טלטול בחצר הזרועה בזרעים

ט"ז באדר א' תשע"ט - סימן שנ"ח- סעיף י'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר להוציא כלים מהבית לחצר עם זרעים?באיזה אופן אין החצר מתבטלת לגינה הזרועה ? ומה הדין כאשר יש מחיצה בין הגינה לחצר האם היא מועילה להתיר לטלטל בחצר? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שנ"ח סעיף י' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מקום שגודלו יותר מבית סאתיים, בכדי שיהיה מותר לטלטל בתוכו, לא מספיק מה שהוא מוקף במחיצות, אלא צריך גם שיגורו באותו מקום, ומקום כזה שגרים בתוכו, אם זרעו בתוכו זרעים, הזרעים מבטלים את הדיורים, שמכיוון שאנשים לא גרים בסביבת זרעים, הזרעים הם סתירה לדיורים, ונחשב שאין במקום דיורים, ואסור לטלטל בתוכו, אלא שהדבר תלוי מהו שטח הזרעים, וגם מהו שטח הזרעים ביחס לשאר מקום הדיורים, דהיינו, אם השטח הזרוע הוא רוב החצר, אע"פ שבשטח הזרוע בלבד אין יותר מבית סאתיים, או שהוא בית סאתיים, שבאופן עקרוני בית סאתיים, אע"פ שאין בהם דיורים, אם הם מוקפים במחיצות, הם מותרים בטלטול, ולענייננו, אם הגינה משתרעת על פני שטח רוב החצר, אע"פ שבמקום גידול הזרעים עצמם, אין שטח של יותר מבית סאתיים, אבל מכיוון שהחצר גדולה יותר מבית סאתיים, והזרעים הם רוב שטח החצר, נמצא א"כ, שיש כאן שטח של יותר מבית סאתיים, כי המיעוט הלא זרוע מתבטל אל הרוב הזרוע, ואז אנחנו דנים כמי שכל החצר זרועה, והרי יש בחצר יותר מבית סאתיים, וכל החצר נאסרת.

גם באופן שאין בחצר יותר מבית סאתיים, אם רוב החצר זרועה בזרעים ויש בה גינה, אמנם מותר לטלטל בה, כי מקום שאינו יותר מבית סאתיים ומוקף במחיצות, אע"פ שלא גרים בתוכו הוא מותר בטלטול, אבל להוציא כלים מהבית לשם, אסור, כי סוף סוף יש לחצר הזאת דין של קרפף.

אם הגינה היא במיעוט החצר, באופן כזה, החצר אינה מתבטלת אל מקום הזרעים, ובכדי לאסור את החצר, צריך שבמקום הזרעים בלבד, יהיה יותר מבית סאתיים, שאז מקום הזרעים נאסר בטלטול, וגם החצר נאסרת בטלטול, כי היא פרוצה למקום הזרעים, אבל אם אין בגינה עצמה בשטח הזרוע יותר מבית סאתיים, כיוון שהיא רק במיעוט החצר, אינה מתבטלת אל מקום הזרעים, וממילא החצר לא נאסרת, כיוון שהיא לא פרוצה למקום האסור, וגם הגינה מותרת בטלטול.

המ"ב דן שאולי גם להוציא כלים מהבית לחצר גם אסור, כי החצר נפרצה למקום שאסור להוציא משם כלים.

עוד אומר המ"ב, שאם יש מחיצה המבדילה בין הגינה לחצר, בכל מקרה החצר מותרת בטלטול, כיוון שאין קשר בין החצר לגינה.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים