על איזה אוכל לא מברכים?

הדף היומי בהלכה י' בשבט סימן קצ"ה מסעיף ג' עד סימן קצ"ו סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן קצ"ה סעיף ג'

- חבורות שאוכלים בהרבה מקומות -

אחד מזמן לב' קבוצות, עד היכן צריכים לשמוע את המזמן? | שמעו רק את המסובין עונים, האם מצטרפים בכך לזימון? | עד היכן צריכים לשמוע כשיוצאים יד"ח בבהמ"ז?

בשיעור הקודם למדנו, שב' חבורות של אנשים שאוכלים יחד בשני מקומות שונים, בבית אחד על שני שולחנות או אפילו בשני בתים נפרדים, ישנם ב' אופנים שמצטרפים לזימון, או בזמן שמקצתם רואים אלו את אלו, או כשיש שמש משותף לשתי הקבוצות, הוא מצרף אותם ומצטרפים לזימון.

באופן שישנם שתי קבוצות ואחד מזמן לכולם, צריך ששתי הקבוצות ישמעו את המזמן, אלא שבזה נח' השו"ע והרמ"א כמה צריך שכולם ישמעו את המזמן, לשו"ע מספיק ששומעים את הזימון עצמו ממש "נברך שאכלנו משלו וכו' ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו", המ"ב מביא, שאפילו שהם רק שומעים את המסובים עונים "ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו" הם יכולים כבר להצטרף לזימון, ושיטת הרמ"א שלכל הפחות ישמעו מהמזמן את הברכה הראשונה של בהמ"ז ואז מצטרפים יחד לזימון.

באופן שיוצאים ידי חובתם גם בבהמ"ז עצמה, צריך שישמעו מפי המברך גם את הזימון וגם את בהמ"ז, כי אם הם לא שומעים את בהמ"ז, איך יצאו ידי חובתם?


סימן קצ"ו סעיף א'

- מי שאכל דבר איסור אם מצטרף לזימון -

אכל מאכל איסור האם שייך זימון עליו? | מה הדין לעניין ברכה על מאכל איסור? | באיזה אופן מברך ברכה אחרונה על מאכל איסור? | גנב חיטים ועשה מהם לחם, האם מברך עליו?

אדם שאוכל מאכל שהוא אסור, הדין הוא שאין זימון, ואין לא ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה, ואפילו שהמאכל הוא איסור דרבנן, וכן אפילו שהאיסור הוא איסור גברא, כגון שהאדם אסר על עצמו מאכל זה, ואם בירך אין זה מברך אלא מנאץ, המ"ב מביא סברא לגבי דבר אחר, שזימון שייך רק כאשר הם קובעים את עצמם לאכול, ועל דבר איסור לא שייך קביעות.

מביא המ"ב נידון, באופן שהוא היה שוגג ובירך ברכה ראשונה האם יברך ברכה אחרונה, ומביא בשם כמה אחרונים שיכול לברך ברכה אחרונה, אבל זימון לא, כי לא שייך קביעות על דבר שהוא אסור.

אדם שגנב חיטים ועשה בהם שינוי מעשה ע"י שעשה מהם לחם, חייב להחזיר דמי החיטים, ובכה"ג נחלקו האם מברך על לחם זה או לא. י"א שלא מברך כלל, וי"א שמברך.

המלמד קרא את הפתק שוב ושוב, ולא האמין למראה עיניו!
"סליחה, אדוני... זה נפל לך מהכיס...", אמר אבא. האיש התרגש ושפתיו רעדו
"היה לך סיפור עם קרואסונים?", שאל האברך. "כן", עניתי בקצרה. "אז תשמע משהו מעניין!"
מתפללים לשידוך הגון בקרוב?
"יש לי בית יותר יפה מבוש נשיא ארצות הברית!"
לא מוצאים את המפתחות, אולי את הכרטיס?
"מי זה היה 'ראביי נאקמאן פראם ברסלב'?..."
מפתיע: האשה נכנסה לחדרי ודרשה: "אתה מחזיר עכשיו את הכסף למי שהעביר אותו!"
מאיפה נחתו אצלי אלף שקלים?
מי לא רוצה להצליח בכל מעשי ידיו?
מהו סוד ההצלחה?
הזוג מניו יורק היו מוכנים לחיות על לחם צר ומים לחץ, רק לא לעזוב את הכולל...
מדוע לא מתחילים את זמן חורף מיד אחרי החגים?
צפו: באמצע ההקפות נפל ספר התורה. המתפללים לא ידעו את נפשם...
הנהג לא מגיע בשעה שנקבעה, עורך הדין נרדם והכל נראה חסר סיכוי...
לפתע אני שומע רחש מאחד החדרים. זה היה קצת מוזר...
הופיע! לקראת שבת - פרשת חיי שרה
''הכל שווה כדי שלאבא יהיה קשר טוב עם הילד!''
טענתו של עורך הדין, גררה פרץ צחוק אדיר מפיות כל הנוכחים...
"הסיפור התפרסם והכה גלים..."
"תקשיב חבוב, סידרו אותך וקנית אופניים גנובים, אבל עכשיו פתחת חשבון עם בורא עולם..."
מה תעשו היום לסימן טוב לכל השנה?
"הצרור נעלם ובתוכו המפתח היחיד לרכב שלי"
רוצה לפתוח חלון? שלם 10 ש''ח
"אצלי הדלת פתוחה כל היום!"
"לא התפלאתי כשהרופא הסתכל עלי כמי שאיבד את דעתו..."
כמה דבש מייצרת דבורה משך כל ימי חייה?
ברגע אבוד, כשאין מה למרוח בסנדוויץ' של הילד...
הבחורים שניצחו את הפוליגרף המשטרתי
מה עשה הטייס הגרמני בבית הכנסת לפני שהפציץ אותו?
צפו: שיעור המחשה מיוחד על יצור השופר וכשרותו
מדהים: הבקשה הקטנה של מרן הגראי"ל זצוק"ל
הימים הללו הם שעת כושר. אל תחמיץ אותם!
"באמצע בין הזמנים אני מקבל מכתב נוסף ממס-הכנסה. פתחתי. אני קורא ולא מאמין!"...
מה היה דחוף כ"כ לאינסטלטור, לפצח גרעינים באמצע הדרשה?

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים