אותה מלאכה, אותו הגוי, פעם מותר ופעם אסור. איך זה עובד?

הדף היומי בהלכה כ"ט בתמוז סימן רמ"ד מסעיף ה' הגה "ודוקא ששכרו" עד אמצע סעיף ו' הגה "וכן יוכל"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רמ"ד סעיף ה' [ברמ"א]

- איזה מלאכות יכול האינו יהודי לעשות בעד הישראל - 

גוי השכור לשנה לעבוד בבית הישראל, האם מותר לבקש ממנו לעשות מלאכות בשבת? | האם מותר להעמיד גוי לגבות מכס בשבת כשהמכס הוא של ישראל?

בתחילת הסעיף מבואר, שיהודי ששכר גוי למשך שנה שלימה, שהתפקיד של הגוי הוא, שכאשר הישראל יצטרך בגד חדש, הגוי יכתוב לו, או כאשר יצטרך לכתוב מכתב, הגוי יכתוב לו, מכיוון שהיהודי לא מקפיד שהגוי יעבוד אצלו כל יום, ממילא זה מוגדר כעבודה בקבלנות, והדבר מותר, כי הגוי אדעתיה דנפשיה עביד.

הרמ"א אומר, שזה דווקא כשהגוי נשכר למלאכה מסוימת, אבל כאשר הגוי שכור לשנה שלימה לכל העבודות כולם, וכעין משרת, אע"פ שהישראל לא מצווה לו לעבוד בשבת, אסור לגוי לעבוד בשבת, ומבאר המ"ב שהטעם הוא, כי אם הגוי יעבוד בשבת, הישראל ירויח מזה בכך שהגוי יהיה פנוי לעבודות אחרות ביום ראשון, לכן הדבר אסור.

המ"ב אומר, שמשרתות שעובדות בבית הישראל והן שכורות לכל המלאכות כולן, אסור להם לעשות מלאכה בשבת בשביל היהודי גם אם היהודי לא דורש מהם בהדיא לעשות מלאכה בשבת, והטעם, כיון שעי"ז יהיו פנויות למלאכות אחרות ביום ראשון, והישראל מרויח מזה.

סעיף ו'

יהודי ששכר גוי שיגבה בשבילו את המכס, דהיינו, שהמכס של היהודי, והיהודי לא עומד שם, אלא שכר גוי שיעמוד ויגבה עבורו את המכס, מבואר בשו"ע, שאם הסיכום ביניהם היה בקבלנות, כגון שאמר הישראל לגוי, על כל מאה תקבל חמש, הדבר מותר כי הוא מוגדר כקבלנות.

המ"ב שואל, הרי למדנו בריש הסימן, שהיכן שידוע שהמלאכה היא של ישראל, גם בקבלנות אסור, וכאן הרי ידוע שהמכס של ישראל, ואיך מותר לשכור גוי ואפילו שזה בקבלנות? ומבאר המ"ב, שכאן יש היתר מיוחד שאדם בהול על ממונו, ואם לא נתיר לו, יעשה המלאכה בעצמו בשבת, ויעבור על איסור דאורייתא של כותב, כי דרך המוכסים הייתה לכתוב, (המ"ב דן במקום שלא נהגו לכתוב האם אין חשש במקומות אלו) לכן התירו לו לשכור גוי בקבלנות.

"אתם עוברים לכל השטויות בהודו, זה סימן שאתם מחפשים רוחניות!"
אנשים כמונו... מה לנו ולחזרה בתשובה?
"אני בטוח שהחרדים מאוכזבים מכך שהגשר נבנה תוך חילול שבת. תדעו שזה לא מדויק, ואני ומשפחתי הם דוגמא לכך"
"מי שמתפרנס מהציבור החרדי, צריך להיות טיפש כדי שלא להצביע לו"
"אמרתי להם שהייתה 'שיחה מוסרית' מהפרזידנט של פולין! הגיבו הבחורים: 'אוי, עוד פעם יענקל"ה והבדיחות שלו?!'..."
6 בבוקר, והנה דפיקות עזות נשמעות בדלת, ובפתח עומדים שוטרים...
המוני בית ישראל מצטרפים ללימוד 'הדף היומי בהלכה' עם תחילת לימוד חלק ה' במשנה ברורה
עוברות עשר דקות של סיוט, רבע שעה, חצי שעה. הבן־אדם כבר כמעט מתמוטט.
נכנסתי פנימה, היא דיברה. "אם היו לי חמישה מיליון דולר ביד, הייתי משלמת אותם בהנאה!"
למה אנו נופלים שוב ושוב בטעות הזו?
"ירושלים, ת"א, ניו-יורק, לונדון, פריז, יוהנסבורג, בואנוס-איירס, מנצ'סטר" – הנהלת 'דרשו' העולמית הודיעה על שורת מעמדי סיום הש"ס שיתקיימו ברחבי העולם עם סיום המחזור הי"ג בדף היומי
הנציגים החילוניים סוברים שבחודש אלול לא נוכל 'להיאבק על כל קול'
הקטע שהכי קשה ללוליין
למד בתיכון, האבא רופא שיניים, נרשם בר"ח אלול ל'אור ישראל' ... והתקבל.
היה נראה לי שרב החובל זומם משהו
הוא קופץ מהגדר, והסבא ...מתעלף!!!
נסעו לחו"ל, נתנו את הדירה לשכנים וכשפתחו אותה...
אם היה לי 'גישמאק' וטעם בלימוד, הייתי אוהב ללמוד. אבל זהו, שאין לי
אחרי שנים,הוא פוגש בכותל את חברו היתום מהחיידר,שישן איתו בספסל בביהכנ"ס
הוא היא תקוע על אם הדרך, בלחץ אטומי, מבט מיואש, ואז הוא נזכר במפתח המאסטר...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים