תינוק שנכנס עם לחם לבית בדוק ונמצאו פירורים

כ"א תשרי תש"פ - סימן תל"ח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אעכבר שנכנס עם ככר לבית בדוק מדוע צריך לבדוק שוב את הבית הרי יתכן שהעכבר אכל את הככר?מדוע כאשר גוי נכנס עם חמץ לבית בדוק הבית לא צריך בדיקה חוזרת? ומה הטעם שמחייבים אדם להביא סולם ולהוריד חמץ שנמצא בקורה?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תל"ח במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

עכבר שיש ככר בפיו, ואנחנו רואים שהוא נכנס לבית בדוק, הדין הוא, שהבית צריך שוב בדיקה, ואע"פ שמדובר בככר קטן שבאופן עקרוני העכבר יכול לאכול אותו, ומהיכי תיתי שהוא לא אכל אותו, בכ"ז כיוון שראינו מצב ודאי שנכנס ככר לתוך הבית, ואנחנו מסתפקים אולי העכבר אכל אותו ואולי לא, אין ספק אכילת העכבר, מוציא מידי ודאי חמץ, והבית חייב בדיקה שוב.

אפילו אם הוא נכנס אחרי העכבר ומצא בבית פירורים, ואפילו אם כמות הפירורים שהוא מצא, שווה לגודל הכר שהיה בפיו של העכבר, בכ"ז אנחנו לא תולים לומר שהפירורים שהוא מצא הם פירורים של הככר שהעכבר הכניס לפיו, אלא חוזר ובודק את הבית, וטעם הדבר מבאר השו"ע, כיוון שעכבר לא מפרר ככר לפירורים, וממילא לא סביר להניח שהפירורים שהוא מצא הם מהעכבר, אלא הם באו מעלמא.

המ"ב מוסיף, שבאופן שהוא ביטל את הבית, אז אמנם הוא צריך לבדוק שוב, אבל רק את החדר שאליו נכנס העכבר, ולא את כל הבית, ואפילו אם יש חדרים נוספים הפתוחים לאותו חדר, בודק רק את אותו חדר, ועוד אומר המ"ב, זה הכל אם אנחנו רואים עכבר עם ככר שנכנס לתוך הבית, אבל אדם שבדק את הבית ואח"כ מצא חמץ, א"צ לבדוק את כל הבית שוב, אלא יפנה את החמץ ודיו בכך, ועוד אומר המ"ב, אם מצא ככר שלם והוא ביטל את החמץ שאז הנושא הוא לא דאורייתא, אנחנו תולים שהככר השלם שהוא מצא, זה הככר שהיה בפי העכבר והבית לא צריך בדיקה נוספת.

תינוק שנכנס לבית בדוק וככר בידו, ונכנס אחריו ומצא פירורים, א"צ לחזור ולבדוק, כיוון שזה דרכו של התינוק וחזקתו שאכל את החמץ שבידו, ואלו הפירורים נפלו ממנו בשעת האכילה, ומביא המ"ב שהסברא הזאת כ"כ חזקה, שאפשר לסמוך עליה גם באופן שהחמץ אינו מבוטל והנושא הוא דאורייתא.

י"א, שרק אם הפירורים מתאימים לגודל הככר, אז אנחנו אומרים שהבית פטור מבדיקה, שהרי הוא מצא את הפירורים, אבל אם הפירורים פחות מגודל הככר, אנחנו חוששים שמא התינוק שייר מאכילתו, והשיריים שלו מסתובבים בבית והוא לא הגיע אליהם, לכן צריך לבדוק שוב את הבית.

לדינא, מביא המ"ב שהעיקר כסברא הראשונה, ואם לא ביטל וכבר עבר זמן שלא יכול לבטל, יש להחמיר לחזור ולבדוק, ואומר עוד, שזה הכל אם מדובר בעכבר או קטן שנכנס לבית, אבל גוי שנכנס עם חמץ לבית בדוק, א"צ לבדוק את כל הבית, כי יש בו דעת, ואינו מטמין את החמץ.

כזית חמץ שעומד על הקורה, מחייבים אותו להביא סולם ולהוריד אותו, כיוון שיכול החמץ ליפול מהקורה, ומדייק המ"ב, שדווקא כזית, אבל פחות מכזית שנמצא ע"ג הקורה, לא צריך לעשות איתו כלום, וחמץ שבבור, א"צ להעלות אותו, כיוון שזה נידון כחמץ שנפלה עליו מפולת, ומבטלו בליבו ודיו, אא"כ הוא משתמש בתוך הבור, שאז צריך להוציא אותו, ועוד מביא המ"ב, שאסור להטמין בידיים את החמץ בתוך הבור, אבל אם החמץ נפל מעצמו בתוך הבור, א"צ להוציא אותו משם, אלא מבטלו בליבו ודיו.

"יום שבתון אין לשכוח"
"בחיוך הזה דקרת אותו בכל רמ"ח איבריו!"
"אבא, אל תחזור הביתה! המצב בניו-יורק מזעזע!"
"זה הרב שטיינמן?!", הוא שאלני בתמיהה...
בזכות מצוות כיבוד אב ואם - לא נצטרך להיטלטל...
אלף ארבע מאות פרנק, בזכות קריאת שמע בזמנה...
"מה עם חברותות?", שאל ראש הישיבה. ענה הבחור: "יש לי מספיק חברה גם בלי חברותות!"
"בסיום הנסיעה הוצאתי את הארנק ושילמתי לנהג על הנסיעה. עבר זמן, ואני מגלה שהארנק איננו!"
לא תאמינו: מי היו 2 הבחורים שכמעט ועזבו את הישיבה ולבסוף הצמיחו את עולם הישיבות?
צפו: חתונה אצל אדמור מזוטשקא זצוק"ל
הרים הרבי את קולו ואמר: "מי אמר לך שאתה בן אדם?!"
"אני רואה שכל הקיר כולו נפל. אין מדרגות, אין קיר. וה'כף החיים' יושב בעליה וכותב. כולם פחדו..."
"כל פעם שעמדתי לפני נישואי צאצאיי, הקב"ה הזמין לי עסקאות בדרכים שאינן דרכים!"
הנוכל נמלט עם הכסף! - קלטו מיידית השניים. הם מיהרו לתחנת הרכבת והגיעו בשנייה האחרונה...
"שמחה של תורה" • ריקודי סיום הש"ס העולמי של 'דרשו' תש"פ
הפתק שהופך אותי למאושר
"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים