פירות שהתפזרו ברצפה בשבת האם מותר לאסוף אותם?

י"ב כסלו תשע"ט- סימן של"ה סעיף ב'- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אחבית הנמצאת בגג ונשברה האם מותר להניח כלי על הקרקע כדי לקלוט את המשקים הנשפכים ממנה?מה הדין כאשר רוצה לקלוט את היין בכלי שבידו ולשופכו לכלי המונח בקרקע?וכיצד יתכן שיהיה מותר להציל מתוכה לתוך כלי המונח על הקרקע כאשר היין אינו ראוי, והרי הוא מבטל כלי מהיכנו?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ה סעיף ב' – סעיף ה' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

חבית שנשברה ותכולתה נשפכת על הארץ ונפסדת, חששו חז"ל שאם יהיה מותר לו להציל את תכולתה ללא הגבלה, מתוך שהוא בהול על ממונו, הוא יחפש ויביא כלים נוספים כדי להציל מה שיותר מתכולת החבית ויביא אותם דרך רה"ר, וכן חששו, שמתוך שבהול על ממונו, יכשל ויתקן את החבית בשבת, לכן הגבילו חז"ל את ההיתר להציל רק מזון ג' סעודות, אא"כ מציל בכלי אחד, שאז מותר להציל כל כמות שירצה.

חבית העומדת על הגג ונשברה, והמשקה שבתוכה מקלח מהגג לארץ, יכול להניח כלי אחד בארץ תחת הקילוח כדי לקלוט את המשקה שזב, אבל אסור לו לאחוז באוויר את הכלי, ולקלוט את המשקה הנשפך, ולשופכו לכלי המונח בארץ, כיוון שנחשב שמציל בכמה כלים.

מביא המ"ב מחלוקת, באופן שקולט או מצרף, האם מותר עד ג' סעודות, או שאסור, כיוון שיתכן שכל ההיתר להרבות בכלים ולהרבות ביותר מג' סעודות, זה רק כאשר הכלים מונחים בארץ, ולא כאשר קולט ומצמיד.

כאשר יש לאדם אורחים, מותר לו להניח כלי אחד בארץ ולקלוט ולצרף בכלי נוסף, וכל זה בתנאי שקודם כל הזמין את האורחים ואז כאשר נשברה לו חבית מותר לו לקלוט ולצרף, אבל לא שיקלוט ויצרף על דעת שיזמין אח"כ את האורחים, וכן לא יערים בזה, דהיינו, כאשר נשברה לו חבית בראש הגג ורוצה להציל את מה שנשפך ע"י קליטה וצירוף שהדבר אסור, ולכן מזמין אורחים שאינם צריכים לאכול, ואז מותר לו לקלוט ולצרף, ע"ז מבואר שהדבר אסור, כיוון שזה נחשב להערמה.

באופן שהיין הזב מהחבית אינו ראוי, וכגון יין מענבים שלא נדרכו שיש בו איסור גזירה שמא יסחוט, יש בעיה להניח תחתיו כלי, כיוון שמבטל כלי מהיכנו והכלי יהיה אסור בטלטול, והעצה בזה היא, שיקבע את מושבו באותו מקום, וממילא הדלף שנוזל הוא גרף של רעי, ומותר לבטל כלי מהיכנו כדי למנוע מצב של גרף של רעי, וכשיתמלא הכלי שהניח, לא יניח את תכולתו בכלי אחר של היתר, שהרי מבטל את הכלי השני מהיכנו, אלא יחזיר אותו חזרה לחבית שכבר מבוטלת מהיכנו, שהרי בתוכה נמצאים המשקים שזבו מהענבים, ועצה נוספת לזה היא, שיתן כלי עם מים תחת הדלף, שאז היין הנשפך לתוך הכלי מתבטל מיד במים, וממילא לא נחשב לביטול כלי מהיכנו, ויש נידון, באופן שהאיסור מתרבה, האם גם בזה יכול לסמוך על זה שהיין מתבטל במים, ומביא המ"ב מהמג"א, שגם בזה אפשר להקל.

נתפזרו פירות בחצרו, אסור לו ללקט אותם ולהניחם בתוך סל או קופה, משום עובדין דחול, ודן הבה"ל במש"כ השו"ע 'מלקט מעט מעט ואוכל', האם מותר דווקא כאשר הוא אוכל, או שרק לתוך הסל והקופה אסור, ואוכל זה לאו דווקא.

פירות שנפלו במקום אחד, מותר ללקט ולהניח בסל, כיוון שאינם מפוזרים, ואם נפלו בתוך צרורות ועפר שבחצר, גם כאשר הם במקום אחד, זה נחשב עובדין דחול, אלא מלקט אחד אחד ואוכל, ולא יתן בסל או קופה, ואפילו אם דעתו לאכול לאלתר אסור, כי אם לא אוכל לאלתר, בכל מקרה יש בזה בעיה של בורר.

"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים