הדף היומי מסכת עבודה זרה דף טו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע אסור למכור בהמה לגוי?

מה הדין ללמוד אומנות אצל גויים?
והאם מותר לייצא נשק למדינות זרות?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בעבודה זרה דף טו

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים