שימוש במיני-בר עם אישור המכון הטכנולוגי בשבת, מה לגבי 'בורר', וכיצד פועל התרמוסטט?

שאלה

שלום וברכה,

ברצוני לברר לגבי מיני בר "גולד פרמיום" המשווק ע"י חברת "צלול".

ישנו הכשר של המכון על שימוש במים קרים בשבת.

רכשתי מכשיר כזה וברצוני לברר כמה נקודות.

  • א. במצב שבת כיצד מנוטרלת ההשפעה על התרמוסטט, והאם ישנם חיישנים דיגיטליים פעילים במצב שבת.
  • ב. אם שכחתי להעביר את המכשיר למצב שבת, ויש שעון שבת המנתק את החשמל לגמרי, האם בזמן שאין זרם מותר להוציא מים קרים?
  • ג. לגבי בורר, איך נפתרת בעיית המים השוהים במשך זמן בתוך ה'סנן' ומתערבת בהם פסולת.
  • ד. האם יש חיוב טבילה למכשיר.

בתודה מראש ובברכה שתזכו להרבות שמירת התורה בישראל.

תשובה

תשובת רבני המכון:

שלום וברכה

 

בתשובה לשאלותיך:

 

  • א. בעבר פרסמנו חוברת הסברה בשם 'על משמר השבת', שיצאה לאור על-ידינו לפני שנים מספר, אשר בעיקרה עוסקת במכלול הבעיות שבשימוש במקררים בשבת והדרכים לפתרונן. שם בעמ' 18 מוסבר היטב גם כיצד מנוטרלת ההשפעה על התרמוסטט במיני-ברים שבאישורנו ההלכתי .
  • ב. בעת שהמכשיר מנותק מזרם חשמל מותר ללא כל חשש לצרוך מן המים הקרים. זאת למרות שבאופן תיאורטי צריכת המים בשעה שהמכשיר מנותק מן החשמל עלולה להשפיע בסופו של דבר על פעולת המדחס לכשהשעון יחבר אותו שוב לזרם החשמל והוא יתחיל לפעול, בכל זאת אין בכך שום בית מיחוש, משני טעמים: א) מדובר בגרמא עקיפה מאד. ב) יתר על כן, קרוב לוודאי כי לאחר שהמכשיר היה מנותק לזמן מה מן החשמל והמים כבר אינם קרים דיים התרמוסטט היה מפעיל את המכשיר בכל מקרה, גם ללא כל צריכת מים, ולא זו בלבד, שבמקרה זה אין זה 'פסיק-רישא' שצריכת המים תגרום בסופו של דבר להפעלת המדחס, אלא שניתן לקבוע בוודאות כמעט מוחלטת שהדבר היה קורה גם בלאו-הכי. יתכן בהחלט כי בעקבות צריכת המים יאלץ המדחס לפעול זמן קצת יותר ממושך, כלומר שהצריכה תגרום שהמים החדשים שנכנסו ימנעו מן התרמוסטט לנתק את המדחס מוקדם יותר, ובשל כך הוא ימשיך לפעול מעצמו עוד זמן מה, כך שכל ההשפעה היא בגרמא עקיפה על המשך המצב הקיים בדרך של מניעת המניעה, דבר שללא ספק מותר ללא כל חשש ופקפוק.
  • ג. כידוע, לגבי חשש 'בורר' בסננים של המיני-ברים נחלקו הדעות בין רבני זמננו, וגם בהם עצמם ישנם כמה סוגים של סננים, בעייתיים יותר ובעייתיים פחות. מלכתחילה לא התייחסנו לכך, מאחר שהסננים הם פונקציה נפרדת מהמיני-בר, והם מותקנים ע" המתקינים ואינם חלק אינטגרלי מהמכשיר. היינו סבורים שגם הלקוחות יבינו זאת, כי האישור שלנו הוא על המכשיר עצמו, לגבי ההשפעה האפשרית של צריכת המים על הפעלת המדחס, מבלי שום קשר לסננים. משנוכחנו, מתוך פניות רבות, כי רבים הם שלא מבינים זאת כך, התחלנו להוסיף הוראה באישורים ההלכתיים כי על-מנת לצאת ידי כל הדעות ראוי להזמין ברז עוקף סננים לשימוש בו בשבת.
  • ד. כיו"ב לגבי חיוב הטבילה, שאינו אמור להיות כלול באישור השימוש לשבת, כשם שברור לכל שהאישור שלנו למיחמים אינו כולל פטור מטבילה (מלבד במקרים מסוימים שמצוין כן באישור), והאישור ההלכתי לתנורי אפיה דו תאיים לשימוש למהדרין בבשר ובחלב בתאים נפרדים אינו כולל פטור מטבילת התבניות והרשתות. עם כל זאת אנו מציינים באישורים ההלכתיים למיני-ברים כי המכשיר מיוצר בחו"ל כדי לעורר את תשומת לב הלקוחות לחיוב הטבילה. גם בחוברת שאנו מצרפים לך בזאת מודגש שם בעמ' 19 בתוך מסגרת כי "כל דגמי המיני-ברים מיוצרים בחו"ל, ויש לעשות שאלת חכם אודות חיובם בטבילה, או לחילופין אפשרות פירוקם והרכבתם מחדש ע"י מעשה אומן", כי זאת למודעי, שיש רבנים מפורסמים שמקלים בחיוב הטבילה במיני-ברים, בצירוף של כמה סברות הלכתיות.

יוצא מן הכלל הוא המיני-בר 'נועם 1', אותו אנו מאשרים הן לשימוש במים קרים והן לשימוש במים חמים בשבת, אשר בו הנהגנו סידור מיוחד, יחד עם היצרנים והמשווקים, כי הוא מיוצר בחו"ל ברשות ישראל ובבעלותו המוחלטת, בעזרת סדרת חוזים הלכתיים ומשפטיים, המגובים בסדרת קניינים של כל חומרי הגלם, על הצד הטוב והמהודר ביותר, כך שהוא נפטר מראש מחיוב הטבילה.

 

בברכה מרובה

(מתוך בטאון אספקלריה הוצאת המכון המדעי טכנולוגי להלכה)