טלטול בחצר הזרועה בזרעים

ט"ז באדר א' תשע"ט - סימן שנ"ח- סעיף י'
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר להוציא כלים מהבית לחצר עם זרעים?באיזה אופן אין החצר מתבטלת לגינה הזרועה ? ומה הדין כאשר יש מחיצה בין הגינה לחצר האם היא מועילה להתיר לטלטל בחצר? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שנ"ח סעיף י' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מקום שגודלו יותר מבית סאתיים, בכדי שיהיה מותר לטלטל בתוכו, לא מספיק מה שהוא מוקף במחיצות, אלא צריך גם שיגורו באותו מקום, ומקום כזה שגרים בתוכו, אם זרעו בתוכו זרעים, הזרעים מבטלים את הדיורים, שמכיוון שאנשים לא גרים בסביבת זרעים, הזרעים הם סתירה לדיורים, ונחשב שאין במקום דיורים, ואסור לטלטל בתוכו, אלא שהדבר תלוי מהו שטח הזרעים, וגם מהו שטח הזרעים ביחס לשאר מקום הדיורים, דהיינו, אם השטח הזרוע הוא רוב החצר, אע"פ שבשטח הזרוע בלבד אין יותר מבית סאתיים, או שהוא בית סאתיים, שבאופן עקרוני בית סאתיים, אע"פ שאין בהם דיורים, אם הם מוקפים במחיצות, הם מותרים בטלטול, ולענייננו, אם הגינה משתרעת על פני שטח רוב החצר, אע"פ שבמקום גידול הזרעים עצמם, אין שטח של יותר מבית סאתיים, אבל מכיוון שהחצר גדולה יותר מבית סאתיים, והזרעים הם רוב שטח החצר, נמצא א"כ, שיש כאן שטח של יותר מבית סאתיים, כי המיעוט הלא זרוע מתבטל אל הרוב הזרוע, ואז אנחנו דנים כמי שכל החצר זרועה, והרי יש בחצר יותר מבית סאתיים, וכל החצר נאסרת.

גם באופן שאין בחצר יותר מבית סאתיים, אם רוב החצר זרועה בזרעים ויש בה גינה, אמנם מותר לטלטל בה, כי מקום שאינו יותר מבית סאתיים ומוקף במחיצות, אע"פ שלא גרים בתוכו הוא מותר בטלטול, אבל להוציא כלים מהבית לשם, אסור, כי סוף סוף יש לחצר הזאת דין של קרפף.

אם הגינה היא במיעוט החצר, באופן כזה, החצר אינה מתבטלת אל מקום הזרעים, ובכדי לאסור את החצר, צריך שבמקום הזרעים בלבד, יהיה יותר מבית סאתיים, שאז מקום הזרעים נאסר בטלטול, וגם החצר נאסרת בטלטול, כי היא פרוצה למקום הזרעים, אבל אם אין בגינה עצמה בשטח הזרוע יותר מבית סאתיים, כיוון שהיא רק במיעוט החצר, אינה מתבטלת אל מקום הזרעים, וממילא החצר לא נאסרת, כיוון שהיא לא פרוצה למקום האסור, וגם הגינה מותרת בטלטול.

המ"ב דן שאולי גם להוציא כלים מהבית לחצר גם אסור, כי החצר נפרצה למקום שאסור להוציא משם כלים.

עוד אומר המ"ב, שאם יש מחיצה המבדילה בין הגינה לחצר, בכל מקרה החצר מותרת בטלטול, כיוון שאין קשר בין החצר לגינה.

מרן הסטייפלר וזוגתו סחבו את המזרן, ומרן החזו"א הולך לפניהם להנחותם
"כמה זמן נותר עד הטיסה?" ענו: "כשעתיים" מיד הוסיף ושאל: "קניתם מתנה לנשותיכם?"
"הרי בבית חם, אז למה יושב הרב בבית הכנסת כאשר הקור כה נורא?!"
הבעלזר רב'ה, ר' אהרן, בקש מהגבאי שלו: "תכין לי כוס קפה הכי טעים"
הגרש''ז איערבאך זצ''ל: ''אני נהנה לשמוע כשבני משפחתי קיבלו קנס משוטר על אי זהירות בדרכים''
אולי נזכה שתגלה לנו את הסוד?- אתה מוכרח לענות לי את התשובה האמיתית לאמיתה!
"למה נכנסתם לכאן?" "בגלל ההפצצות! ידוע שהמקום הזה מוגן!"
"גם בטיסות אפשר להספיק", סח הוא באושר. "באחת השנים בנסיעה בתשרי הספקתי בטיסה לניו יורק לחזור על כל מסכת 'בבא קמא' כשבחזור לארץ ישראל סיימתי את 'בבא מציעא'"...
"שנה שלימה שאני שומר את הסוד הזה, ואף אחד בעולם לא יודע את זה!!! אפילו בני המשפחה הכי קרובים... ולמה?? עשיתי חשבון, שאם אני כעת אגלה את זה למשפחה שלי, הם ירעישו עולמות"...
"מאז שהצטרפתי למבחנים, הלימוד קיבל מימד אחר! לימוד על מנת לעשות, על מנת לזכור!"
"עכשיו לא תתבייש, כי הגארטל והבעקיטשע הם באותו צבע"...
"אמרתי להם שהתורה מגנה עלינו, ולכן נישאר כאן ונמשיך בלימוד. לאחר דקות ספורות שמענו 'בום' אדיר..."
הבחור הרגיש מאוד לא נוח בישיבה שבה הוא לומד. חש שהוא מוכרח לעבור למקום אחר!
ניגש האדמו"ר מקאליב אל הנער באושוויץ ושאלו: "מה אתה ממלמל בפיך כל העת?"
הם מסתובבים בינינו, לומדים איתנו בכוללים, מתפללים איתנו בבית הכנסת, עורכים קניות לצידנו. אבל הם מרוממים, דרגה אחת מעל...
לא בה' באייר תש"ח נהיינו לעם – אלא במעמד הר סיני!
ה'מהפך' שחוללה המדינה בדמותו של היהודי ה'גלותי' שהפך ל'צבר מערבי'
96 שנים של גבורה: הכל על אדמו"ר השואה, האדמור מקאליב זצ"ל. ההלוויה. מסכת חייו בשנות הזעם ועד אחרון ימיו. צפו עכשיו!
'והיא שעמדה' שייך לשנה הנוכחית, ואילו הקטע השני שייך לשנה הבאה!
"פניתי לדייל בחנות ושאלתי אותו אם זה בטעות. הוא אפילו לא התבלבל. 'כאן אנחנו מוכרים הכל', הצהיר בפניי בעזות''...
"אם רבש"ע לא ירצה, אז לא תירה בי!"
כשאש המחלוקת בוערת - אם אבלום את פי, האם אזכה לסגולה?
הוא יהודי שהגיע מאיראן, שאלתי אותו: מה אתה אומר על האיראנים? הוא היה כל כך רגוע. 'שטויות', הוא אמר...
"מה יש לי ללכת? הרי לא תהיה שום תועלת בהשתתפותי!"
כשמרן הגראי"ל שטיינמן רצה לעמוד ב'איצקוביץ' עם קופת צדקה...
היכן מברכים ברכת האילנות באייר או בתחילת סיון?
"מה יש לי ביד?" - פרפר! "אבל הוא חי או מת?"
הבחור הצטדק וענה שלא נשאר תפקיד בשבילו. אמר לו ראש החבורה: "אז לפחות תהיה עצבני!"...
"אני שומע את השיר ברמקול, אך לא מצליח להבין את המילים!"
בירר מרן שליט"א אצל האברך: "על איזה סכום התחייבת?"
"אני אוהב את האברכים ושמח להשתתף בשמחתם"...
"אתה רוצה לתת לנו את הכסף בחיים או לאחר המוות?"
"תאמר לו שהתור מבוטל – אבל באמת תשמור עבורו את התאריך"
באחד הימים הוא הפתיע והגיע ל'ועד' עם עגבניה, סכין וצלחת...
חלף במקום ילד בן 12 שהבחין ב'קוביה' המהלכת, ונתקף בזעם בלתי מוסבר. הוא החל בועט בה בחזקה...
"כנופיית משוגעים! רוסיה איננה מעוניינת במשוגעים!!"
"אבל הבטחתי לקב"ה שיותר לא אבקש ממנו!"
"נדהמנו לראות כי הבחור לבוש בציצית ומגבעת"...
"פרויקֶה אל תמצמץ, היידֶה, תעשה זכרון דברים, אנחנו מאחוריך!"
"הוא רוצה שאשתו תוותר, העיקר שהוא לא יוותר!"
לאחר שנרדמה הג'ירפה לחלוטין, הורשה צוות החוקרים לחלוב אותה. המתח בקרבם גאה...
''אני לא אשכח את זה כל חיי, ברגע מסוים אבא חיבק אותי בבכי עצום וצעק: 'יוסי, אני אוהב אותך!'"
"השעון הדיגיטלי על הקיר הראה 6:16. כשנכנסתי לבית הכנסת, ציפה לי השוק של חיי..."
אמרתי לעצמי: "אם השי"ת קיים, שהכוס תתפוצץ, ושכל השברים יישארו מקובצים". עוד לא סיימתי בקשתי, והנה הכוס התפוצצה...
"לך יש יראת שמים?! – כשתהיה לך יראת שמים, גם לילדים תהיה!"...
"אני צריך לרכוש דירה ויש לי רק חצי מיליון שקלים"
מה באמת צריכים לנקות לפסח? ואלו מוצרים לא אמורים לשרוף בשרפת חמץ?
האם יש להימנע מלאכול "נגיסי חזיר"?
"הבן שלכם אכן מאד חשוב, אולם בתי גם היא חשובה!"
"הרב שך אמר לי: אתה חייב להמשיך לצייר! לצד הלימוד - תעסוק באומנות!"

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה