מדוע עירובי תחומין נקראים בשם זה ?

ו' אב תשע"ט - סימן ת"ח- אמצע סעיף א' הגה "וי"א דאפילו"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה הטעם שמועיל עירובי תחומין להקנות לאדם אלפיים אמה נוספים?מדוע ראה הרמ"א צורך להדגיש שעירובי תחומין הוא לכתחילה?עיר המובלעת בתוך האלפיים אמה אם יש לו תשלומין לאלפיים אמה שלו?ובאיזה אופן אדם מפסיד את היתר ההליכה שלו בכל העיר?  • שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימנים ת"ח סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

לכל אדם מותר ללכת בשבת אלפים אמה, ויש אפשרות שאדם יכול להגביל את המרחק שבו הוא יכול ללכת בשבת, ע"י שהוא מניח עירובי תחומין בסוף האלפיים אמה, ועל ידיהם הוא מקבל אלפיים אמה נוספים, ואיך מועילים העירובי תחומין להקנות לו אלפיים אמה נוספים? מבואר, שבין אם שבת בשדה ובין אם שבת בעיר, כיוון שמניח בסוף האלפיים אמה במקום שביתתו מזון שתי סעודות, ע"י מזון שתי סעודות, נחשב הדבר כמו שהוא דר בסוף התחום, וממילא הוא מקבל ממקום הדיורים שלו אלפיים אמה.

שיטת השו"ע, שהעירובי תחומין, מצד אחד הם מקילים עליו שיש לו אלפיים אמה נוספים ממקום הנחת העירובי תחומין והלאה, אבל הם גם מחמירים עליו, כי אם אנחנו אוחזים שהוא באמת קנה שביתה, ומקום הדיורים שלו הם במקום שבו הוא הניח את עירובי התחומין, יוצא א"כ, שמשם מודדים לו אלפיים אמה לכל רוח, אז הוא לא יכול לחזור אחורה לביתו, אא"כ ביתו נמצא תוך אלפיים אמה מהמקום בו הוא הניח את עירובי התחומין.

המ"ב מסביר, שלשונו של השו"ע בהמשך הדברים, משמע לשון דיעבד, ולא אומר השו"ע שמותר להניח, ולכן הרמ"א ראה צורך להדגיש, שזה גם לכתחילה, ומותר לאדם להניח עירובי תחומין, כדי שיוכל ללכת אלפיים אמה נוספים, ע"י שהוא קונה שם את שביתתו במקום בו הוא הניח את עירובי התחומין.

אדם שיצא מהעיר בער"ש, וקודם שנכנסה השבת, הניח מזון שתי סעודות בסוף העיר (אדם יכול להניח גם קודם סוף העיר, אבל חבל לו שיפסיד אמות עי"ז, ולכן רצוי שיניח את הע"ת בסוף אלפיים אמה מהעיר) וקבע שביתתו שם, דהיינו, שהניח את המזון של שתי הסעודות לצורך קניית שביתה, אע"פ שחזר לישון בביתו, ועירובי התחומין רחוקים מהבית שלו יותר מאלפיים אמה, אבל מכיוון שהם בסוף אלפיים אמה מסוף העיר, קנו לו שביתה, והוי כמו ששבת שם, ויש לו משם אלפיים אמה נוספים, ואם הניח את הע"ת אחרי אלפיים אמה מהעיר, לא קנה שם שביתה, שהרי בבין השמשות לא היה יכול להגיע לשם, ואיך יקנה שם שביתה, ומה שנקרא הדבר 'עירובי תחומין', הוא מכיוון שיש תחום שהוא יכול ללכת בו, והוא מערב אותו בתחום נוסף, ולכן נקרא הדבר עירובי תחומין.

יוצא גם חומרא מהדבר, שהרי אם אתה מתייחס אליו כמו שהוא קנה שביתה במרחק אלפיים אמה מהעיר, יוצא מזה חומרא, שהרי אם רוצה לחזור חזרה לעיר, אינו יכול להתרחק עד אלפיים אמה מהמקום בו הוא הניח את עירובי התחומין, ומוסיף המ"ב, שגם לפני שהוא יצא ללכת לכיוון עירובי התחומין, כבר בכניסת השבת אסור לו להתרחק יותר מהעירובי תחומין אלפיים אמה לכיוון העיר, כי הוא קנה שם שביתה, ולכן הוא מוגבל באלפיים אמה בלבד לכל רוח ולא יותר, ואפילו שהאלפיים אמה נכנסים לתוך העיר.

אם העיר מובלעת בתוך האלפיים אמה, העיר נחשבת כד' אמות, והוא מקבל מחוץ לעיר את התשלום לאלפיים אמה, כגון, שיש לו בית בתוך העיר, והניח את העירוב במרחק אלף אמה לכיוון מזרח, א"כ, מהעירוב למזרח יש לו אלפיים אמה, והולך למערב אלפיים אמה, אלף שמהתחום ועד הבית, ואלף מביתו בתוך העיר, ולא הולך בעיר יותר מהאלף, דהיינו, במקום שבו האלפיים אמה כלים, שם הוא צריך להפסיק ואסור לו ללכת יותר, ואם האלפיים כלים בסוף העיר, דהיינו, העיר מובלע בתוך האלפיים שלו, העיר כולה נחשבת כד' אמות, והוא משלים מחוץ לעיר, עוד 996 אמות, שהרי אלף מהעירוב תחומין ועד העיר, ועוד ד' אמות העיר עצמה, נמצא שיש לו עוד 996 אמות שיכול ללכת לכיוון הנגדי, דהיינו למערב.

אם הניח עירוב בריחוק אלפיים אמה מביתו שבעיר, הפסיד את כל העיר, שהרי יכול ללכת רק עד ביתו ולא יותר, ובמקום שבו הסתיימו האלפיים אמה, שם הוא מפסיק, אא"כ העיר מובלעת בתחומו, שאז העיר כד' אמות, ואז הוא יכול להשלים את האלפיים גם מחוץ לעיר.

"מה עם חברותות?", שאל ראש הישיבה. ענה הבחור: "יש לי מספיק חברה גם בלי חברותות!"
"בסיום הנסיעה הוצאתי את הארנק ושילמתי לנהג על הנסיעה. עבר זמן, ואני מגלה שהארנק איננו!"
לא תאמינו: מי היו 2 הבחורים שכמעט ועזבו את הישיבה ולבסוף הצמיחו את עולם הישיבות?
צפו: חתונה אצל אדמור מזוטשקא זצוק"ל
הרים הרבי את קולו ואמר: "מי אמר לך שאתה בן אדם?!"
"אני רואה שכל הקיר כולו נפל. אין מדרגות, אין קיר. וה'כף החיים' יושב בעליה וכותב. כולם פחדו..."
"כל פעם שעמדתי לפני נישואי צאצאיי, הקב"ה הזמין לי עסקאות בדרכים שאינן דרכים!"
הנוכל נמלט עם הכסף! - קלטו מיידית השניים. הם מיהרו לתחנת הרכבת והגיעו בשנייה האחרונה...
"שמחה של תורה" • ריקודי סיום הש"ס העולמי של 'דרשו' תש"פ
הפתק שהופך אותי למאושר
"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים