כמה הוא אורך רצועות תפילין של ראש ?

כ"ה באייר תשפ"ב - סימן כ''ז- סעיף י'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה הטעם שצריך להדק את התפילין של ראש? מה יעשה אדם שהניח את רצועות התפילין באופן שהצד השחור כלפי פנים? ומה העניין שיהיו התפילין של ראש גלויים? תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות תפילין במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק א', סימן כ"ז סעיף י' עד סוף הסימן]  

בשיעור זה יבואר, מה הוא המקום המדויק שבו צריך להיות מונח הקשר של תפילין של ראש, וכן יבואר כמה צריכים להיות ארוכות הרצועות של תפילין של ראש, וכמה רוחב הרצועות.

מקום הנחת תפילין בראש

תפילין של ראש דהיינו, הקציצה, צריכה להיות מונחת בראש ממקום שמתחיל לצמוח בו השיער ולאחור, שנאמר, 'וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך', ובוודאי שאין הכוונה למצח, אלא לומדים 'בין עיניך' של תפילין, ממה שנאמר לגבי קרחה 'בין עיניכם', וכמו שלגבי קרחה אין הכוונה במצח ממש, שהרי במצח ממש אין שיער ולא שייך שם את המציאות של קרחה, אלא הכוונה למעלה מהעיניים, דהיינו, במקום גידול השיער, וכן לגבי תפילין, כוונת הפסוק היא לומר, שיניח את התפילין ממקום שבו השיער מתחיל לגדול, ועד סוף מקום שמוחו של תינוק רופס.

מקום הנחת קשר תפילין של ראש

קשר התפילין צריך להיות מונח מאחורה למעלה בעורף, דהיינו, במקום סוף הגולגולת, שהוא מקום הגומא מאחורה, ומבואר במשנה ברורה, שעדיף להניחו קצת למעלה מהגומא, אבל לא להניחו למטה כנגד הגרון במקום שאין בו שיער, וכן צריך שיהיה הקשר באמצע העורף, ובסך הכל של שני התפילין, יש אותיות ש-ד-י, דהיינו, על התפילין של ראש יש אות שי"ן, ובקשר התפילין של יד יש כמין יו"ד, ובקשר של התפילין של ראש הוא כמין דל"ת, ומבואר, שצריך להדק את התפילין של ראש משתי סיבות: א. משום שנאמר 'וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך', שצריך להדק את התפילין של ראש, ולכן צריך להדק את הרצועות שלא יהיו רפויים. ב. אם הרצועות יהיו רפויים, התפילין יפלו למטה על המצח, והם לא יהיו מונחות בראש במקום שבו השיער מתחיל לגדול.

מיקומו של הצד השחור שברצועות

החלק השחור שברצועות, יהיה לצד חוץ, בין בתפילין של יד ובין בתפילין של ראש, ואם נתהפכו הרצועות והצד הלבן היה כלפי חוץ, צריך לצום או לפדות את הצום בממון, אבל עיקר החומרא בזה הוא באותם רצועות שבהם מהדקים את התפילין, אבל באותם הרצועות שמשתלשלות לפניו, בהם אין כל כך קפידא שלא יתהפכו, אלא רק משום נוי מצוה.

אורך רצועות תפילין של ראש

אורך רצועות הראש, נחלקו בדבר, יש אומרים, שאורך הרצועה הימנית, תהיה עד מקום המילה, ושל הרצועה השמאלית, עד מקום טבורו, ויש אומרים, שהימנית תהיה עד מקום טבורו, והשמאלית עד החזה, יוצא שלפי כולם, אורך הרצועה הימנית, תהיה ארוכה יותר מהרצועה השמאלית, והשאלה היא עד כמה.

רוחב הרצועות

רוחב הרצועות צריך להיות לכתחילה כשיעור שעורה בקליפתה, ומובא כאן בהערה למשנה ברורה מהדורת 'דרשו', שלשיטת החזון איש, השיעור הוא 10.7 מ"מ, ולפי רבי חיים נאה, השיעור הוא 10 מ"מ, ואומר המשנה ברורה, שאם התכווצו או נפסקו הרצועות ואין את השיעור הזה, זה לא טוב, ומובא כאן בהערה, שכל זה נאמר, רק כאשר אי אפשר לפשוט אותם, אבל אם הם התכווצו באופן כזה שאפשר לפשוט אותם ואז הם יגיעו לשיעור של שעורה, בזה אין בעיה, ואם פיחת משיעור אורך הרצועות ורוחבן ואין לו אחרות, יניחם עד שימצא אחרות כשיעור.

הנחת תפילין של ראש בגלוי

טוב שיהיו התפילין של ראש גלויים ונראים, שנאמר, 'וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך', אבל תלמיד בפני רבו, אסור לו להתנהג בצורה מכובדת בפני הרב, וכאשר מניח תפילין, הוא מתנהג בצורה מכובדת, אלא יתנהג בהכנעה ובדרך ארץ לפני רבו, ובתפילין של יד, אין להקפיד אם הם גלויים או מכוסים, והיום שמניחים תפילין רק בשעת התפילה, גם תלמיד אצל רבו מניחם גלויים.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן