, במוצ"ש, דהיינו בליל יו"ט, והמ"ב מוסיף כ"ש בליל שבת, לא מקדשין את הלבנה, ומבאר המ"ב, שהרבה טעמים נאמרו בזה ע"פ הקבלה, ומ"מ, אם לא קידשו עד שבת ויו"ט ויעבור הזמן, מותר לקדש אותם בשבת וביו"ט אפילו ביחידי, ויש מי שאומר שלא מקדשים בליל שבת, שמא יעשה הוצאה של הסידור מרשות לרשות.

אומר השו"ע, תולה עיניו ומביט בלבנה ומיישר רגליו ומברך מעומד, ומבאר המ"ב בשם כנסת הגדולה, שמשמע לכאורה, שמסתכל על הלבנה עד סוף סדר קידוש הלבנה, וכך נוהגים העולם, אבל בספר חרדים החמיר בזה מאוד, ולא התיר להסתכל בה אלא עד שיסיים את הברכה, ולא יותר מזה, והמג"א בשם השל"ה החמיר עוד יותר, שאפילו בשעת הברכה לא יסתכל בה, אלא רואה אותה פעם אחת כשירצה לברך, ואח"כ לא יסתכל, כדי שיברך להקב"ה ולא ללבנה, ואומר ג' פעמים סימן טוב תהיה לנו ולכל ישראל ברוך יוצריך.

בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים. לבו התמלא פחד. מי יודע מה הם זממו לעשות לו?
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים