הקושר חפץ לרגליו ויוצא לרשות הרבים – האם עובר באיסור 'הוצאה'?

הדף היומי בהלכה כ"ו בשבט- סימן ש"א סעיף ח'- סעיף י'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר לצאת לרה"ר עם מחט המשמשת לחציצת השיניים?

למה אסור לצאת לרה"ר עם מחט של תפירה? ומה זה 'טבעת שיש עליה חותם'? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"א סעיפים ח' – י'  במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מחט נקובה, דהיינו, מחט שיש בראשה נקב שמשחילים בנקב את חוט התפירה ומשתמשים בו לצורך תפירת בגדים, זה פשוט שאדם שמוציא מחט כזאת ביד, בכל מצב שהיא בין איש ובין אשה, חייבים חטאת תמיד לכ"ע שהרי הוציא משא בידו, אבל כאשר המחט תחובה בבגדו ויצא איתה לרה"ר, כיוון שדרך הנשים לצאת כך לפעמים לרה"ר בימות החול, וא"כ גם בשבת חייבת האשה בכך, בכ"א איש שיצא כך לרה"ר, נחלקו הדעות, הדעה הראשונה סוברת שגם איש חייב בזה כשם שאשה חייב בזה, כי גם דרכו של האיש בכך, אבל הדעה השנייה סוברת שלא, כיוון שגנאי הוא לאיש לצאת לרה"ר כאשר מחט נקובה תחובה בבגדו, ויאמרו שהוא חייט, לכן אין זה דרך הוצאה ובשבת פטור.

עוד נחלקו לגבי מחט שאינה נקובה, ומשתמשים בה לחצוץ שיניים, לדעה הראשונה, אין הדרך לצאת בה בימות החול כשהיא תחובה בבגד, וממילא אם יצא בה בשבת פטור, ולדעה השנייה, כיוון שלפעמים הדרך לצאת בה כך בימות החול, יש בזה איסור דאורייתא בשבת, והכריע המשנה ברורה ע"פ המג"א, שהדבר תלוי לפי המקום והזמן, שבמקומות שהדרך לצאת כך, יש בזה חיוב חטאת, ובמקומות שאין הדרך בזה, אין חיוב חטאת.

לא יצא איש בטבעת שאין עליה חותם, ואם יצא חייב, והטעם, כיוון שזה תכשיט רק לאשה ולא לאיש, ואומר המשנה ברורה, שגם אם היא תחובה לו באצבעו, חייב, ואע"פ שאין דרכו של איש לצאת בטבעת התחובה לו באצבעו, בכ"ז זה נחשב דרך הוצאה, כי לפעמים האשה נותנת את הטבעת שלה לבעלה כדי שיתקנה אצל האומן, והוא תוחב אותה באצבעו, וממילא זה דרך הוצאה ובשבת חייב.

טבעת שיש עליה חותם וממילא זה נחשב כתכשיט לגבי האיש, לרש"י פטור, מבאר המשנה ברורה, שרש"י גוזר שמא ישלוף אותה ויראה לחבירו וכמו שגזרו באשה שלא תצא בתכשיטיה בשבת לרה"ר שמא תשלוף ותראה לחברותיה, ולר"ת והרמב"ם מותר כיוון שסברו שהגזירה של 'שליף ומחוי' זה רק באשה, כי איש אין דרכו להסיר את התכשיטים שעליו ולהראות לחבריו, אא"כ זה תכשיט גם לאשה וגם לאיש, שאז מודים ר"ת והרמב"ם, שחייב אם יצא בזה, שהרי גזרו בהם לאשה, ולא פלוג.

טבעת שקבוע בה אבן וכן אם כתובים בה אותיות ולא חקוקים בה, זה טבעת 'שאין עליה חותם', אא"כ האותיות חקוקים ויכול לחתום בטבעת הזאת, שאז זה תכשיט לאיש ומותר לו לצאת בזה בשבת לר"ת והרמב"ם, ולרש"י אין בזה איסור מדאורייתא, כי טבעת חקוקה זה תכשיט כלפי האיש. 

מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים