איזה עוגה עם אותיות מותר בשבת לפרוס?

ט' בטבת תשע"ט - סימן ש"מ- מאמצע סעיף ג' הגה "אסור לשבר עוגה"- סוף הסעיף

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אספר שכתובים אותיות על חודי הדפים האם יש איסור להשתמש בו בשבת?האם מותר לתת לקטן עוגה שאסור לפרוס בשבת?ומה הדין כאשר רוצה לפרוס עוגה עם ציורים?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"מ סעיף ג' באמצעו במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כותב הרמ"א בשם המרדכי, שאסור לפרוס עוגה שכתובים עליה אותיות, וכן אסור לאכול אותה, כיוון שאגב כך הוא מוחק את האותיות הכתובים עליה, ומביא המ"ב שי"א, שהוא הדין בעוגה שמצוירים עליה ציורים הדבר אסור, ואע"פ שהאיסור של מוחק מדאורייתא הוא רק במוחק ע"מ לכתוב, והרי בזה אין מוחק ע"מ לכתוב, מבאר המ"ב, שמדרבנן האיסור של מחיקה הוא גם שלא ע"מ לכתוב.

המ"ב מביא, שהאיסור הוא רק כאשר גדול פורס או אוכל את העוגה, אבל מותר לתת את העוגה לפני קטן שיאכל ממנה, וטעם הדבר הוא, כיוון שקטן אוכל נבלות אין ב"ד מצווים להפרישו.

בעצם דברי הרמ"א שאוסר לפרוס או לאכול עוגה כזאת, מביא המ"ב בשם הדגול מרבבה שחולק על כך וסובר, שהדבר מותר בשבת, והטעם, כיוון שיש כמה צדדים להקל בזה, שהרי זה מקלקל, וזה נעשה כלאחר יד אגב פריסה או אכילה של העוגה, וכן אינו מתכוון, וכן מדובר באיסור דרבנן, ומהני טעמי, מתיר הדגול מרבבה לפרוס או לאכול עוגה כזאת, והמ"ב מביא, שאפשר לסמוך עליו ולהקל כשזה בדרך אכילה, ובכ"ז גם לדברי הרמ"א שיש בזה איסור, האיסור הוא רק כאשר האותיות כתובים מחומר אחר, אבל עוגה שחקוקים בה אותיות, אין בזה משום מוחק, כיוון שזה לא נחשב לכתב.

ספר שכתובים על חודי דפיו אותיות, האם מותר לפתוח או לסגור אותו בשבת? שהרי כשפותח הוא מוחק וכשסוגר הוא כותב, ואומר המ"ב, שיש אוסרים, ויש מקילים כיוון שהספר עשוי לכך וא"כ זה כמו דלת שפותח וסוגר, ומ"מ נכון להחמיר אם יש לו ספר אחר, ובשעה"צ מביא, שלכתחילה לא ראוי בכלל לכתוב אותיות ע"ג חודי הדפים, כיוון שכאשר פותח את הספר, האותיות נמחקות.

הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים