מדוע הקורה שמניח ע"ג המבוי צריכה להיות מגולה?

י"ב באדר ב תשע"ט - סימן שס"ג- סעיף כ"ג- סעיף כ"ה

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה הם שני התנאים להתיר מבוי בטלטול ע"י שני קורות?מה סברת הפוסקים לאבור טלטול ע"י הנחת שני קורות יחד והרי מדין לבוד הם מצטרפות לשיעור? ואיך יתכן שהקורה לא מונחת ממש על כותלי המבוי והיא מכשירה בטלטול? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"ג סעיף כ"ג – סעיף כ"ה במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

הקורה אינה מתירה את המבוי אא"כ היא מספיק חזקה בכדי שיהיה ניתן להניח עליה אריח והקורה לא תישבר, ובאופן שאין לאדם קורה חזקה שניתן להניח עליה אריח והיא לא תישבר, אלא יש לו שני קורות שעל שתיהם אפשר להניח אריח, הקורות מצטרפות להתיר את המבוי בטלטול, אבל רק כאשר מתקיימים שני תנאים, תנאי ראשון, שיהיו צמודות אחת אל השנייה בתוך ג', וגם כאשר אינם בגובה שווה אלא קורה אחת למעלה ואחת למטה, גם אם המרחק ביניהם הוא עד ג' טפחים, מצטרפות יחד להתיר בטלטול מדין לבוד, תנאי שני, ששתי הקורות יהיו במיקום כשר, אבל אם קורה אחת למעלה מכ' אמה מקרקע המבוי, או קורה אחת בתוך י' טפחים מקרקע המבוי, היא פסולה ואינה יכולה להצטרף עם חברתה.

יש פוסלים, וסוברים שלא יועיל דין לבוד, שהרי בפועל א"א להניח על גבה אריח, שהרי יש הפסק ביניהם של עד ג' טפחים, ואומר המ"ב, שלשיטתם המרחק צריך להיות עד טפח, ובזה שניהם מצטרפות יחד להתיר את המבוי בטלטול, ומסתבר שההיגיון בזה הוא, כי הרי האריח הוא טפח וחצי, ואפשר להניחו ע"ג שתי קורות שהמרחק ביניהם הוא טפח, וכתב הא"ר, שיש להחמיר כדעה האחרונה, שעד מרחק טפח בין שניהם, מצטרפות יחד להתיר טלטול במבוי.

קורה היא מדין היכר לבני רה"ר, שעי"ז לא יבואו בני רה"ר לטלטל במקומות אסורים ברה"ר או בכרמלית, ולכן הקורה צריכה להיות מגולה ולא מכוסה, ואם הניח קורה ברוחב י' טפחים, דהיינו, שיש כמין מחיצה בפתח המבוי, אבל היא קורה, כשר, כיוון שלא כסה את הקורה, ואע"פ שמצד מחיצה היא לא יכולה לשמש, שהרי היא גבוהה מהארץ ג' טפחים, אבל היא יכולה להתיר מדין קורה, ואע"פ שיש ברוחבה י' טפחים, ומה שכתב השו"ע 'ונמשכת למטה מי' כשרה', המ"ב מביא, שהאחרונים תמהים על זה, שהרי צריך שיהיה י' טפחים מקרקע המבוי ועד הקורה, ואם הקורה יורדת עד לתוך י' טפחים מקרקע המבוי, הקורה פסולה, שהרי אין י' טפחים בין קרקע המבוי לבין הקורה.

גם כאשר הקורה לא מונחת ממש על כותלי המבוי, היא כשרה אם היא תוך ג' לכותלי המבוי, וגם אם הקורה קצרה יותר מהאוויר שבין שני הכתלים, אבל אם היא קצרה בשיעור של עד ג' טפחים, מדין לבוד אנחנו מאריכים את הקורה שתיגע בכותלי המבוי.

נעץ שתי יתדות עקומות על שני כותלי המבוי, דהיינו, שהיתדות משתפעות כלפי מעלה כלפי פנים המבוי, ונתן עליהם קורה, ואין ביתדות טפח (שהרי אם יש בהם טפח הם עצמם חלק מהקורה) אם הקורה מונחת תוך ג' לכותלי המבוי, ואינה קצרה יותר מג' מכותלי המבוי, מדין לבוד מאריכים את הקורה שהיא תיגע בכתלים, ומורידים אותה שתהיה שווה, ונחשב הדבר כמי שהקורה נוגעת בכותלי המבוי, והמבוי מותר בטלטול.

ה'דיל' המרגש שהפתיע את חברי ועדת תכנון ובניה בביתר עילית
כשהמדע המשוכלל הצליח במקרה לכוון לדברי התורה הקדושה...
"התעוררתי בבהלה מהחלום. ידעתי שאין זה סתם דמיון!"
הבבא סאלי זי"ע החל לצעוק: "מדוע נכנסת? מי התיר לך לבוא כאן?"...
כשביקשו מהאחים וולפסון להוריד את הכיפה לפני פגישה עם טייקון...
צעקתי שתי מילים: "רבי אלימלך!"
הוא נזרק בכל אבריו והחל לזעוק. פחד אלוקים! הנקודה היהודית שבקרבו הוצתה באחת...
הוא החליט לוותר על אף שהצדק היה עימו, ומיד יצאו כולם מן המים. ואז התגלה הנס הגדול...
"הנה ימים באים... ומלאה הארץ דעה את ה'"- קליפ מסכם: מעמדי סיום הש''ס דרשו ברחבי תבל
בנס שם לב שהאוטובוס מתקרב לתחנה. מה ההתמדה הזאת? - שאלתי אותו. "עושים אצלנו מצ'ינג", הסביר לי...
בדרך אגב שאל הרב פוקס: "ומה תעשו עכשיו עם ארבע זוגות תפילין לאחר שכבר רכשתם חדשות?"
החלום שמסעיר את הציבור החרדי
"לפעמים השערות ממש סומרות מעוצמת הנס!"
"הוא צועק לי: אתה לא תאמין!"
אמירת פרשת המן – סגולה או תזכורת?
"גם אני התארגנתי בשקט", מספר חיים לאמו המצומררת, "ויצאנו לנתב"ג. בדרך נכנסנו למאפיה"
ב-2:30 מישהו העיר אותו, שם על הספסל. הוא תיאר לעצמו שמדובר במשטרה... אבל לא!
איך תוכל להסתלק מן העולם בלא לשוב בתשובה?
בדרך חזור, האברך שלצדי מקבל טלפון מ'מעייני הישועה. "הבחור שלך יכול להשתחרר", אומרים לו...
"אמרתי לעצמי: אולי 'הדף היומי' גורם לה לבכות?"...
מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
"יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים