הדף היומי מסכת בבא קמא דף נו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

הדף היומי מסכת בבא קמא דף נו - דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אלמסקנא, מה למדנו היום בדף היומי? | מסכת בבא קמא דף נו

עמוד א

א. הפורץ גדר בפני בהמת חבירו, אם היה הכותל בריא חייב לשלם על הכותל, ואם היה רעוע פטור בדיני אדם, שהרי עומד  ליסתר ולא הפסידו, וחייב בדיני שמים.

ב. הכופף את קמתו של חבירו בפני הדליקה, אם משכפפה הגיע בה הדליקה ברוח מצויה, חייב בדיני אדם. ואם הגיע ברוח שאינה מצויה, פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים. וכן אם כיסה את הקמה בסדינים כשראה דליקה אצלה, ועשאה טמון כדי שיפטר המבעיר משום טמון, פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים.

ג. השוכר עדי שקר להוציא ממון מחבירו לעצמו, חייב להחזיר הממון שהוציא. ואם שכרם להוציא מנה מראובן לשמעון, פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים.

ד. היודע עדות לחבירו ואינו מעיד לו, פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים. אם שנים הם חייבים מן התורה, שנאמר 'אם לא יגיד ונשא עוונו'. וגם אם אחד הוא חייב, שאם היה מעיד היה מתחייב שבועה, ושמא היה משלם כדי שלא לישבע לשקר.

ה. העושה מלאכה במי חטאת ובפרת חטאת, והנותן סם המות בפני בהמת חבירו, והשולח את הבערה ביד חרש שוטה וקטן, והמבעית את חבירו ולא עשה מעשה בגופו, ומי שנשברה כדו ברשות הרבים ולא סלקה ונפלה גמלו ולא העמידה (לשיטת חכמים), פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים.

ו. הנועל בפני הבהמה בכותל בריא, ונפרצה בלילה או שפרצוה לסטים, או שחתרה ויצאה והזיקה, פטור. ואם היה הכותל רעוע, אם נפל מאליו חייב. ואם חתרה, תחילתו בפשיעה וסופו באונס הוא, שי"א שהוא חייב וי"א שהוא פטור. ואם הניחה בחמה, אפילו אם היה הכותל בריא וסתרה את הכותל, או שחתרה, חייב, ואינו נחשב 'סופו באונס', כי כל תחבולה שיש ביכלתה לעשות תעשה כדי ליפטר מצערה.

עמוד ב

א. הוציאוה לסטים והזיקה, לסטים חייבין. י"א שגם אם לא הוציאוה בידים, אלא שעמדו בפניה לכל צד שלא תלך אנה ואנה אלא לקמה לאכול. וי"א שאינו חייב אלא אם משכוה, או שהכישוה במקל שהיא כמשיכה.

ב. וכן המעמיד בהמת חברו על קמת חבירו, חייב. י"א שאפילו אם עמד בפניה שלא תלך אלא לקמה, וי"א שאינו חייב אלא אם משכה או שהכישה במקל.

ג. מסר את הבהמה לחרש שוטה וקטן ויצאה והזיקה, חייב. מסרה לרועה, נכנס הרועה תחתיו. ואם מסרה הרועה לשומר אחר, י"א שהרועה פטור והשני חייב, וי"א שהרועה חייב. ואם מסרה לתלמידו, לדברי הכל הרועה פטור, שדרכו למסור אותה לתלמידו.

סיכומי הדינים העולים ממסקנת הגמרא באדיבות מערכת ה'דף היומי למסקנא' | מאת הרב אלימלך בריזל שליט''א

מדוע חדשות – נייעס, זה משהו 'רע'? ולמה אנחנו שמחים שאנחנו סוף סוף בדיכאון?!
האם חולה קורונה חייב לצום בי"ז בתמוז?
לא כל מי שיש לו קול יפה, יכול להיות זמר...
בקבוק היין שהתנפץ באזרבייג'אן
הגביר הכין 50 אלף דולר במזומן (שווה ערך למיליון דולר בימינו). כשהגיע אל הרבי הופתע לגלות...
התפללתי שהאדמה תבלע אותי, אבל שום נס לא קרה. הרבי הגיע, בדק בכיס, גילה את השעון ו...
"הוא מכר את הממתקים של משלוחי המנות, קנה נקניקיות ומוכר בחמישה שקלים. 'קופיקס' נהיה לנו..."
האשה מברוקלין שהצליחה לבטל את נאומו השבועי של נשיא ארה''ב
מה חיפש החגב בביתו של מרן הגר''ח קנייבסקי
המזוודה של מרן הגראי''ל שטיינמן בדרך לארה''ב
"הורי פחדו שאצא לטיולים. במקום להתבכיין הייתי יושב וקורא מהבוקר עד הערב''
כשחבר מועצת העיר הקריא 'חפץ חיים' באוזני ראש העיר
''הרסת לנו את החיים! עכשיו אתה מגיע לבקש סליחה?"
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפ 2020
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים