האם מותר להזמין אדם שאינו שומר מצוות לסעודת יום טוב?

סימן שכ"ה - סעיף א'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר ליהודי להזמין גוי לסעודת שבת?

מה החידוש בזה שמותר לתת מזונות לגוי? מדוע אסור לתת מאכלים לגוי העומד ברה"ר? ומה הדין לתת לגוי דבר שאינו מאכל? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ה סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מותר לישראל להזמין בשבת את הגוי שיסעד אצלו, והחידוש בזה הוא, שהרי ביו"ט יש בזה איסור, גזירה שמא היהודי בעה"ב יוסיף וירבה בבישול עבור הגוי, ואסור לבשל ביו"ט בשביל גוי, וקמ"ל שבשבת זה לא כך, שהרי אסור לבשל בשבת גם ליהודי, ואין חשש שמא ירבה ויבשל עבור הגוי, לכן מותר ליהודי להזמין את הגוי בשבת.

מותר ליתן לפניו מזונות, ומבאר המ"ב, שהייתי חושב, שכשם שלמדנו בסימן הקודם שאסור לטרוח ולתת מזונות לפני בהמה שאין מזונותיה עליו בשבת כיוון שהבהמה יכולה להסתדר לבד וזה טירחה שלא לצורך, כך שיהיה אסור לתת מזונות לגוי כי אין מזונותיו של הגוי על הישראל, בכ"א מבואר שמותר, כיוון שכתוב 'מפרנסין עניי עכו"ם עם עניי ישראל', רואים שמזונותיו של הגוי על הישראל.

מותר לתת מזונות לגוי רק כאשר הגוי עומד בחצר, כי אם הגוי עומד ברה"ר, אסור לתת לו חפץ ואפילו מזונות אסור, כיוון שכשהוא עוקר ומוציא מהחצר לרה"ר, יש כאן מראית עין שחושבים שהוא מוציא חפצים של ישראל בשליחות הישראל, ולכן מותר רק כשהגוי עומד בחצר של היהודי, ורק דבר מאכל, שאז מסתמא הגוי יאכל מיד ולא יוציא את זה לרה"ר, אבל אם מדובר בגוי שעומד ברה"ר, גם דבר מאכל אסור, ואם מדובר בגוי שעומד בחצר והוא נותן לו דברים אחרים שהם לא מאכלים, אסור, כי חוששים שיוציא לרה"ר, וזמ"ש השו"ע 'מותר ליתן מזונות לפניו בחצר לאוכלן', ומבאר המ"ב, שהיהודי לא צריך להדגיש לגוי רק בתנאי שאתה אוכל את זה כאן, אלא תולים שמסתמא הגוי יאכל בחצר ולא יוציא לרה"ר, וכוונת השו"ע לאפוקי ממצבים כאלו שאנחנו יודעים שהגוי יוציא לרה"ר, וכגון שהיהודי נותן לו הרבה מאכל ואז לא יצליח הגוי לגמור את הכל בחצר אלא יצטרך לקחת איתו, וכן באופן שאין לו רשות לעמוד בחצר שאז גם אם הוא נותן לו דבר מאכל הגוי יוציא לרה"ר, ואסור.

דן המ"ב, האם מותר ליהודי לתת ממש ליד הגוי, כי יש צד שאם הגוי יוציא לרה"ר, איגלאי מילתא שהיהודי עשה עקירה, כי היהודי עקר והגוי הוציא, אבל יש מי שמתיר, כיוון שהגוי עומד עכשיו, ואם יוציא לרה"ר זו עקירה מחודשת.

כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
"שאלתי את מרן הגר״ח שליט״א האם הוא ׳מרשה׳ לי לנתק את הטלפון לפחות בזמן הלימוד?"
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים