טלטול ד' אמות ברשות הרבים

י"ז בשבט תשע"ט - סימן שמ"ט- סעיף א'- סעיף ב'
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמהיכן לומדים לאסור טלטול ד' אמות?כיצד מודדים ד' אמות אלו? האם ד' אמות שאמרו הם בדיוק ד' אמות? ומהו האופן שבו מתחייב אדם בהעברה ד' אמות ברה"ר? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שמ"ט סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

הדין של ד' אמות ברה"ר כולל שני דברים, חומרא, וקולא, החומרא היא, שאדם שמעביר חפץ ברה"ר ביותר מד' אמות, חייב חטאת, והקולא היא, שבתוך ד' אמות מותר מדאורייתא ומדרבנן לטלטל, ואע"פ שזה ברה"ר, והמקור לעניין של ד' אמות, נלמד מן הפסוק (חומש שמות פרשת בשלח) 'שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו' ושיערו חז"ל, שתחתיו של אדם זה ד' אמות, ג' אמות לגופו, ועוד אמה אחת לפשוט את ידיו ואת רגליו, א"כ, בתוך ד' אמות מותר לאדם לטלטל חפצים, אבל לא יטלטל חפץ מתחילת ד' ויוציא אותו חוץ לד' אמות.

אמות אלו הם אמות אישיות, דהיינו, אדם שזרועו גדולה, מודדים באמה שלו כפי זרועו, ולא מודדים באמה כללית, ואדם שהוא בינוני ורגיל, אלא שזרועו קצרה ביחס לגופו, ואם נמדוד כפי הזרוע שלו, זה יהיה חומרא, ונמצא שאנחנו מצמצמים את הרשות שלו, לאדם כזה מודדים באמה בינונית, כדי שלא יפסיד.

ד' אמות זה לא מדויק, אלא זה ד' אמות בריבוע, ונותנים לו שיעור של אלכסון של ד' אמות, שזה למעשה חמש אמות וג' חומשי אמה, אבל הרמב"ם סובר, שד' אמות מותר מדאורייתא ומדרבנן אלכסון של ד' אמות, דהיינו חמש אמות וג' חומשים, ופטור אבל אסור, ומבאר המ"ב, שגם הרמב"ם מסכים, שאם אדם בירר לעצמו ד' אמות שבהם הוא קנה שביתה, מותר לו לטלטל את האלכסון של הד' אמות, והרמב"ם חולק וסובר, שבאופן שאדם לא בירר לעצמו ד' אמות, או באופן שבירר אבל הוא רוצה ללכת בכיוון הישר ולא באלכסון, שם זה מצומצם לד' אמות בלבד.

כדי להתחייב, צריך שממקום העקירה ועד מקום ההנחה, יהיה שיעור של ד' אמות או ד' ואלכסונם, אבל להעביר בתוך ד' אמות מקצה אל קצה, או אפילו שהוא הוציא את החפץ אל חוץ הד' אמות אבל חלק מהחפץ בתוך ד' אמות, מדאורייתא אינו חייב, אלא פטור אבל אסור.

"אם רבש"ע לא ירצה, אז לא תירה בי!"
כשאש המחלוקת בוערת - אם אבלום את פי, האם אזכה לסגולה?
"מה יש לי ללכת? הרי לא תהיה שום תועלת בהשתתפותי!"
כשמרן הגראי"ל שטיינמן רצה לעמוד ב'איצקוביץ' עם קופת צדקה...
היכן מברכים ברכת האילנות באייר או בתחילת סיון?
הבחור הצטדק וענה שלא נשאר תפקיד בשבילו. אמר לו ראש החבורה: "אז לפחות תהיה עצבני!"...
"אני שומע את השיר ברמקול, אך לא מצליח להבין את המילים!"
בירר מרן שליט"א אצל האברך: "על איזה סכום התחייבת?"
"אני אוהב את האברכים ושמח להשתתף בשמחתם"...
"אתה רוצה לתת לנו את הכסף בחיים או לאחר המוות?"
"תאמר לו שהתור מבוטל – אבל באמת תשמור עבורו את התאריך"
באחד הימים הוא הפתיע והגיע ל'ועד' עם עגבניה, סכין וצלחת...
חלף במקום ילד בן 12 שהבחין ב'קוביה' המהלכת, ונתקף בזעם בלתי מוסבר. הוא החל בועט בה בחזקה...
"כנופיית משוגעים! רוסיה איננה מעוניינת במשוגעים!!"
"אבל הבטחתי לקב"ה שיותר לא אבקש ממנו!"
"נדהמנו לראות כי הבחור לבוש בציצית ומגבעת"...
"פרויקֶה אל תמצמץ, היידֶה, תעשה זכרון דברים, אנחנו מאחוריך!"
"הוא רוצה שאשתו תוותר, העיקר שהוא לא יוותר!"
לאחר שנרדמה הג'ירפה לחלוטין, הורשה צוות החוקרים לחלוב אותה. המתח בקרבם גאה...
''אני לא אשכח את זה כל חיי, ברגע מסוים אבא חיבק אותי בבכי עצום וצעק: 'יוסי, אני אוהב אותך!'"
"השעון הדיגיטלי על הקיר הראה 6:16. כשנכנסתי לבית הכנסת, ציפה לי השוק של חיי..."
אמרתי לעצמי: "אם השי"ת קיים, שהכוס תתפוצץ, ושכל השברים יישארו מקובצים". עוד לא סיימתי בקשתי, והנה הכוס התפוצצה...
"לך יש יראת שמים?! – כשתהיה לך יראת שמים, גם לילדים תהיה!"...
"אני צריך לרכוש דירה ויש לי רק חצי מיליון שקלים"
"עכשיו לא תתבייש, כי הגארטל והבעקיטשע הם באותו צבע"...
מה באמת צריכים לנקות לפסח? ואלו מוצרים לא אמורים לשרוף בשרפת חמץ?
האם יש להימנע מלאכול "נגיסי חזיר"?
"הבן שלכם אכן מאד חשוב, אולם בתי גם היא חשובה!"
"הרב שך אמר לי: אתה חייב להמשיך לצייר! לצד הלימוד - תעסוק באומנות!"
"מאז שהצטרפתי למבחנים, הלימוד קיבל מימד אחר! לימוד על מנת לעשות, על מנת לזכור!"
"רבש"ע, נשארתי לבדי חסר כל, ועוד אלך לאכול טריפות?!"
מעשה בשדכן בן חמש...
"ידוע לך על חוק צבאי האוסר להכנס למבנה סגור עם כיסוי ראש?"
גיבש עורך הדין במוחו רעיון שטני: כאשר התכונן היהודי לעלות באחד הדיונים אל הדוכן, צבט אותו עורך הדין צביטה עזה...
כשחזרתי למקום הבחנתי באברך צעיר שעומד שם עם עגלת ילדים. נזכרתי שגם לפני שעה ורבע ראיתי אותו עומד כך...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה