תינוק שנולד בניתוח מדוע אין מילתו דוחה שבת?

כ"ג חשון תשע"ט- סימן של"א- סעיף ה'- סעיף ו'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אתינוק שנולד בין השמשות של מוצאי שבת האם ברית המילה שלו תחול בשבת הבאה?שכחו להביא את סכין המילה לפני שבת באיזה אופן מותר להביאו? וכיצד ינהגו כאשר ישנה אפשרות להביא את התינוק אל מקום הסכין ויש אפשרות להביא את הסכין אל מקום התינוק?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"א סעיף ה' – סעיף ו' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

השו"ע מונה אופנים שבהם מילה אינה דוחה את השבת:

'אנדרוגינוס' -  דהיינו, תינוק שיש לו סימני זכר וסימני נקבה, מילתו אינה דוחה שבת, כיוון שהוא ספק זכר ספק נקבה.

תינוק שנולד בין השמשות - כיוון שיש ספק האם המילה שלו יוצאת בשבת, ומוסיף המ"ב, שבין השמשות הכוונה לשתי בין השמשות, בין השמשות של כניסת שבת, וכן בין השמשות של יציאת שבת, ושיעור בין השמשות, יש מי שמיקל ואומר שזה קצת פחות מרבע שעה מצאת הכוכבים, וי"א ששיעור בין השמשות הוא מאז שהשמש מתכסה מעינינו ועד צאת הכוכבים, ומביא המ"ב עוד, שגם כאשר יש ספק ספיקא, דהיינו, תינוק שנולד בסוף יום השבת, ואנחנו מסופקים האם הוא נולד ביום השבת או בבין השמשות, גם אם הוא נולד בבין השמשות, אולי בין השמשות דינו כמו שבת, בכ"ז המילה שלו אינה דוחה את השבת.

תינוק שנולד מהול - אע"פ שלא שייך בו מילה, יש בו הטפת דם ברית, ואינה דוחה את השבת, ומבאר המ"ב בסי"ח, שאולי באמת הוא מהול לגמרי, והסיבה שאנחנו מצריכים הטפת דם ברית, היא מכיוון שאולי יש לו ערלה אבל היא כבושה, ומצד שני אולי באמת אין לו ערלה, ולכן מספק, הטפת דם ברית אינה דוחה את השבת.

יוצא דופן – תינוק שלא נולד בדרך הרגילה, אלא חתכו את בטן אמו ושלפו אותו, וטעם הדבר שמילתו אינה דוחה שבת, מבאר המ"ב בסקי"ח, כיוון שיש מי שאומר, שהסדר צריך להיות כמו שכתוב בפרשת תזריע, שהאמא טמאה לידה, וביום השמיני ימול בשר ערלתו, אבל מי שאמו לא טמאה לידה, אין מילתו דוחה שבת.

כותית שילדה ואח"כ נתגיירה – כיוון שבשעת הלידה לא הייתה טמאה לידה שהרי הייתה גויה, ממילא לא מקיימים את הדין של 'וביום השמיני ימול בשר ערלתו' שדוחה אפילו שבת.

מי שיש לו שתי ערלות – המ"ב מציע בזה שתי אפשרויות, או שיש לו שני גידים, או שיש בו שני עורות זה ע"ג זה, ומספק לא דוחה את השבת.

מכשירי מילה שאפשר לעשותם מער"ש, לא דוחים את השבת, ולא רק באיסור דאורייתא, אלא אפילו באיסור דרבנן לא דוחים את השבת, ולכן, אם שכחו להביא את האיזמל מער"ש, אסור לחלל שבת לא באיסור דאורייתא להביא אותו דרך רה"ר, וגם לא באיסור דרבנן להביא אותו דרך חצר שאינה מעורבת, כיוון שחז"ל העמידו את דבריהם גם במקום כרת, אבל מותר לומר לגוי שיעשה איסור דרבנן לצורך מכשירי מילה, כיוון ששבות דשבות לצורך מצוה מותר, והרי אמירה לעכו"ם שבות, ועכו"ם עצמו עושה רק איסור דרבנן, ולכן במקום מילה מותר, ואסור לומר לו לעבור איסור דאורייתא, ומה שמותר לומר לגוי לעבור על דרבנן, זה רק כאשר הדבר נצרך, ולכן, אם התינוק נמצא בבית, והוא רוצה להביאו לבהכנ"ס דרך חצר שאינה מעורבת, אע"פ שזה רק שבות דשבות, אסור, כיוון שאין הכרח למול את התינוק דווקא בבהכנ"ס, אלא יכול למול אותו בבית שלו.

כאשר יש אפשרות להביא את האיזמל אל התינוק, ויש אפשרות להביא את התינוק אל האיזמל, יביא את האיזמל לתינוק, כיוון שאם נביא את התינוק לאיזמל, הרי אחרי הברית יצטרכו להחזיר את התינוק לאמו, ונמצא א"כ שהגוי צריך לעשות שני איסורים, גם להביא את התינוק, וגם להחזירו, אבל כאשר מביא את האיזמל אל התינוק, מביא אותו פעם אחת, ואחרי המילה משאיר אותו שם, ומסיים הרמ"א 'ועיין לעיל סי' ש"ז', ומבאר המ"ב ששם מובא, שיש מי שאומר שמותר לומר לגוי לעבור אפילו על איסור דאורייתא במקום מצוה, אז כאן במקום מילה, אפשר יותר להקל.

ה'דיל' המרגש שהפתיע את חברי ועדת תכנון ובניה בביתר עילית
כשהמדע המשוכלל הצליח במקרה לכוון לדברי התורה הקדושה...
"התעוררתי בבהלה מהחלום. ידעתי שאין זה סתם דמיון!"
הבבא סאלי זי"ע החל לצעוק: "מדוע נכנסת? מי התיר לך לבוא כאן?"...
כשביקשו מהאחים וולפסון להוריד את הכיפה לפני פגישה עם טייקון...
צעקתי שתי מילים: "רבי אלימלך!"
הוא נזרק בכל אבריו והחל לזעוק. פחד אלוקים! הנקודה היהודית שבקרבו הוצתה באחת...
הוא החליט לוותר על אף שהצדק היה עימו, ומיד יצאו כולם מן המים. ואז התגלה הנס הגדול...
"הנה ימים באים... ומלאה הארץ דעה את ה'"- קליפ מסכם: מעמדי סיום הש''ס דרשו ברחבי תבל
בנס שם לב שהאוטובוס מתקרב לתחנה. מה ההתמדה הזאת? - שאלתי אותו. "עושים אצלנו מצ'ינג", הסביר לי...
בדרך אגב שאל הרב פוקס: "ומה תעשו עכשיו עם ארבע זוגות תפילין לאחר שכבר רכשתם חדשות?"
החלום שמסעיר את הציבור החרדי
"לפעמים השערות ממש סומרות מעוצמת הנס!"
"הוא צועק לי: אתה לא תאמין!"
אמירת פרשת המן – סגולה או תזכורת?
"גם אני התארגנתי בשקט", מספר חיים לאמו המצומררת, "ויצאנו לנתב"ג. בדרך נכנסנו למאפיה"
ב-2:30 מישהו העיר אותו, שם על הספסל. הוא תיאר לעצמו שמדובר במשטרה... אבל לא!
איך תוכל להסתלק מן העולם בלא לשוב בתשובה?
בדרך חזור, האברך שלצדי מקבל טלפון מ'מעייני הישועה. "הבחור שלך יכול להשתחרר", אומרים לו...
"אמרתי לעצמי: אולי 'הדף היומי' גורם לה לבכות?"...
מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
"יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים