הדף היומי מסכת עבודה זרה דף ח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

איזה חג הומצא על ידי אדם הראשון?

האם ישנו שור עם קרן אחת?
וכיצד השתלטו הרומאים על היוונים?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בעבודה זרה דף ח

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים