הדף היומי מסכת חולין דף פב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

איך יתכן שאדם מתחייב מלקות על ידי דיבורו של אדם אחר?

באיזה מקרה אין עורפים את העגלה?
ומי הוא "זריז ונשכר"?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף פב

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים