הדף היומי מסכת הוריות דף ד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מהי השתחוייה?

איך יתכן שבשנת השמיטה לא צריך לשמור שבת? ומהו "מופלא של בית דין"?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת הוריות דף ד

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים