איזו ברכה מברכים על הגשם הראשון ומדוע בימינו לא נוהגים לברך?

הדף היומי בהלכה כ"ז באייר סימן ר"כ סעיף ב' עד סימן רכ"א סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן ר"כ סעיף ב'

- הטבת חלום ותעניתו -

חשיבות העניין של "תענית חלום" | תענית בעוברות ומניקות | התענה ולא עשה תשובה, האם הועיל בתעניתו? | האם מתענה גם בשבת?

יש עניין להתענות כאשר אדם חולם חלום לא טוב, שיפה תענית לחלום רע כאש לנעורת, אבל אין זה חיוב, אלא עניין גדול.

עוברות ומניקות לא יתענו, אלא יפדו התענית בממון.

רק אם עושה תשובה מועילה התענית, אבל אם לא עושה תשובה אין בזה כלום, כי התענית היא כקרבן, ועל קרבן כתוב שאם לא עשה תשובה "זבח רשעים תועבה".

אפילו בשבת מתענה.

 

סימן רכ"א סעיף א'

- ברכת הודאת הגשמים -

ברכה על ירידת גשמים | מתי מברכים בארץ ישראל? | באיזה כמות גשמים מברכים? | מדוע לא נהגו היום לברך ברכה זו?

אם היו בצער בזמן עצירת גשמים, וירדו גשמים מברכים ברכה, ואומר המ"ב, שבא"י שיש יובש כלומר, שאין הרבה גשמים, אז לאו דווקא אם היו בצער מחמת עצירת גשמים וירדו גשמים, אלא אפילו על הגשם הראשון שיורד צריך לברך, ומבאר המ"ב, שאפשר שלשון השו"ע בא לאפוקי שלא יברך על הגשם השני או השלישי אלא על הראשון.

אם יורד בכמות כזאת שהגשמים מעלים אבעבועות, זה מספיק בשביל לברך הברכה.

מה שלא נוהגים בימינו לברך ברכה זו, הוא משום שבמדינות אלו תדירים הגשמים, וממילא אין שמחה כ"כ בירידת הגשמים, ואמר המ"ב, שגם באותם ארצות אם היה עצירת גשמים, והתחילו לרדת, צריך לברך, ובא"י יש צד שאפילו בגשם הראשון מברכים, אבל להלכה מביא מהפמ"ג שלא מברכים.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים