שאיבת מים בשבת מבור המשותף לשני חצרות

י"ז אייר תשע"ט - סימן שע"ה- סעיף ג'- סימן שע"ו סעיף א'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אכמה אופנים יש להתיר לשאוב מים בשבת מבור המשותף לשתי חצרות?מדוע הקלו בדבר? ומתי יהיה אסור למלאות מים בשבת מבור המשותף לשתי החצרות? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שע"ו סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

שתי חצרות שיש כותל המפסיק ביניהם, ויש בור משותף לשניהם, ולא עירבו ביניהם, או משום שלא רצו, או משום שלא היו יכולים ובאופן שבכותל המפסיק ביניהם יש פתח או חלון, כך שגם אם הם רוצים, הם לא יכולים לערב יחד, הדין הוא, שלא שואבים מים מאותו בור בשבת, כיוון שהבור שייך לשניהם, וכל אחד אוסר על השני, והאופן המותר לשאוב מהבור הוא, ע"י שעשו מחיצה ביניהם, והמחיצה נכנסת טפח לתוך המים, ואין המחיצה חייבת להיות גבוהה י' מהמים, אלא צריך שהמחיצה תהיה י', ולפחות טפח ממנה ייכנס במים, ואע"פ שהמחיצה לא מגיעה עד סוף הבור ולא חוצה אותו לשניים, מותר, וטעם ההיתר בזה הוא מבאר המ"ב , שזו קולא מיוחדת שהקלו חז"ל, שמספיק שלא נראה שהוא שואב מים מהחלק של חברו, ואומר המ"ב, שהמחיצה שעומדת ממילא בין שתי החצרות, אינה מועילה, כי היא לא נעשית לשם הפרדה, אלא צריך שיהיה מחיצה מיוחדת שנעשית לצורך חילוק הבור לשתי החצרות, וטפח ממנה יהיה בתוך המים.

גם אם כל המחיצה בתוך המים, ואפילו שהיא מגיעה עד תחתית הבור, צריך שטפח ממנה יצא למעלה מהמים, כדי שיהיה ניכר שהוא לא שואב מרשות חברו.

מביא השו"ע אופן נוסף שבו אפשר להתיר את שאיבת המים מהבור המשותף לבני שתי החצרות ואע"פ שלא עירבו ביניהם, והוא, ע"י שיעמידו קורה רחבה ד' טפחים ע"פ הבור, ואע"פ שהקורה לא נכנסת לתוך המים, וטעם ההיתר מבאר המ"ב, כיוון שכאשר יש קורה רחבה ד' טפחים, הדלי לא נכנס לרשות חברו, ואע"פ שהדלי שואב מים מתחת הקורה, והמקום שתחת הקורה הוא משותף לשניהם, בכ"ז כיוון שהדלי לא הולך להדיא לרשות חברו, כי הדלי לא הולך ד' טפחים, ממילא לא נראה כמו שהוא שואב מים מרשות חברו, והדבר מותר.

אומר הרמ"א, כל האיסור למלאות, הוא רק כאשר הוא רוצה לשאוב בכלים ששבתו בבית, שאסור להוציאם לחצר שאינה מעורבת, וממילא אסור לשאוב בהם מהבור המשותף, אבל כלים שהיו בכניסת השבת בחצר, בכל מקרה מותר להוליך אותם גם לחצר אחרת, כי החצרות כולם רשות אחת הם, ומבאר המ"ב, שבכ"ז גם אם הכלים שבתו בחצר, יהיה אסור להכניס את המים שבבור הביתה, כיוון שהמים הם רשות החצר, ורשות החצר אסור להכניס אותם לתוך הבית אא"כ עשו תיקון, או שעירבו ביניהם.

סגולה לזיווג ולכל הישועות מפרשת תזריע מצורע
לקרוא ולהתפעם: היהודי הגיע מעולם האמת כדי לשלם את חובו
בדרך לקניית טלית קטן? 
הוא יודע מה הוא רוצה. ואתה?
"ערב טוב", אמר הגבוה, "קוראים לי ירחמיאל קראם, ובאתי לכאן לפגוש את הבן שלכם"
הקורונה עשתה לו רק טוב...
הערבי נדהם: "מה?! באמצע אתה מִתְּבֵּלל אתה רואה בבֶּאלֶבּון???"
שו"ת החינוך עם מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי
"אני מרגיש שהאדמה מתחתינו רועדת!", אמר לי
צפו: "במרוקו עשו זאת בקדושה וטהרה"
צפו: מרן הגר''ח קנייבסקי בכותל המערבי
וכי לזאת ייקרא "רעהו"? המצרי הזה הוא חברו של הישראלי?!
מידי שנה היה קובע עימו מחיר דמי שכירות למחסן כדי לאחסן בו את הכבשים...
הסגולה האדירה לבנים ושידוכים בליל הסדר
שידור חוזר: מעמד הכנה לליל הסדר עם הרב שלמה לוינשטיין שליט''א
סיכום מקוצר: כל מה שצריך לזכור בערב פסח שחל להיות בשבת
בסוף זה היה משתלם...
כיצד מסר ה"בבא מאיר" נפש לקיום מצוות הארבע כוסות?
רבבות לומדי הדף היומי התחילו בלימוד פרק 'ערבי פסחים'! בדיוק "שלושים יום קודם החג"!

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים