מדוע הקורה שמניח ע"ג המבוי צריכה להיות מגולה?

י"ב באדר ב תשע"ט - סימן שס"ג- סעיף כ"ג- סעיף כ"ה

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה הם שני התנאים להתיר מבוי בטלטול ע"י שני קורות?מה סברת הפוסקים לאבור טלטול ע"י הנחת שני קורות יחד והרי מדין לבוד הם מצטרפות לשיעור? ואיך יתכן שהקורה לא מונחת ממש על כותלי המבוי והיא מכשירה בטלטול? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"ג סעיף כ"ג – סעיף כ"ה במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

הקורה אינה מתירה את המבוי אא"כ היא מספיק חזקה בכדי שיהיה ניתן להניח עליה אריח והקורה לא תישבר, ובאופן שאין לאדם קורה חזקה שניתן להניח עליה אריח והיא לא תישבר, אלא יש לו שני קורות שעל שתיהם אפשר להניח אריח, הקורות מצטרפות להתיר את המבוי בטלטול, אבל רק כאשר מתקיימים שני תנאים, תנאי ראשון, שיהיו צמודות אחת אל השנייה בתוך ג', וגם כאשר אינם בגובה שווה אלא קורה אחת למעלה ואחת למטה, גם אם המרחק ביניהם הוא עד ג' טפחים, מצטרפות יחד להתיר בטלטול מדין לבוד, תנאי שני, ששתי הקורות יהיו במיקום כשר, אבל אם קורה אחת למעלה מכ' אמה מקרקע המבוי, או קורה אחת בתוך י' טפחים מקרקע המבוי, היא פסולה ואינה יכולה להצטרף עם חברתה.

יש פוסלים, וסוברים שלא יועיל דין לבוד, שהרי בפועל א"א להניח על גבה אריח, שהרי יש הפסק ביניהם של עד ג' טפחים, ואומר המ"ב, שלשיטתם המרחק צריך להיות עד טפח, ובזה שניהם מצטרפות יחד להתיר את המבוי בטלטול, ומסתבר שההיגיון בזה הוא, כי הרי האריח הוא טפח וחצי, ואפשר להניחו ע"ג שתי קורות שהמרחק ביניהם הוא טפח, וכתב הא"ר, שיש להחמיר כדעה האחרונה, שעד מרחק טפח בין שניהם, מצטרפות יחד להתיר טלטול במבוי.

קורה היא מדין היכר לבני רה"ר, שעי"ז לא יבואו בני רה"ר לטלטל במקומות אסורים ברה"ר או בכרמלית, ולכן הקורה צריכה להיות מגולה ולא מכוסה, ואם הניח קורה ברוחב י' טפחים, דהיינו, שיש כמין מחיצה בפתח המבוי, אבל היא קורה, כשר, כיוון שלא כסה את הקורה, ואע"פ שמצד מחיצה היא לא יכולה לשמש, שהרי היא גבוהה מהארץ ג' טפחים, אבל היא יכולה להתיר מדין קורה, ואע"פ שיש ברוחבה י' טפחים, ומה שכתב השו"ע 'ונמשכת למטה מי' כשרה', המ"ב מביא, שהאחרונים תמהים על זה, שהרי צריך שיהיה י' טפחים מקרקע המבוי ועד הקורה, ואם הקורה יורדת עד לתוך י' טפחים מקרקע המבוי, הקורה פסולה, שהרי אין י' טפחים בין קרקע המבוי לבין הקורה.

גם כאשר הקורה לא מונחת ממש על כותלי המבוי, היא כשרה אם היא תוך ג' לכותלי המבוי, וגם אם הקורה קצרה יותר מהאוויר שבין שני הכתלים, אבל אם היא קצרה בשיעור של עד ג' טפחים, מדין לבוד אנחנו מאריכים את הקורה שתיגע בכותלי המבוי.

נעץ שתי יתדות עקומות על שני כותלי המבוי, דהיינו, שהיתדות משתפעות כלפי מעלה כלפי פנים המבוי, ונתן עליהם קורה, ואין ביתדות טפח (שהרי אם יש בהם טפח הם עצמם חלק מהקורה) אם הקורה מונחת תוך ג' לכותלי המבוי, ואינה קצרה יותר מג' מכותלי המבוי, מדין לבוד מאריכים את הקורה שהיא תיגע בכתלים, ומורידים אותה שתהיה שווה, ונחשב הדבר כמי שהקורה נוגעת בכותלי המבוי, והמבוי מותר בטלטול.

המלמד קרא את הפתק שוב ושוב, ולא האמין למראה עיניו!
"סליחה, אדוני... זה נפל לך מהכיס...", אמר אבא. האיש התרגש ושפתיו רעדו
"היה לך סיפור עם קרואסונים?", שאל האברך. "כן", עניתי בקצרה. "אז תשמע משהו מעניין!"
מתפללים לשידוך הגון בקרוב?
"יש לי בית יותר יפה מבוש נשיא ארצות הברית!"
לא מוצאים את המפתחות, אולי את הכרטיס?
"מי זה היה 'ראביי נאקמאן פראם ברסלב'?..."
מפתיע: האשה נכנסה לחדרי ודרשה: "אתה מחזיר עכשיו את הכסף למי שהעביר אותו!"
מאיפה נחתו אצלי אלף שקלים?
מי לא רוצה להצליח בכל מעשי ידיו?
מהו סוד ההצלחה?
הזוג מניו יורק היו מוכנים לחיות על לחם צר ומים לחץ, רק לא לעזוב את הכולל...
מדוע לא מתחילים את זמן חורף מיד אחרי החגים?
צפו: באמצע ההקפות נפל ספר התורה. המתפללים לא ידעו את נפשם...
הנהג לא מגיע בשעה שנקבעה, עורך הדין נרדם והכל נראה חסר סיכוי...
לפתע אני שומע רחש מאחד החדרים. זה היה קצת מוזר...
הופיע! לקראת שבת - פרשת חיי שרה
''הכל שווה כדי שלאבא יהיה קשר טוב עם הילד!''
טענתו של עורך הדין, גררה פרץ צחוק אדיר מפיות כל הנוכחים...
"הסיפור התפרסם והכה גלים..."
"תקשיב חבוב, סידרו אותך וקנית אופניים גנובים, אבל עכשיו פתחת חשבון עם בורא עולם..."
מה תעשו היום לסימן טוב לכל השנה?
"הצרור נעלם ובתוכו המפתח היחיד לרכב שלי"
רוצה לפתוח חלון? שלם 10 ש''ח
"אצלי הדלת פתוחה כל היום!"
"לא התפלאתי כשהרופא הסתכל עלי כמי שאיבד את דעתו..."
כמה דבש מייצרת דבורה משך כל ימי חייה?
ברגע אבוד, כשאין מה למרוח בסנדוויץ' של הילד...
הבחורים שניצחו את הפוליגרף המשטרתי
מה עשה הטייס הגרמני בבית הכנסת לפני שהפציץ אותו?
צפו: שיעור המחשה מיוחד על יצור השופר וכשרותו
מדהים: הבקשה הקטנה של מרן הגראי"ל זצוק"ל
הימים הללו הם שעת כושר. אל תחמיץ אותם!
"באמצע בין הזמנים אני מקבל מכתב נוסף ממס-הכנסה. פתחתי. אני קורא ולא מאמין!"...
מה היה דחוף כ"כ לאינסטלטור, לפצח גרעינים באמצע הדרשה?

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים