מאיזה שעה אסור לאכול חמץ בערב פסח ?

ח' חשון תש"פ - סימן תמ"ג- סעיף א'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אכמה זמן חל האיסור של 'בל יראה ובל ימצא'?על מה צריך להשגיח כשמאכיל חמץ לבהמה בערב פסח? ואיך משערים שעות להלכה?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תמ"ג סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מדאורייתא החמץ אסור כבר בערב פסח מתחילת שעה שביעית ואילך, ומדרבנן חז"ל אסרו את החמץ כבר שתי שעות קודם לכן, דהיינו, בשעה שישית ובשעה חמישית, בשעה חמישית החמץ אסור רק באכילה, ובשעה שישית החמץ אסור גם בהנאה, גזירה שמא אנשים יטעו.

איסור 'בל יראה ובל ימצא', הוא רק שבעה ימים ולא קודם לכן, אלא עוברים עליו רק מהלילה דהיינו מתחילת פסח עצמו, ואיסור כרת על אכילת חמץ יש רק בפסח עצמו, ובערב פסח משש שעות ולמעלה יש איסור אכילה ואיסור הנאה, ומ"ע של 'תשביתו' מדאורייתא, וכל רגע ורגע שמשהה החמץ בביתו, עובר על מצות עשה של 'תשביתו שאור מבתיכם'.

יש הבדל בין שעה חמישית לבין שעה שישית, ומבאר המ"ב, שטעם הדבר שחכמים אסרו את החמץ כבר שתי שעות קודם, הוא משום יום המעונן, שאדם עשוי לטעות שתי שעות ביום המעונן, כיוון שאין שמש זורחת, ואפילו חמץ נוקשה שהוא חמץ דרבנן, ג"כ אסור באלו השתי שעות, וכ"ש חמץ ע"י תערובת שאסור גם בזמן איסור דרבנן, וההבדל בין אותם שתי שעות הוא, שכל שעה חמישית חז"ל אסרו באכילה, אבל בהנאה מותר, ולכן רשאי למכור את החמץ לגוי, ואפילו כמות מרובה שבוודאי החמץ ישאר אצל הגוי בפסח, ואנשים יראו שחמץ של יהודי אצל גוי, ויחשבו שהוא מכר לו את זה בפסח, בכ"ז לא חוששים לכך, כיוון שהוא מכר לו את זה בשעת היתר.

יכול בשעה חמישית להאכילו לבהמה חיה ועוף, כיוון שבשעה חמישית החמץ מותר בהנאה, אבל צריך להשגיח שלא ישאר חמץ בפסח, ושהם לא יצניעו אותו אלא יגמרו אותו, ומתחילת שעה שישית ולמעלה, אסרו חכמים גם בהנאה, גזירה אטו שעה שביעית שאסור מן התורה בהנאה, ולכן בשעה שישית אסור למכור לגוי, ואסור לתת לבהמה חיה ועוף.

שיעור השעות האלו, יש בזה שתי שיטות, או שמשערים בשעות זמניות, דהיינו, מחלקים את היום לשנים עשר חלקים, ואם היום ארוך, כל שעה היא גדולה יותר, ואם היום קצר, כל שעה היא קטנה יותר, או שמחלקים את היום לעשרים וארבעה חלקים, ואז השעות הם קבועות, ונפסק להלכה כהשיטה הראשונה, אבל המ"ב מביא, שבדיעבד אם לא מכר וההפסד מרובה, יכול לסמוך על השיטה האחרונה, ובשנת העיבור שיש שני אדרים, אז ניסן יותר מתקרב לימות הקיץ שהימים ארוכים יותר, ואז השעות יותר גדולות, ומותר לאכול חמץ עד שליש היום, דהיינו, שמשערים בשעות זמניות, ומביא המ"ב, שמחשבים את היום מעלות השחר עד צאת הכוכבים, וי"א שמחשבים מהנץ החמה עד השקיעה, וי"א עד ב' שעות קודם חצות, ולשיטתם זה נקבע לפי שעות קבועות, ע"י שמחלקים את עשרים וארבעה השעות של היום לעשרים וארבעה חלקים, ועד שתי שעות קודם חצות, דהיינו שעות בינוניות שכל אחת מהם היא אחת מכ"ד, ולכן אפילו אם היום ארוך, מותר לאכול יותר משליש היום, והיינו עד סוף שעה עשירית מחצות הלילה, כלומר, עד ב' שעות קודם חצות כי השעות הם קבועות .

"יום שבתון אין לשכוח"
"בחיוך הזה דקרת אותו בכל רמ"ח איבריו!"
"אבא, אל תחזור הביתה! המצב בניו-יורק מזעזע!"
"זה הרב שטיינמן?!", הוא שאלני בתמיהה...
בזכות מצוות כיבוד אב ואם - לא נצטרך להיטלטל...
אלף ארבע מאות פרנק, בזכות קריאת שמע בזמנה...
"מה עם חברותות?", שאל ראש הישיבה. ענה הבחור: "יש לי מספיק חברה גם בלי חברותות!"
"בסיום הנסיעה הוצאתי את הארנק ושילמתי לנהג על הנסיעה. עבר זמן, ואני מגלה שהארנק איננו!"
לא תאמינו: מי היו 2 הבחורים שכמעט ועזבו את הישיבה ולבסוף הצמיחו את עולם הישיבות?
צפו: חתונה אצל אדמור מזוטשקא זצוק"ל
הרים הרבי את קולו ואמר: "מי אמר לך שאתה בן אדם?!"
"אני רואה שכל הקיר כולו נפל. אין מדרגות, אין קיר. וה'כף החיים' יושב בעליה וכותב. כולם פחדו..."
"כל פעם שעמדתי לפני נישואי צאצאיי, הקב"ה הזמין לי עסקאות בדרכים שאינן דרכים!"
הנוכל נמלט עם הכסף! - קלטו מיידית השניים. הם מיהרו לתחנת הרכבת והגיעו בשנייה האחרונה...
"שמחה של תורה" • ריקודי סיום הש"ס העולמי של 'דרשו' תש"פ
הפתק שהופך אותי למאושר
"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים