תזהר שלא תגזל את הקב"ה חס ושלום

הדף היומי בהלכה כ"ז בשבט סימן ר"ב מסעיף ג' עד אמצע סעיף ד' 'ואם שתאו'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן ר"ב סעיף ג'

- דיני ברכת פירות האילן -

מה מברכים על גרעיני הפירות שיש בהם טעם? | אין בהם טעם ומיתק אותם באש, מה היא ברכתם? | באיזה אופן אוכל פת ולא מברך עליה המוציא?

שיטת השו"ע, שגרעינים של פירות, אם יש בהם טעם, כל שהחיך נהנה ממנו מברכים עליהם את ברכת הפרי בפה"ע, המ"ב מביא, שהאחרונים חולקים על זה וסוברים שאפילו שיש להם טעם, לעולם לא מברכים עליהם בפה"ע, והכי הרבה מברכים עליהם ברכת בפה"א, ומוסיף המ"ב, שבאופן שאכל את הפרי ואחרי שגמר אותו, אוכל את הגרעינים, הברכה שבירך על הפרי בפה"ע, פוטרת לכ"ע את הגרעינים שיאכל אח"כ, כיון שהגרעינים טפלים לפרי.

גרעינים שאינם ראויים לאכילה, לא מברכים עליהם כלל, וכמו עץ, ובכ"ז אם צלה את הגרעינים באש, ועי"ז נתמתקו, לשו"ע, מברך עליהם שהכל.

המ"ב מביא, שהאחרונים מקשים, מה בין זה לבין מה שנלמד לקמן בסעיף, ששקדים מרים שא"א לאוכלן כמות שהן, אם מיתקן באור, ברכתם בפה"ע? ובאמת המ"ב מביא, שהרבה אחרונים חולקים וסוברים, שבאופן שמיתק את הגרעינים והם ראויים לאכילה, מברך עליהם בפה"ע וכמו על הפרי עצמו, אבל שיטת השו"ע החילוק הוא פשוט, שקדים מרים זה הפרי, ואת הפרי א"א לאכול כמות שהוא אז ממתקים אותו אפשר לאכול אותו, אבל גרעינים זה לא פרי, אז אם הם ראויים לאכילה, בסדר, אבל כשאינם ראויים לאכילה ואתה עושה בהם פעולה שיהיו ראויים לאכילה, אתה לא יכול לברך עליהם בפה"ע כי זה לא פרי.

הכרעת המ"ב, גרעינים שאינם ראויים לאכילה ומיתקן באור וראויים לאכילה, ברכתם שהכל, כי הרי כל הגרעינים האלה גם כשהם ראויים לאכילה, הרבה אחרונים סוברים שמברכים עליהם בפה"א [השו"ע חולק] אבל כאשר אינם ראויים לאכילה ונהיו ראויים רק ע"י מיתוק באור, ברכתם שהכל.


סעיף ד'
אדם ששותה שמן זית כמות שהוא, זה מזיק אותו, והצורה לשתותו היא ע"י משקה אחר או מאכל אחר, וממילא, אדם שאוכל שמן זית עם פת או עם משקה אחר, הפת היא עיקרית ופוטרת את השמן, אבל אם עיקר כוונתו בשביל השמן כגון שחש בגרונו ורפואתו היא שמן, אבל לא יכול לשתותו לבדו כי זה מזיק, והוא לוקח קצת פת, באופן כזה מברך על השמן "העץ" ופוטר את הפת, כי היא טפילה, וגם לא מברך עליה המוציא ולא נוטל ידיו, ויש חולקים.

"מה עם חברותות?", שאל ראש הישיבה. ענה הבחור: "יש לי מספיק חברה גם בלי חברותות!"
"בסיום הנסיעה הוצאתי את הארנק ושילמתי לנהג על הנסיעה. עבר זמן, ואני מגלה שהארנק איננו!"
לא תאמינו: מי היו 2 הבחורים שכמעט ועזבו את הישיבה ולבסוף הצמיחו את עולם הישיבות?
צפו: חתונה אצל אדמור מזוטשקא זצוק"ל
הרים הרבי את קולו ואמר: "מי אמר לך שאתה בן אדם?!"
"אני רואה שכל הקיר כולו נפל. אין מדרגות, אין קיר. וה'כף החיים' יושב בעליה וכותב. כולם פחדו..."
"כל פעם שעמדתי לפני נישואי צאצאיי, הקב"ה הזמין לי עסקאות בדרכים שאינן דרכים!"
הנוכל נמלט עם הכסף! - קלטו מיידית השניים. הם מיהרו לתחנת הרכבת והגיעו בשנייה האחרונה...
"שמחה של תורה" • ריקודי סיום הש"ס העולמי של 'דרשו' תש"פ
הפתק שהופך אותי למאושר
"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים