האם אפשר לברך ברכת האילנות גם לאחר חודש ניסן?

הדף היומי בהלכה י"ג בסיון מתחילת סימן רכ"ו עד סימן רכ"ז סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רכ"ו סעיף א'

- הרואה פרחי האילן מה מברך -

נוסח ברכת האילנות | מה הדין כאשר ראה אילנות ולא בחודש ניסן? | האם מברך כשרואה אילני סרק? | איחר מלברך, האם יכול עדיין לברך?

היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאים פרח, אומר בא"ה אמ"ה שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להנות בהם בני אדם, והמ"ב אומר, שאמנם לשון השו"ע היא "היוצא בימי ניסן" אבל זה לאו דווקא בימי ניסן, אלא ה"ה בחודש אחר.

צריך לראות פרח שבסופו של דבר יגדל ממנו פרי, אבל פרח של אילני סרק אין מברכים עליו.

מברך רק פעם אחת בשנה, ואם איחר לברך עד שגדלו הפירות, לא יברך, ואומר המ"ב, שהאחרונים חולקים וסוברים שאפ"ה יכול לברך, אא"כ גדל ונגמר בישולו לגמרי, שאפילו שהחיינו א"א לברך עליו, שאז לא יברך עליו ברכת האילנות.

 

סימן רכ"ז סעיף א'

- ברכת הזיקים -

מה מברך על רעידת אדמה או סופת "הוריקן"? | מה מברכים על רעמים? | מה הדין כאשר ראה ושמע ברק ורעם כאחד? | אם בירך על רעם וברק שכחו וגבורתו, האם יצא יד"ח? | בירך עושה מעשה בראשית על רעם ואח"כ ראה ברק, האם מברך שוב? | ביאור ברכת "שכחו וגבורתו מלא עולם" | באיזה אופן יכול לברך כמה פעמים ביום על רעם וברק?

על הזיקים כמין כוכב היורה כחץ באורך השמים ממקום למקום ונמשך אורו כשבט, מברך עושה מעשה בראשית, ויכול לברך גם שכחו וגבורתו מלא עולם, וכן מברך על רעידת אדמה, ועל ברקים שמגיעים מחמת רעם, מברך עושה מעשה בראשית, או שכחו וגבורתו מלא עולם, אבל על ברקים מחמת החום מצדד הח"א שאין זה ברקים הנזכר בגמ' ואין מברכים עליהם.

וכן על רוחות שנשבו בזעף, מברך עושה מעשה בראשית וכן שכחו וגבורתו מלא עולם, ואומר המ"ב, שעל רוחות שלא בזעף מברך עושה מעשה בראשית, ומכיוון שאנחנו לא יודעים להבדיל בין הרוחות, יברך עושה מעשה בראשית על כל רוח גדולה ולא יברך שכחו וגבורתו מלא עולם.

אומר המ"ב, שהעולם נוהגים לברך על ברקים עושה מעשה בראשית, ועל רעמים שכחו וגבורתו מלא עולם, וכך מסתבר לברך על רעם, כי כך רואים את גבורתו של הקב"ה יותר ממה שרואים בברק, ואם ראה ושמע ברק ורעם כאחד, מברך רק עושה מעשה בראשית על שניהם כיוון שכחו וגבורתו שייך יותר על רעם מאשר על ברק, ואם בירך שכחו וגבורתו מלא עולם על שניהם, בדיעבד יצא שהרי אם ירצה יאמר שניהם כמ"ש השו"ע.

אם לא היו תכופים זה אחר זה, מברך תחילה על הברק ואח"כ על הרעם, וכן אם לא ראה ברק ושמע רק רעם מברך שכחו וגבורתו מלא עולם, וכן אם בירך עושה מעשה בראשית על רעם ואח"כ ראה ברק, מברך עליו ג"כ עושה מעשה בראשית, ואם בשעה שבירך על ברק כיוון לפטור את הרעם שיבוא אחרי זה, יצא בדיעבד, אבל לכתחילה אין ראוי לעשות כן אלא יברך על שניהם כסדר.

פירוש ברכת "שכחו וגבורתו מלא עולם", מבאר המ"ב, ברוך הנותן כח לטבע להראות כח יוצר בראשית כדי שייראו מלפניו.

סעיף ב'

כל זמן שלא נתפזרו העבים נפטר בברכה אחת, ומבאר המ"ב, שנתפזרו הכוונה היא לגמרי, וכל עוד שלא נתפזרו לגמרי, הברכה שבירך על ברק או רעם, פוטרת, ואם הגיע יום חדש צריך ברכה נוספת אע"פ שלא נתפזרו.

"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים