שקילת בשר ביום טוב

י"ב אב תש"פ - סימן ת"ק- סעיף ב'- סעיף ג'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע אסור להניח בשר בתוך מאזני שקילה ביום טוב?האם מותר ביום טוב לקחת בשר ביד ולשער את משקלו? ואיזה צורה של חור אסור לעשות במצת האפיקומן?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן ת"ק סעיפים ב' – ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אסור לאדם לשקול בשר ביום טוב, ואפילו אם שוקל שלא לצורך מכירת הבשר, אלא שוקל בביתו הפרטי כדי לדעת כמה בשר צריך לבשל, בכ"ז אסור, ולשקול בשר במאזניים, אם המאזניים תלויות במקום שרגילים לשקול בהם, אזי אפילו אם מניח בתוכם את הבשר שלא לצורך שקילה, אלא כדי לשמור אותו מן העכברים, בכ"ז אסור, ומביא הבה"ל בשם הרמב"ם, שאין חילוק היכן המאזניים תלויות, ותמיד אסור להניח בהם את הבשר ביום טוב.

אסור לשקול את הבשר מנה כנגד מנה, דהיינו, יש בשר שרוצים לחלק אותו בין שניים, ומניחים בכל כף של המאזניים חתיכת בשר כדי לדעת האם המשקל שלהם שווה, הדבר אסור, אבל מותר לשקול בידו, דהיינו, שלוקח בידו חתיכת בשר, ומשער כמה יש בה, אבל לא יקח ביד השנייה משקל, וטבח אומן שיודע להבחין במשקל גם בצורה כזאת, אסור לו אפילו לקחת בשר ביד, ודווקא בשעה שמוכר, אבל לעצמו בביתו, מותר, ואדם היודע לכוון תוך כדי החיתוך לחתוך חתיכה מסוימת, מותר לו לחתוך ללא חשש, כיוון שהוא לא שוקל, אלא הוא רק חותך במשקל מסוים.

אסור לאדם להניח בכף המאזניים מהצד השני כלי או סכין, ואפילו שבדעתו לשקול אותו למחרת, בכ"ז אסור, כיוון שזה מעשה חול, ואפילו שאינו מדקדק כל כך במשקל, אלא מפחית מעט או מוסיף, בכ"ז אסור, כיוון שנראה כשוקל, ומותר לאדם לומר לטבח, שיתן לו בשר בכמות מסוימת, כיוון שאינו מכוון למשקל, אלא רק להודיע לטבח כמה הוא צריך.

כלי שיש בו חריצים, ושמים בתוכו מים, ומניחים בו בשר, וכשהמים מגיעים עד השנתות, יודעים כמה משקל יש בבשר, אסור לשקול את הבשר בכלי הזה ביום טוב, ואפילו מפחית מעט או מוסיף מעט, אסור, כיוון שניכר הדבר שמכוון לשקול את הבשר.

אסור לאדם לעשות חור בבשר על ידי סכין כדי לתלות אותו על הקיר, כדי שלא יעשה כמו שעושה בימות החול, אבל מותר לעשות חור ביד, ומותר לעשות סימן בבשר אפילו בסכין, כדי שלא יחליפו לו את הבשר באחר, ויש אומרים, שכל הדין הזה אמור רק לגבי קצב המוכר בשר, שדרכו לעשות חור בבשר בימות החול, כדי שיוכל הקונה לאחוז הבשר בידו היכן שעשה את החור, ועל ידי זה לוקח את הבשר לביתו, שביום טוב צריך לשנות ולעשות את החור ביד, כדי שיהיה היכר, שלא מדובר כאן שקנה את הבשר ביום טוב, וכן מותר לעשות חור במצת האפיקומן בליל הסדר ואפילו בסכין וכדי לתלות אותו, אבל יש להחמיר שלא לעשות בו חור עיגול או משולש כמגן דוד.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/100
דילוג לתוכן