מה נקרא 'מחיצה גרועה'?

כ"ג באדר א' תשע"ט - סימן ש"ס- סעיף ג'- סוף הסימן
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אשלשה ששבתו יחד וכל אחד הקיף עצמו במחיצה והם פתוחות אחת אל השנייה, האם מותר להם לטלטל?באיזה אופן התירו חז"ל מחיצה גרועה? ומה הדין כאשר שניים שבתו במקום אחד, ואחד במקום אחר? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"א סעיף ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מחיצה גרועה, דהיינו, שעשויה משתי או מערב בלבד, לא התירו חז"ל לטלטל במחיצה כזאת אא"כ מדובר בשטח עד בית סאתיים, אבל בשטח יותר מבית סאתיים, צריך שיקיפו אותו במחיצה טובה שעשויה משתי ומערב ביחד.

מחיצה העשויה משתי בלבד או מערב בלבד שאמרנו שהיא לא מתירה רק עד בית סאתיים, זה הכל כאשר מדובר באדם אחד או בשני בני אדם, אבל בשלשה בני אדם, התירו חז"ל מחיצה גרועה גם ביותר מבית סאתיים.

שלשה בני אדם ששבתו יחד אחד ליד השני, וכל אחד הקיף את עצמו במחיצה, אלא שהפתחים של כל שלשת המחיצות פתוחות אחת לשנייה, אם החיצוניים רחבים והאמצעי קצר, האמצעי נפרץ לגמרי אל החיצוניים, אבל החיצוניים לא פרוצים לגמרי אל האמצעי, כיוון שיש להם את שיירי המחיצות שמהצדדים, ובאופן כזה, אנחנו רואים כאילו שהחיצוניים גרים כולם באמצעי, ונמצא שבאמצעי יש שלשה, ולשלשה התירו חז"ל מחיצה גרועה גם ביותר מבית סאתיים, וגם לחיצוניים נותנים כל צרכם.

ומביא השו"ע, שי"א שלחיצוניים מותר עד בית סאתיים ולא מצטרפים לאמצעי, ומבאר המ"ב, שהטעם הוא, כיוון שבחיצוניים יש שיירי מחיצות, וממילא גם האמצעי אסור כיוון שהוא פרוץ למקום האסור.

אם האמצעי רחב והחיצוניים צרים, ונפרצו לגמרי אל האמצעי, ובאמצעי נשארו בו שיירי מחיצות מהצדדים, ויש יחיד בכל אחד, נותנים לכל אחד רק בית סאתיים, כיוון שבאמצעי יש שיריים של המחיצות, החיצוניים לא יכולים להצטרף אליו, וממילא אין שלשה באמצעי.

כאשר יש שניים במקום אחד, והאחד במקום אחר, נותנים לשני החיצוניים כל צרכם, כיוון שכל מה שבאמצע נחשב כאילו הוא בחיצוניים, וכל זה כאשר אינם פתוחים זה לזה יותר מי', ומבאר המ"ב, שכאשר האמצעי רחב יותר מהחיצוניים, שאז אנחנו אומרים שאם החיצון יותר מסאתיים הוא נאסר והאמצעי מותר, זה הכל כאשר הפירצה היא לא יותר מי' אמות, אבל ביותר מי' אמות, זה נידון כאילו שאין מחיצה, וגם האמצעי יהיה אסור.  

מרן הסטייפלר וזוגתו סחבו את המזרן, ומרן החזו"א הולך לפניהם להנחותם
"כמה זמן נותר עד הטיסה?" ענו: "כשעתיים" מיד הוסיף ושאל: "קניתם מתנה לנשותיכם?"
"הרי בבית חם, אז למה יושב הרב בבית הכנסת כאשר הקור כה נורא?!"
הבעלזר רב'ה, ר' אהרן, בקש מהגבאי שלו: "תכין לי כוס קפה הכי טעים"
הגרש''ז איערבאך זצ''ל: ''אני נהנה לשמוע כשבני משפחתי קיבלו קנס משוטר על אי זהירות בדרכים''
אולי נזכה שתגלה לנו את הסוד?- אתה מוכרח לענות לי את התשובה האמיתית לאמיתה!
"למה נכנסתם לכאן?" "בגלל ההפצצות! ידוע שהמקום הזה מוגן!"
"גם בטיסות אפשר להספיק", סח הוא באושר. "באחת השנים בנסיעה בתשרי הספקתי בטיסה לניו יורק לחזור על כל מסכת 'בבא קמא' כשבחזור לארץ ישראל סיימתי את 'בבא מציעא'"...
"שנה שלימה שאני שומר את הסוד הזה, ואף אחד בעולם לא יודע את זה!!! אפילו בני המשפחה הכי קרובים... ולמה?? עשיתי חשבון, שאם אני כעת אגלה את זה למשפחה שלי, הם ירעישו עולמות"...
"מאז שהצטרפתי למבחנים, הלימוד קיבל מימד אחר! לימוד על מנת לעשות, על מנת לזכור!"
"עכשיו לא תתבייש, כי הגארטל והבעקיטשע הם באותו צבע"...
"אמרתי להם שהתורה מגנה עלינו, ולכן נישאר כאן ונמשיך בלימוד. לאחר דקות ספורות שמענו 'בום' אדיר..."
הבחור הרגיש מאוד לא נוח בישיבה שבה הוא לומד. חש שהוא מוכרח לעבור למקום אחר!
ניגש האדמו"ר מקאליב אל הנער באושוויץ ושאלו: "מה אתה ממלמל בפיך כל העת?"
הם מסתובבים בינינו, לומדים איתנו בכוללים, מתפללים איתנו בבית הכנסת, עורכים קניות לצידנו. אבל הם מרוממים, דרגה אחת מעל...
לא בה' באייר תש"ח נהיינו לעם – אלא במעמד הר סיני!
ה'מהפך' שחוללה המדינה בדמותו של היהודי ה'גלותי' שהפך ל'צבר מערבי'
96 שנים של גבורה: הכל על אדמו"ר השואה, האדמור מקאליב זצ"ל. ההלוויה. מסכת חייו בשנות הזעם ועד אחרון ימיו. צפו עכשיו!
'והיא שעמדה' שייך לשנה הנוכחית, ואילו הקטע השני שייך לשנה הבאה!
"פניתי לדייל בחנות ושאלתי אותו אם זה בטעות. הוא אפילו לא התבלבל. 'כאן אנחנו מוכרים הכל', הצהיר בפניי בעזות''...
"אם רבש"ע לא ירצה, אז לא תירה בי!"
כשאש המחלוקת בוערת - אם אבלום את פי, האם אזכה לסגולה?
הוא יהודי שהגיע מאיראן, שאלתי אותו: מה אתה אומר על האיראנים? הוא היה כל כך רגוע. 'שטויות', הוא אמר...
"מה יש לי ללכת? הרי לא תהיה שום תועלת בהשתתפותי!"
כשמרן הגראי"ל שטיינמן רצה לעמוד ב'איצקוביץ' עם קופת צדקה...
היכן מברכים ברכת האילנות באייר או בתחילת סיון?
"מה יש לי ביד?" - פרפר! "אבל הוא חי או מת?"
הבחור הצטדק וענה שלא נשאר תפקיד בשבילו. אמר לו ראש החבורה: "אז לפחות תהיה עצבני!"...
"אני שומע את השיר ברמקול, אך לא מצליח להבין את המילים!"
בירר מרן שליט"א אצל האברך: "על איזה סכום התחייבת?"
"אני אוהב את האברכים ושמח להשתתף בשמחתם"...
"אתה רוצה לתת לנו את הכסף בחיים או לאחר המוות?"
"תאמר לו שהתור מבוטל – אבל באמת תשמור עבורו את התאריך"
באחד הימים הוא הפתיע והגיע ל'ועד' עם עגבניה, סכין וצלחת...
חלף במקום ילד בן 12 שהבחין ב'קוביה' המהלכת, ונתקף בזעם בלתי מוסבר. הוא החל בועט בה בחזקה...
"כנופיית משוגעים! רוסיה איננה מעוניינת במשוגעים!!"
"אבל הבטחתי לקב"ה שיותר לא אבקש ממנו!"
"נדהמנו לראות כי הבחור לבוש בציצית ומגבעת"...
"פרויקֶה אל תמצמץ, היידֶה, תעשה זכרון דברים, אנחנו מאחוריך!"
"הוא רוצה שאשתו תוותר, העיקר שהוא לא יוותר!"
לאחר שנרדמה הג'ירפה לחלוטין, הורשה צוות החוקרים לחלוב אותה. המתח בקרבם גאה...
''אני לא אשכח את זה כל חיי, ברגע מסוים אבא חיבק אותי בבכי עצום וצעק: 'יוסי, אני אוהב אותך!'"
"השעון הדיגיטלי על הקיר הראה 6:16. כשנכנסתי לבית הכנסת, ציפה לי השוק של חיי..."
אמרתי לעצמי: "אם השי"ת קיים, שהכוס תתפוצץ, ושכל השברים יישארו מקובצים". עוד לא סיימתי בקשתי, והנה הכוס התפוצצה...
"לך יש יראת שמים?! – כשתהיה לך יראת שמים, גם לילדים תהיה!"...
"אני צריך לרכוש דירה ויש לי רק חצי מיליון שקלים"
מה באמת צריכים לנקות לפסח? ואלו מוצרים לא אמורים לשרוף בשרפת חמץ?
האם יש להימנע מלאכול "נגיסי חזיר"?
"הבן שלכם אכן מאד חשוב, אולם בתי גם היא חשובה!"
"הרב שך אמר לי: אתה חייב להמשיך לצייר! לצד הלימוד - תעסוק באומנות!"

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה