הדף היומי מסכת חולין דף פג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מתי הלילה הולך אחרי היום?

המוכר בהמה, מה הוא צריך לומר ללוקח?
וכיצד היו עושים כיסוי הדם בבית המקדש?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף פג

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים