הדף היומי מסכת בכורות דף נו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם שותפים חייבים במעשר בהמה?

קנה עובר בהמה, האם חייב לעשר אותו?
ומהו 'קלבון'?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת בכורות דף נו

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים